మకర రాశి రాశి యొక్క సప్తదిన జ్యోతిష్య అవలోకనం - Capricorn Weekly Love Horoscope in Telugu

17 Jun 2024 - 23 Jun 2024

ఈ వారం ప్రేమ పరంగా కొంతమంది శృంగార జీవితంలో శక్తి, తాజాదనం మరియు ఆనందం లేకపోవడం ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు లేదా మీ ప్రేమికుడు వారి పనిలో మంచి బిజీగా ఉండటం వల్ల మీ సంబంధానికి అవసరమైన సమయం ఇవ్వలేరు.ఈ వారం మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి యొక్క గతానికి సంబంధించిన ఏదో తెలుసుకోవచ్చు, మీరు ఎప్పటికీ తెలుసుకోవాలనుకోలేదు. ఈ కారణంగా మీ ఇద్దరి మధ్య వివాదం ఉంటుంది అలాగే సంబంధంలో దూరం కూడా సాధ్యమే.
Talk to Astrologer Chat with Astrologer