కన్యా రాశి రాశి యొక్క సప్తదిన జ్యోతిష్య అవలోకనం - Virgo Weekly Love Horoscope in Telugu

20 Mar 2023 - 26 Mar 2023

ప్రేమలో ఉన్న స్థానికులకు, ఈ సమయం చాలా మంచిది మరియు మీ ప్రేమ జీవితంలో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో గ్రహాల యొక్క శుభ స్థానం మీ ప్రేమ జీవితానికి అనువైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వివాహం చేసుకున్న స్థానికుల జీవితంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే, అప్పుడు వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడి పరిష్కరించుకోగలరు. దీనితో, మీ సంబంధాలలో కొత్తదనం మరియు సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది, అలాగే మీరు ఆఫీసుకు దూరంగా ఇంట్లో గడపడం కనిపిస్తుంది.
పరిహారం: “ఓం రాహవే నమః” అని ప్రతిరోజూ 40 సార్లు జపించండి.
Talk to Astrologer Chat with Astrologer