కన్యా రాశి రాశి యొక్క సప్తదిన జ్యోతిష్య అవలోకనం - Virgo Weekly Love Horoscope in Telugu

15 Jul 2024 - 21 Jul 2024

ఈ వారం ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగా మీరు ఏదో ఒక రకమైన సామాజిక కార్యక్రమానికి వెళ్ళే మీ ప్రణాళికను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ మీరు ఇలాంటివి చేయకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇలా చేయడం ద్వారా మీరు సమాజంలోని గౌరవనీయమైన అనేక మంది వ్యక్తులను కలవడానికి మంచి అవకాశాన్ని కూడా కోల్పోతారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు లేదా వాదించడం కూడా కనిపిస్తుంది.
Talk to Astrologer Chat with Astrologer