Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಜಾತಕ 2024

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತಕವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ 2024 ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಜಕರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತಕ ವರ್ಷಫಲ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೆಸರು
ಲಿಂಗ
ದಿನಾಂಕ
ಸಮಯ
ಜನನ ಪ್ಲೇಸ್

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಅಮಂಗಲಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೋ ಎಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಸೆಜ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು.

ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ವರೆಗೂ ಊಹಿಸ ಬಹಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಳ , ಸಮಯ , ದಿನಾಂಕ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದಿಂದ ನೀವು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ನಿಮ್ಮ ಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
  • ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ , ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯ ಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
  • ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗುರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಏರಿಳಿತಗಳು , ಒತ್ತಡಗಳು , ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪದ್ಯಬಹುದು.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರೋಗ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೈಹಿಕ ದದ್ದುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
  • ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರೆಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ , ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಅಸ್ಟ್ರಾಸೆಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಜಾತಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಕುಂಡಲಿ , ದಶಾಫಲ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಏಳುವರೆ , ಸರ್ಪ ದೋಷ , ಪರಿಹಾರಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತಕ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪಿಡಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಜಾತಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers