తులా రాశి రాశి యొక్క సప్తదిన జ్యోతిష్య అవలోకనం - Libra Weekly Love Horoscope in Telugu

20 Mar 2023 - 26 Mar 2023

ఈ సమయం మీ ప్రేమ జీవితానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి భాగం ఏమిటంటే, కొంతమంది అదృష్టవంతులు తమ ప్రియమైన వారిని వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఈ వారంలోని అనేక సాయంత్రాలు జీవిత భాగస్వామితో గడుపుతారు, దీని ఫలితంగా నిజంగా ప్రత్యేకమైనది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో, మీరు ఒకరి జీవితాల్లో ఒకరినొకరు కోల్పోయినట్లు కనిపించడమే కాకుండా, మీ భవిష్యత్తును మెరుగుపరచుకోవడానికి మీరు కలిసి ఒక పెద్ద నిర్ణయం కూడా తీసుకుంటారు.
పరిహారం: ప్రతిరోజూ 33 సార్లు "ఓం శుక్రాయ నమః" అని జపించండి.
Talk to Astrologer Chat with Astrologer