ਤੁਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: Libra yearly Horoscope 2022

ਤੁਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦੇ ਇਸ ਤੁਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 (Libra Horoscope 2022) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਅਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਆਰਥਿਕ, ਸਥਿਤੀ, ਸਪੰਤੀ, ਸੰਤਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। 2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ਼ਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਤਰਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
  • ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਉੱਤਰ ਨੋਡ ਰਾਹੂ ਆਣਚਾਹੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।

ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਈਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੰਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।

ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਕਤਾਂ ਆਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਛੁਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾਂ ਨਵਾਂਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੋਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਥਕਾਉ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੁਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਤੁਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿਖਾਉ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲ਼ਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਤੁਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।

ਤੁਲਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ। ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ੍ਹਕ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਧੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਪੰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਔਸਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋਸਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਮੱਧ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਤ੍ਹਕ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਤੁਲਾ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਸਪੰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਸਪੰਤੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੰਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਪੰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਟਿਲ ਸਪੰਤੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਵਨ ਅਚੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਉਮਰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੰਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਜੁਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਛਕ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਲਾ ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਮੁਲੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਵਜਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਪੱਖਅਤੇ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ 6 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਮੰਗਲ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: ਜੌਤਿਸ਼ ਉਪਾਅ

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿੰਗਫਿਗਰ ਉੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਗੂੰਠੀ ਵਿੱਚ ਉਚੱਤਮ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਓਪਲ ਰਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
  • ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਉ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡੋ।
  • ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
  • ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਦਿਉ।
  • ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਕੀ ਸਾਲ 2022 ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ?

ਸਾਲ 2022 ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਕੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ?

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਾਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੀ ਉੁਮੀਦ ਕਰੋ।

3. ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਕੋਣ ਹੈ?

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

4. ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ: ਅੰਤਨਿਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਾਰਮਲ, ਆਤਮ ਦਯਾ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ, ਦਯਾ, ਦੁਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਪਸੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5. ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ?

ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖੋਂਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਆਦਾ ਰੋਚਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer