మీరు క్రొత్త AstroSage Cloud ఇష్టపడుతున్నారా? Know more,  Send Feedback దాచు
  AstroSage క్లౌడ్ మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తోంది  

ఉచిత నివేదిక ఎంచుకోండి

గ్రహ స్థితి మరియు మీ జాతక చాక్రము Get Free Kundli Online జన్మ చక్రము / కుండలి: గ్రహ స్థితి మరియు మీ జాతక చాక్రము
జాతకాన్ని జోడించండి(మీ భాగస్వామితో గుణాల కలయిక) Get Free Kundli Online జాతకాన్ని జోడించండి: జాతకాన్ని జోడించండి (మీ భాగస్వామితో గుణాల కలయిక)
2020 కొరకు మీ వ్యక్తిగత వార్షిక జాతకం పొందండి. Get Free Kundli Online 2020  వ్యక్తిగత జాతకం: 2020 కొరకు మీ వ్యక్తిగత వార్షిక జాతకం పొందండి.
మీ గురించి తెలుసుకోండి వ్యక్తిత్వం ప్రేమ మరియు వృతి వ్యాపారములు.  Get Free Kundli Online మీ  జీవిత ఫలితములు: మీ గురించి తెలుసుకోండి వ్యక్తిత్వం, ప్రేమ మరియు వృతి వ్యాపారములు. 
మీ జన్మ జాతకము ఆధారముగా ఈ రోజు మీ జ్యోతిష ఫలితములను తెలుసుకోండి. Get Free Kundli Online మీకు ఈ రోజు: మీ జన్మ జాతకము ఆధారముగా ఈ రోజు మీ జ్యోతిష ఫలితములను తెలుసుకోండి.
మీకు 2020 ఎలా వున్నది? 2020 వ సంవత్సరములో ఎదురయ్యే మంచి చెడులు ఏమిటి? Get Free Kundli Online వార్షిక విశ్లేషణ (వర్ష ఫలం): మీకు 2020 ఎలా వున్నది? 2020 వ సంవత్సరములో ఎదురయ్యే మంచి చెడులు ఏమిటి?
లాల్ కితాబ్ (రెడ్ బుక్) ఫలితాలను , పరిహరలను తెలుసుకోండి& మీ సమస్యలకు ఉపాయం కనుగొనండి. Get Free Kundli Online లాల్ కితాబ్ జాతకం: లాల్ కితాబ్ (రెడ్ బుక్) ఫలితాలను , పరిహరలను తెలుసుకోండి& మీ సమస్యలకు ఉపాయం కనుగొనండి.
ఏ రత్నం మీకు తగినది? ఏ రత్నం మీరు ధరించాలి? రత్నాన్ని ఎలా ధరించాలి? Get Free Kundli Online జాతి రత్నములు – నివేదిక: ఏ రత్నం మీకు తగినది? ఏ రత్నం మీరు ధరించాలి? రత్నాన్ని ఎలా ధరించాలి?
మీకు కుజ దోషం ఉoదా? పరిహారాలు ఏవి? వైవాహిక జీవితం పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? Get Free Kundli Online కుజ  దోషం: మీకు కుజ దోషం ఉoదా? పరిహారాలు ఏవి? వైవాహిక జీవితం పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
సంపూర్ణ జీవితానికి ఏలినాటి శని యొక్క ప్రభావం గురించి తెలుసుకోండి. Get Free Kundli Online ఏలినాటి శని జీవిత నివేదిక: సంపూర్ణ జీవితానికి ఏలినాటి శని యొక్క ప్రభావం గురించి తెలుసుకోండి.
సంపూర్ణ జీవితానికి ఏలినాటి శని యొక్క ప్రభావం గురించి తెలుసుకోండి. Get Free Kundli Online కాలసర్ప దోషం/యోగం: సంపూర్ణ జీవితానికి, కాలసర్ప దోష ప్రభావం గురించి తెలుసుకోండి.
జీవితంలో హెచు తగ్గులను, మంచి చెడు ఘటనలను, కాల మార్పును గురించి ముందుగానీ తెలుసుకొండి. Get Free Kundli Online దశా ఫల విశ్లేషణ: జీవితంలో హెచు తగ్గులను, మంచి చెడు ఘటనలను, కాల మార్పును గురించి ముందుగానీ తెలుసుకొండి.
వేద జ్యోతిషం ప్రకారం మీ బిడ్డకు పేరు పెట్టడలిచరా? బిడ్డ రాశిమరియు నాక్షత్రము తెలుసుకోండి. Get Free Kundli Online పిల్లల పేర్లు –సూచనలు: వేద జ్యోతిషం ప్రకారం మీ బిడ్డకు పేరు పెట్టడలిచరా? బిడ్డ రాశిమరియు నాక్షత్రము తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుత గ్రహ సంచారము మీపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతోంది? Get Free Kundli Online గోచార ఫలం (సంక్రమణ నివేదిక): ప్రస్తుత గ్రహ సంచారము మీపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతోంది?
మీ లగ్నం నక్షత్రం మరియు జన్మరాశి మీ గురించి తెలుపుతుంది. Get Free Kundli Online మిశ్రమం: మీ లగ్నం, నక్షత్రం మరియు జన్మరాశి మీ గురించి తెలుపుతుంది.
Your Session has been expired.Please Login again.


అన్ని నివేదికలు
మూల వివరాలు లగ్నం  పేజి
సామాన్య జోస్యం కుజ దోష పరిశీలన
ప్రస్తుత సంక్రమణ జోస్యాలు దశా ఫలములు
సాడె సాతి నివేదిక లాల్ కితాబ్ జాతక గణన
వార్షిక జోస్యం షోడశవర్గం
లాల్ కితాబ్ – జాతకం కే.పి జ్యోతిషం/నక్షత్ర నాడి
చర దశ వింశోత్తరి దశ
యోగిని దశ గ్రహ మిత్రత్వ పట్టిక
షడ్బలం & భావ బలం అష్టకవర్గ టేబుల్
ప్రస్తారాష్టకవర్గం కాలసర్ప దోషం/యోగం
గ్రహ పరిశీలన లగ్నం అంచనాలు
ఛార్ట్ దృశ్యత: