Personalized
Horoscope
  • Varta Astrologers
  • Ravikishore
  • Esha
  • Poonam
  • Rakesh

ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - Daily Horoscope in Punjabi

Friday, October 22, 2021

Daily Horoscope in Punjabi

Todays's Horoscope For Aries ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿ ... More...
Todays's Horoscope For Taurus ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ... More...
Todays's Horoscope For Gemini ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੀ ਤਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ ਬ ... More...
Todays's Horoscope For Cancer ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ... More...
Todays's Horoscope For Leo ਜ਼ੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਰਜਾ ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ... More...
Todays's Horoscope For Virgo ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ... More...
Todays's Horoscope For Libra ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤ ... More...
Todays's Horoscope For Scorpio ਘਰ ਵਿਚ ਤਣਾਵ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਰਕ ਸ ... More...
Todays's Horoscope For Sagittarius ਤੁਹਾਡਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਸ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ... More...
Todays's Horoscope For Capricorn ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ... More...
Todays's Horoscope For Aquarius ਅੱਜ ਸਵਾਰਥੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇ ... More...
Todays's Horoscope For Pisces ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ... More...

ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Daily Horoscope in Punjabi)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ।

ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੰਭਿਨ ਕਾਲ ਖੰਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਫਤਾਵਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਸ਼ ਹਫਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਮੇਘ, ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ, ਮਿਥੁਨ, ਸਿੰਘ, ਕਰਕ, ਕੰਨਿਆ, ਤੁਲਾ, ਵਰਸ਼ਿਕ, ਧਨੁ, ਮਕਰ, ਕੁੰਭ, ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 27 ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਟਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਲਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਫਤਾਵਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਚ ਅਸੀ ਸਕਸ਼ਤਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਉ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮਹੀਨਾਵਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਨ ਤਥਾ ਅਨੁਭਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ, ਗੋਚਰ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੁਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੰਭਿਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਮਸਲਨ ਸਿਹਤ, ਵਿਆਹਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਨ ਧਾਨਯ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਏਵ ਵਿਆਸਅ ਤਥਾ ਨੋਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਐਸਟਰੋੋਸੇਜ ਦਾ ਫਲਕਥਨ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਿੱਖਕਥਨ ਨੂੰ ਸਨ ਸਾਈਨ (ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵਤੰਤਰ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ।

ਐਸਟਰੋੋਸੇਜ ਦਾ ਫਲਕਥਨ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਿੱਖਕਥਨ ਨੂੰ ਸਨ ਸਾਈਨ (ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵਤੰਤਰ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਕੁੰਡਲੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਗੋਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੋਚਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਚੰਗ ਦੇ ਆਵਿਅਨ ਜਿਹੇ ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖਫਲ ਲੇਖਨ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਕਥਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਫਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਾਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 799/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports