தங்களுக்கு புதிய அஸ்ட்ரோ சேஜ் க்ளவுட்-ன் மேல் விருப்பம் உள்ளதா?மேலும் விவரம் அறிய.,   தங்களது கருத்தை தெரியப்படுத்த. மறைக்கவும்
  அஸ்ட்ரோசேஜ் கிளவுட் உங்களை வரவேற்கிறது  

இலவச அறிக்கையை தேர்ந்தெடுக்கவும்

கிரகங்களின் நிலை மற்றும் உங்கள் ஜாதகக் கட்டம் . Get Free Kundli Online ஜாதகக் கட்டம்: கிரகங்களின் நிலை மற்றும் உங்கள் ஜாதகக் கட்டம் .
ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கவும்(உங்கள் துணைவரின் ஜாதகத்துடன் குணப் பொருத்தம்) Get Free Kundli Online ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கவும்: ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கவும் (உங்கள் துணைவரின் ஜாதகத்துடன் குணப் பொருத்தம்)
2020 ஆண்டிற்கான உங்களது தனிப்பட்ட ஜாதக பலன்களை பெற்றுகொள்ளவும் Get Free Kundli Online 2020  வருடாந்திர உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகப் பலன்கள்: 2020 ஆண்டிற்கான உங்களது தனிப்பட்ட ஜாதக பலன்களை பெற்றுகொள்ளவும்
தெரிந்துகொள்ளுங்கள் உங்களது இயற்கை குணங்கள் அன்பு / காதல் மற்றும் தொழில்.  Get Free Kundli Online உங்களுடைய  வாழ்க்கை ஜோதிட பலன்கள்: தெரிந்துகொள்ளுங்கள் உங்களது இயற்கை குணங்கள், அன்பு / காதல் மற்றும் தொழில். 
உங்கள் ஜாதக அடிப்படையில் இன்றைய பலன்களை அறியவும். Get Free Kundli Online எனது இன்றைய நாள்: உங்கள் ஜாதக அடிப்படையில் இன்றைய பலன்களை அறியவும்.
உங்களுக்கு 2020 எப்படி இருக்கும் ? நீங்கள் 2020 ஆண்டில் என்ன விதமான நல்ல மற்றும் தீய பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியும்? Get Free Kundli Online வருடாந்திர ஆய்வு (வருட பலன்கள்): உங்களுக்கு 2020 எப்படி இருக்கும் ? நீங்கள் 2020 ஆண்டில் என்ன விதமான நல்ல மற்றும் தீய பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியும்?
லால் கிதாப் (ரெட் புக்) பலன்களையும் , உங்கள் பிரச்சனைகளுக்குண்டான பரிகாரங்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் Get Free Kundli Online லால் கிதாப் முறையில் ஜாதகம்: லால் கிதாப் (ரெட் புக்) பலன்களையும் , உங்கள் பிரச்சனைகளுக்குண்டான பரிகாரங்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
எந்த ரத்தினக் கல் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்? நீங்கள் எந்த ரத்தினம் அணிய வேண்டும்?அதை எப்படி அணிய வேண்டும் ? Get Free Kundli Online இரத்தின கற்கள் பற்றிய அறிக்கை: எந்த ரத்தினக் கல் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்? நீங்கள் எந்த ரத்தினம் அணிய வேண்டும்?அதை எப்படி அணிய வேண்டும் ?
தங்களுக்கு செவ்வாய் தோஷம் உள்ளதா ? அதை சரி செய்ய பரிகாரம் என்ன? இதனால் உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் என்ன பாதிப்பு? Get Free Kundli Online செவ்வாய்  தோஷம்: தங்களுக்கு செவ்வாய் தோஷம் உள்ளதா ? அதை சரி செய்ய பரிகாரம் என்ன? இதனால் உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் என்ன பாதிப்பு?
உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதற்குண்டான ஏழரைச் சனியின் தாக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் Get Free Kundli Online ஏழரைச் சனி வாழ்க்கை அறிக்கை: உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதற்குண்டான ஏழரைச் சனியின் தாக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதற்குண்டான ஏழரைச் சனியின் தாக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் Get Free Kundli Online கால சர்ப தோஷம்: உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதற்குண்டான கால சர்ப்ப தோஷத்தின் தாக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
வாழ்கையில் நிகழும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் , நல்லவை கெட்டவைகள் மற்றும் கால மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் Get Free Kundli Online தசா பலன்கள் ஆய்வு: வாழ்கையில் நிகழும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் , நல்லவை கெட்டவைகள் மற்றும் கால மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
வேத ஜோதிடப் படி உங்கள் குழந்தையின் பெயர் அமைய வேண்டுமா? அதன் ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் தெரிய வேண்டுமா. Get Free Kundli Online குழந்தைப் பெயர் பரிந்துரை: வேத ஜோதிடப் படி உங்கள் குழந்தையின் பெயர் அமைய வேண்டுமா? அதன் ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் தெரிய வேண்டுமா.
கிரகங்களின் தற்போதைய நிலை தங்களை எப்படி பாதிக்கிறது ? Get Free Kundli Online கோசார பலன் (கிரகப் பெயர்ச்சி அறிக்கை): கிரகங்களின் தற்போதைய நிலை தங்களை எப்படி பாதிக்கிறது ?
உங்களது லக்னம் நக்ஷத்ரம் மற்றும் சந்திரன் நின்ற ராசி உங்களைப்பற்றி என்ன சொல்கின்றன ? Get Free Kundli Online மற்றவை.: உங்களது லக்னம், நக்ஷத்ரம் மற்றும் சந்திரன் நின்ற ராசி உங்களைப்பற்றி என்ன சொல்கின்றன ?
Your Session has been expired.Please Login again.


அனைத்து அறிக்கைகள்
அடிப்படை விவரங்கள் லக்னம்  பக்கம்
பொதுப் பலன்கள் செவ்வாய் தோஷ பரிந்துரைகள்
தற்சமய கோசார பலன்கள் தசா பலன்கள்
எழரை ஆண்டு சனி அறிக்கை லால்கிதாப் கணக்கீடுகள்
வருடாந்திர பலன்கள் ஷோடஷ்வர்கம்
லால் கிதாப் பலன்கள் கேபி முறை/நட்சத்திர ஜோதிடம்
சர தசை விம்ஷோத்தரி தசை
யோகினி தசை நட்பு முறை அட்டவணை
கிரஹ பலம் & பாவ பலம் அஷ்டகவர்க அட்டவணை
ப்ரஸ்தரஷ்டகவர்கம் கால சர்ப தோஷம்
கிரகத்தின் பரிசீலனை லக்னம் ஜோதிட பலன்கள்
வரைபடத்தின் தெளிவுப்பார்வை: