Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - Daily Horoscope in Punjabi

Friday, May 31, 2024

Daily Horoscope in Punjabi

Todays's Horoscope For Aries ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੱਥ ... ਮੇਖ ରାଶି
Todays's Horoscope For Taurus ਅੱਜ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ ਘੱਟ ਮਾ ... ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ରାଶି
Todays's Horoscope For Gemini ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂੂਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ... ਮਿਥੁਨ ରାଶି
Todays's Horoscope For Cancer ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦ ... ਕਰਕ ରାଶି
Todays's Horoscope For Leo ਬੱਚੇ ਤੁੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਝੁਜ਼ਲਾਹਟ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨ ... ਸਿੰਘ ରାଶି
Todays's Horoscope For Virgo ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਇ ... ਕੰਨਿਆ ରାଶି
Todays's Horoscope For Libra ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀ ਲੰ ... ਤੁਲਾ ରାଶି
Todays's Horoscope For Scorpio ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੜ ... ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ରାଶି
Todays's Horoscope For Sagittarius ਦੂਸਰਿਆਂਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ... ਧਨੂੰ ରାଶି
Todays's Horoscope For Capricorn ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੀ ਤਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ ਬ ... ਮਕਰ ରାଶି
Todays's Horoscope For Aquarius ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿ ... ਕੁੰਭ ରାଶି
Todays's Horoscope For Pisces ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋੋਬਾਰੀਆਂ ... ਮੀਨ ରାଶି

ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Daily Horoscope in Punjabi)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ।

ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੰਭਿਨ ਕਾਲ ਖੰਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਫਤਾਵਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਸ਼ ਹਫਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਮੇਘ, ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ, ਮਿਥੁਨ, ਸਿੰਘ, ਕਰਕ, ਕੰਨਿਆ, ਤੁਲਾ, ਵਰਸ਼ਿਕ, ਧਨੁ, ਮਕਰ, ਕੁੰਭ, ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 27 ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਟਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਲਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਫਤਾਵਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਚ ਅਸੀ ਸਕਸ਼ਤਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾਉ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮਹੀਨਾਵਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਨ ਤਥਾ ਅਨੁਭਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ, ਗੋਚਰ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੁਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੰਭਿਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਮਸਲਨ ਸਿਹਤ, ਵਿਆਹਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਨ ਧਾਨਯ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਏਵ ਵਿਆਸਅ ਤਥਾ ਨੋਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਐਸਟਰੋੋਸੇਜ ਦਾ ਫਲਕਥਨ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਿੱਖਕਥਨ ਨੂੰ ਸਨ ਸਾਈਨ (ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵਤੰਤਰ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ।

ਐਸਟਰੋੋਸੇਜ ਦਾ ਫਲਕਥਨ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਿੱਖਕਥਨ ਨੂੰ ਸਨ ਸਾਈਨ (ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵਤੰਤਰ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਕੁੰਡਲੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਗੋਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੋਚਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਚੰਗ ਦੇ ਆਵਿਅਨ ਜਿਹੇ ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖਫਲ ਲੇਖਨ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਕਥਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਫਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਾਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers