మీన రాశి రాశి యొక్క సప్తదిన జ్యోతిష్య అవలోకనం - Pisces Weekly Love Horoscope in Telugu

27 May 2024 - 2 Jun 2024

మీ వివాహ సంబంధం ముడిపడి ఉందని మీకు అనిపించవచ్చు మరియు ఈ విరుద్ధమైన పరిస్థితులను మీ కుటుంబ సభ్యులతో మీ మనస్సులో పంచుకోవచ్చు. మీ వైవాహిక జీవితం గురించి ఇతరులకు చెప్పేటప్పుడు, మీరు ఖచ్చితంగా మీరే ఓదార్చగలరని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఇది మీ భాగస్వామి మీ నుండి దూరమయ్యేలా చేస్తుంది.
Talk to Astrologer Chat with Astrologer