സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 21 ജനുവരി - 27 ജനുവരി 2023

, സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം, സംഖ്യാശാസ്ത്രം, ജാതകം, ജ്യോതിഷം

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ജനുവരി 21 മുതൽ ജനുവരി 27 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം വായിക്കാം.

വർഷാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ വീട് ഗംഭീരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അവരുടെ സമീപനം വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയുള്ള പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ നാട്ടുകാർ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമായ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക അടുപ്പം ഈ ആഴ്ച ഉയർത്തപ്പെടും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ഒരു പുരോഗമനപരവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, വൈദ്യശാസ്ത്രം, നിയമം, മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ സ്വദേശികൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. നാട്ടുകാര് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ പഠനത്തില് മുന്നേറുകയും അതുവഴി നല്ല സ്കോര് നേടുകയും ചെയ്യും. പഠിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള പ്രത്യേക അവസരവും സ്വദേശികൾക്ക് ലഭിക്കും, ഈ അവസരം ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- പുതിയതും വളരെ വിശ്വസനീയവുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വിദേശ ജോലി അവസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കാണുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ കഴിവുകളോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ ലാഭം നേടാനാകും.

ആരോഗ്യം- ധൈര്യത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിയും. ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിലും യോഗയിലും ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- ഞായറാഴ്ച സൂര്യദേവനുവേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾക്ക് സർഗ്ഗാത്മകതയോട് കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പലപ്പോഴും ഈ ആളുകൾ എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് അഭിനിവേശമുള്ളവരും അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരുമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അവരുടെ പങ്കാളികളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും നൽകേണ്ടിവരും, കാരണം അവർക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. കഠിനാധ്വാനവും സൂക്ഷ്മവും പ്രൊഫഷണലായതുമായ ഘടനയോടെ പഠിക്കുക എന്നത് വിജയത്തെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ്. രസതന്ത്രം, നിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ വികസനത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാം. കൂടാതെ, പിശകുകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പാത്രമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഠിനമായ ചുമയും ജലദോഷവും മൂലമുള്ള ഉറക്കമില്ലായ്മയും കാരണമാകാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും ശാരീരികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി - "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ആത്മീയതയിൽ കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരും ഈ മേഖലയിൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരുമാണ്. ഇത്തരക്കാർ ദീർഘദൂര യാത്രകളിലേക്കും കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുകയും നിരവധി ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും, നിങ്ങളും പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വളരും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രൊഫഷണലിസത്തോടൊപ്പം ഗുണമേന്മയും നൽകുന്നതിൽ മികവ് പുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ പഠന മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ഉയർന്ന പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താനും അതുവഴി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികവ് പുലർത്താനുമുള്ള അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. അവർക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സംതൃപ്തി നൽകിയേക്കാവുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശവും ഊർജ്ജവും നൽകും.ഈ ആവേശം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും. കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരും. നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്‌ക്ക് പോസിറ്റീവ് ഷേഡുകൾ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ഗുരവേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

[നിങ്ങൾ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ ആസക്തിയുള്ളവരും ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരുമായിരിക്കും. പൊതുവേ, ഈ സ്വദേശികൾ യാത്രകളോട് കൂടുതൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരും സ്വന്തം കിണറ്റിൽ തങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം, അത് അവരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ ഭാവനകൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഈ മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മാനസിക അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിലൂടെ ഇത് കൊണ്ടുവരാം. അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കും, അതിനാൽ അവയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ അധിക സമയം നീക്കിവെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ലാഭം/നഷ്ടം എന്ന അനുപാതത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നത്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ കാലയളവിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറവായതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്താം. നിങ്ങളുടെ തോളിലും കാലുകളിലും കാഠിന്യം അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി - "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ യുക്തിസഹവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായിരിക്കും.ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വലിയ ജോലികൾ നേടാൻ ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് ഷെയറുകളിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം നേടുന്നതിനും നേടുന്നതിനും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഈ ആളുകൾ സ്വന്തം ബോധത്താൽ കൂടുതൽ വിജയം നേടുകയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് നല്ല തത്വങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇടപഴകലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്യും.നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സ്‌നേഹമുള്ളതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പതിവായി സന്തോഷം കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് കൊണ്ടുപോകും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, കഠിനമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം സഹായിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും. ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, ഇക്കോണോമെട്രിക്‌സ് തുടങ്ങിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരം നേടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും കൂടുതൽ രുചിയോടെ ജോലി തുടരാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കും. ജോലിയോടൊപ്പം പ്രൊഫഷണലിസം വികസിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് തെന്നിമാറി ഒരു പയനിയർ ആയി സ്വയം സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാനും സ്വയം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം- ഉയർന്ന എനർജി ലെവലുകൾ കലർന്ന മികച്ച വ്യായാമത്തിന് നന്ദി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് നർമ്മബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം പിന്തുടരേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം, അത്തരം ധീരമായ മനോഭാവം നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി - ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കായി തിരയുകയും വിജയം നേടുന്നതിനായി അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുകയും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ തിരക്കുള്ളവരാകാം, ഇത് ഒരു ഹോബിയായി പിന്തുടരുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് കാരണം, നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളിക്കും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിലുടനീളം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്താനും നിങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുടെ മുകളിൽ തുടരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തമായ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ കഴിവും പരിശ്രമവും ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഈ ഗുണം സഹപാഠികൾക്കിടയിൽ നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ലാഭകരമാണെന്ന് തോന്നും. നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജോലി കൂടുതൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ചലനാത്മക ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവും മാനസികാവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത ശ്രദ്ധേയമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മാനസികാവസ്ഥയും അചഞ്ചലമായ മനോഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും മികച്ച ശാരീരിക രൂപവും നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി - "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന സ്വദേശികൾ വിജയം നേടുന്നതിൽ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരിക്കാം, കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയ സ്വഭാവങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അതിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആളുകൾ പൊതുവെ ഭൗതിക പ്രവണതകൾ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. കാരണം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കുറവായതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ഇതുകൂടാതെ, അശ്രദ്ധമൂലം നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാവുന്ന പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണാതീതമായേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ലാഭക്ഷമത കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കുകൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീപിടുത്തത്തിന് ഇരയായേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി - "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 8, 17, 26 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിജയം നേടാനും പ്രശസ്തി നേടാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജോലികളിൽ എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും, വെറുതെയിരിക്കില്ല. പ്രതിബദ്ധത എന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന ഒരു കീവേഡാണ്, ഇതുപയോഗിച്ച്, അവർ ഉയർന്ന വിജയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രണയത്തെ ഒരു ബന്ധമാക്കി മാറ്റുകയും വിവാഹത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട കീവേഡാണ് ഫോക്കസ്, ഇത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, വിജയത്തെ നേരിടാൻ നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നന്നായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരം നൽകുന്നു. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്താനും വെല്ലുവിളികൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. അതിനാൽ, പരീക്ഷയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകണം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികച്ച വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗീകാരം നേടുന്നത് വളരെ സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സജ്ജീകരണത്തിന് ഒരു മികച്ച ഉടമ എന്ന കുത്തക സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാം. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു എതിരാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ഉയർന്ന ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യാം. ഈ ആഴ്ച, പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് മികച്ചതായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായേക്കാവുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഊർജ്ജവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രൂപം നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി - "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 9, 18, 27 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തേക്കാം. അവർ പിന്തുടരുന്ന അവരുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനപൂർവമായ മാനേജുമെന്റ് കഴിവുകൾ അവർ നേടിയേക്കാം. ഉയർന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജോലികളിൽ വിജയിക്കാൻ ഈ സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയ സ്‌കോറുകൾ തീർക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും. ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താം. നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക അക്കാദമിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രമോഷനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സൈറ്റിലെ അവസരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഉള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ഛാശക്തിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരികക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂടാതെ, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ധ്യാനവും യോഗയും പരിശീലിക്കുക.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer