Personalized
Horoscope

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ 12 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಬಂಧವು ಶಿವನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದ ತಂತ್ರಗಳು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನ ಪರಿಹಾರಗಳು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಶಾಂತಿಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವ

lal kitab prakara chandrana 12 manegala mele parinama ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ. ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ಕನ ಮಾಲೀಕ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಾಗಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡುಕಾಲು ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಚಂದ್ರನ ಫಲಿತಾಂಶ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಹ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾತಕನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಾಖವನ್ನು ಶೀತಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಅಂಶಗಳು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆಯೇ, ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹವನ್ನು ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾಯಿಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ , ದಯೆ , ಉದಾರತೆ , ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯತ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿ, ಕುದುರೆ, ಕಡಲತೀರದ, ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಲು, ಅಜ್ಜಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಓಪಲ್ ಕಲ್ಲು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗದ್ದಲ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಅಂಶಗಳು.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಬಂಧ

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹವು ನೀರು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ. ತಲೆನೋವು, ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ, ಹುಚ್ಚುತನ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರನ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖರಣಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ:

  • ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು - ಬಲವಾದ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಂದ್ರನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾನೋ , ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಜಾತಕ ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಜನರ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

  • ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು - ಚಂದ್ರನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಉದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಲೆನೋವು, ಖಿನ್ನತೆ, ಹುಚ್ಚುತನ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಚಂದ್ರನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ತಂತ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಜನರು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಮಗನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫೆನ್ನೆಲ್ ಒತ್ತಿರಿ.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
  • ಹಣವನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ನೀಡಿ.

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports