സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 03 മാർച്ച് - 09 മാർച്ച് 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 03 മാർച്ച് - 09 മാർച്ച്  202

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 മാർച്ച് 03 മുതൽ മാർച്ച് 09 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ - അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതിയെ മാറ്റിയേക്കാവുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം ധാരണക്കുറവ് കാരണം തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അത് സന്തോഷത്തിന് തടസ്സമാകാം. കൂടുതൽ യോജിപ്പിൻ്റെ അഭാവം തടയാൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത കുറവായതിനാൽ പഠനത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിയമം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

ഉദ്യോഗം-ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ടാസ്‌ക്കുകൾ ഭാരിച്ചേക്കാം, കൃത്യസമയത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും അഭാവം ആരോഗ്യത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. കൂടാതെ, കഠിനമായ ജലദോഷം പോലുള്ള അലർജികൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ - അവരുടെ ജീവിത ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. പൊതുവേ, ഈ ആളുകൾക്ക് യാത്രയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, മാത്രമല്ല അതേ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ആത്മസംതൃപ്തി മൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരമായ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ തുറന്ന് പെരുമാറിയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല അടുപ്പം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന കൂടുതൽ സ്‌നേഹം നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം രൂപപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. പ്രത്യേകിച്ച്, കെമിസ്ട്രി, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയമായിരിക്കും, കൂടാതെ കൂടുതൽ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അത് വളരെയധികം സംതൃപ്തി നൽകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒന്നായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഉത്സാഹം കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ തലവേദന ഒഴികെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരില്ല, അത് ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും ഊർജവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷിയും സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി-തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ വിശാലമനസ്കരായേക്കാം. മറുവശത്ത്, ഈ നാട്ടുകാരിൽ അഹംഭാവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് അവരുടെ വികസനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ കാലയളവിൽ സന്തോഷം വികസിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ധാരണ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ പ്രണയം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. മാനേജ്‌മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ - ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നേടാനും നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രാജാവായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ശേഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് തോന്നിയേക്കാം, ഈ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും നല്ല മൂല്യങ്ങളും നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി-വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വികാരാധീനമായ വികാരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം. അവർ കൂടുതൽ ആനന്ദം തേടുന്നവരാകാം, ദീർഘദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന പ്രധാന പദമാണ് സ്നേഹം, അവർ ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതേ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സുഗമമായ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സുഗമമായി തുടരേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനത്തിൽ സ്വയം തിളങ്ങാൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദവും കഠിനാധ്വാനവും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ നഷ്‌ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ ലാഭം/നഷ്‌ടമില്ല എന്ന അവസ്ഥയും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം നിങ്ങളുടെ ശരീരഘടന കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി-"ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ യുക്തിസഹവും ശാന്തവുമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ നർമ്മബോധം ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടാതെ അവർ ഈ നർമ്മബോധം മറ്റുള്ളവരോട് കാണിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ വ്യാപാര രീതികളിലും നിഗൂഢ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ധാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഒൻപതിലായിരിക്കാം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല സീസൺ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയത്തിലാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും ഈ ആഴ്ച കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിയും. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ വിദേശയാത്രയുടെ വക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ആരോഗ്യം-നല്ല തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന സന്തോഷം കാരണം നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയേക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി-“ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ആഹ്ലാദകരമായ വികാരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, കൂടാതെ വിനോദത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നതിൽ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഇത് ഒരു മുഴുവൻ സമയ പരിശീലനമായി കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്താം, അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സ്വയം സജ്ജമാക്കാനും കഴിയും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധിക കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അത്തരം കഴിവുകൾ തനതായ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഒന്നിലധികം ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ വരുമാനം നൽകും.

ആരോഗ്യം-ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പോലും ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃക വെക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ശുക്രായ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം. സംഖ്യയിൽ ജനിക്കുന്ന മിസ്‌റ്റിക്‌സും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമാണ്.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുതിർന്നവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-അവരുടെ പഠനത്തെ നേരിടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നത് മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, പഠനത്തിൽ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നതിന് യോഗയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതായി തെളിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ പ്രകോപനങ്ങളും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും തളർത്തും. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ മദ്യപാനികളായിരിക്കാം, ഇത് ഒരു തത്വമായി പിന്തുടരുന്നു. അവർ എപ്പോഴും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിനായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അഭാവം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അവരുമായി അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസ-ക്ഷമയോടെ തുടരാനും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഉയർന്ന മത്സരത്തെ നേരിടാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം-സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് കാലുകളിലും തുടകളിലും വേദനയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധിക നിയന്ത്രണമായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ സ്വഭാവത്തിൽ ധീരരും നേരായ സമീപനവും ഉള്ളവരായിരിക്കാം. കൂടാതെ ഈ ആളുകൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ നേടിയേക്കാം. ഈ ആളുകൾ ഏകതാനത, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പോസിറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരു ജീവിത നിലവാരവും ജീവിത നിലവാരവും പിന്തുടരാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗുകൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ ആസ്വാദനവും സന്തോഷവും നൽകും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി കാണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം-ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലൈനിനായി വിജയിക്കുന്ന ഫോർമുല രൂപപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിന് ഉയർന്ന നിലവാരം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവും ധൈര്യവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം സാധ്യമായേക്കാം. തലവേദനയും ശരീരവേദനയും പോലുള്ള ചില ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ - നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം മംഗളായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer