నెలవారీ రాశిఫలాలు

December, 2020

డిసెంబర్ నెలలో కుటుంబపరిస్థితులుశుభప్రదంగాఉంటాయి.కుటుంబములో ఒకరిపట్ల ఒకరికి మంచిభావాలు ఉంటాయి మరియు ఒకరికొకరు సహాయసహకారములు అందించుకుంటారు.మీరు అనవసర వివాదాలకు దూరముగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు, తద్వారా కుటుంబవాతావరణము ప్రశాంతముగా ఉంటుంది.ఈనెలలో మీప్రియమైనవారితో మీయొక్క సంబంధబాంధవ్యాలు దృఢముగా ఉంటాయి.మీ జీవితభాగస్వామితో అనుకోని కలహాలు ఏర్పడే అవకాశము ఉన్నది.కావున జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి,తద్వారా మీకు అనుకూలముగా పరిస్థితులు మారతాయి.ఆర్ధికపరిస్థితులు ఒత్తిడులకు గురిఅవుతాయి.కావున, మీరు ఆర్ధికపరమైన విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించుట మంచిది.మీరు చేపట్టినపనుల్లో శ్రద్ధచూపెట్టటము చాలామంచిది.ఈనెలలో మీరుకొంత అనారోగ్య సమస్యలను ఎదురుకునే సూచనలుఉన్నవి.కావున జాగ్రత్తపదండి.ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాసములు ఉండటం మరియు భగవంతుడిని ప్రార్ధించటము చెప్పదగిన సూచన.