സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 07 ഏപ്രിൽ - 13 ഏപ്രിൽ 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

 സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 07 ഏപ്രിൽ - 13 ഏപ്രിൽ  2024

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 ഏപ്രിൽ 07 മുതൽ ഏപ്രിൽ 13 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, പൊതുവെ അവർ ചുമതലയും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഈ ആളുകൾ സാധാരണയായി തത്വങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ കർശനമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാര്യക്ഷമത, ഭരണപരമായ അധികാരം, മേൽക്കോയ്മ എന്നിവയാണ് ഈ സംഖ്യയിൽപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഉള്ള നല്ല സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശരിയായ ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം സജീവമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പക്വതയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടാം, എല്ലാം നിയന്ത്രണാതീതമാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ - നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒന്നും നേടാനും പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായിരിക്കുകയും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത് സാധ്യമാകാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ആവശ്യമായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയുടെ അഭാവത്തിൽ മനുഷ്യശക്തിയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് അവബോധം നിലനിർത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, കൂടാതെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം എളുപ്പത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന സൺബേൺസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം നിങ്ങളെ ആരോഗ്യം കുറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കൂടുതൽ ആകുലതകൾക്കും നിങ്ങൾ ഇരയായേക്കാം.

പ്രതിവിധി-സൂര്യനെ ആരാധിക്കുകയും ദിവസവും ആദിത്യ ഹൃദയം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ രാശിയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർ യാത്രയിൽ ആവേശഭരിതരാണ്, ഇത് ഒരു ലക്ഷ്യമായി പിന്തുടരുന്നു. അവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ - അവർ അവരുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, ഇതുമൂലം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അവർ പലപ്പോഴും ഇടിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മൂടും, ഇതുമൂലം നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വിചാരണ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള യാത്രയായിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കാനും മികച്ച സ്കോർ നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കാരണം, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരവും സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുക ലാഭവും പുതിയ ബിസിനസ്സ് കോൺടാക്റ്റുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും പ്രചോദനവും ദൃഢനിശ്ചയവും അനുഭവപ്പെടും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ വികസിത ചിന്താഗതിക്കാരാണ്, ഇക്കാരണത്താൽ, അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിനായി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അവരുടെ സമീപനം കാരണം അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തോക്കുകളായി മാറിയേക്കാം. അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് അവരുടെ അഭിനിവേശമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു റൊമാൻ്റിക് മൂഡിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മികച്ച ബന്ധം ഉണ്ടാകും. മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ കാരണം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശകർ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. വഴക്കമുള്ള സമീപനം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നല്ല ധാരണ വളർന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മാനേജ്മെൻ്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, മാനേജ്‌മെൻ്റ് മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അർഹമായ ഫോമിലായിരിക്കും. പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ നേടുന്നതിനും അതിലൂടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള ഡീലുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കും, അത്തരം ഡീലുകൾ ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷനും ലഭിക്കാൻ മതിയായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ അന്തർനിർമ്മിത ധൈര്യം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകും. ഈ ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ്, ഡിസൈൻ, പര്യവേക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രത്യേക കഴിവുകളുണ്ട്. ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ സ്വദേശികൾക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകാം. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അഭിനിവേശം വഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം, അത്തരം അഭിനിവേശത്തോടെ ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും പുരോഗമിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ചാരുത പകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോറുകൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഐക്യം നിലനിർത്താനും കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യമായ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സന്തോഷിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്‌സ്, വെബ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് മുതലായ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അനന്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അസാധാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കാം, കൂടാതെ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയ പ്രത്യേക പ്രോജക്‌ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യവും യുക്തിസഹവും ആയിരിക്കാം. അവർ അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് നല്ല അപേക്ഷകരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്യാം. അതിശയകരമായ മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന ഒരു അധിക ഗുണമായിരിക്കാം, ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് - നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങൾക്കായി നല്ല നിലവാരം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ഇവയാണ് നിങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊതുസ്വഭാവങ്ങൾ.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി സ്നേഹപൂർവമായ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അടുപ്പം മൂലമാകാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിൽ അതുല്യത നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച മാർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പഠന മേഖല ഏതായാലും - വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പഠനത്തിൽ ഒന്നിലധികം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ബഹുമതികൾ നേടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തും, അത് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കാനും ബിസിനസ്സ് നിലവാരത്തിൽ ഒതുങ്ങാനും നല്ല ലാഭം നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ മൂല്യവത്തായ സംതൃപ്തിയും ഊർജ്ജവും അവശേഷിച്ചേക്കാം എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതിന് കാരണം. യോഗ/ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ - നിങ്ങൾ ശക്തമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി-“ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണയുള്ളവരായിരിക്കാം, കൂടാതെ കാഷ്വൽ. അവരുടെ അരക്കെട്ടിന് കീഴിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വയം നർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്രകളും ഊർജ്ജസ്വലമായ മാനസികാവസ്ഥയും ഈ നാട്ടുകാരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ദുഃഖം വഹിക്കില്ല, എപ്പോഴും വളരെ സമാധാനം ചുമക്കുന്നവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല എന്നതിനാൽ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ചില സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്‌നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതേ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് ബന്ധത്തിലെ അദ്വിതീയതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതേ സമയം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ഫലം ലഭിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠനം ആസ്വദിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പഠനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും സാധ്യമായേക്കാം, എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന വിജയ അനുപാതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ മാർക്കിന് എത്തിയേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ വിജയം നേടാനാകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭ/നഷ്ടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചില ഭക്ഷണ അലർജികൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതൊഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കില്ല. അത്തരം അലർജികൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാകാം, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും വഹിക്കുന്നു. അത് പിന്തുടരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുമെന്നും അതുവഴി അവരുടെ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും ആരംഭിക്കുകയും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം-കുറഞ്ഞ ധാരണ കാരണം ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ബന്ധവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ തണുപ്പ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി സുഗമമായി നിലനിറുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമായിരിക്കാം. നല്ല സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ, നിങ്ങൾ വളരെയധികം ക്രമീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഈ ബന്ധം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതും വിലപ്പെട്ടതുമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ കാലയളവിൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മിതമായതായി തോന്നാം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്‌ടപ്പെടുകയും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്‌തേക്കാം. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ നിലനിർത്തൽ ശക്തി ഈ കാലയളവിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പിശകുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ വിജയ അനുപാതം കുറച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദവും ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങളുടെ മാറ്റവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ദഹന സംബന്ധമായ ചില ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ളതും കൊഴുപ്പുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ കരിയർ ബോധമുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തുടരുക, അതിൽ നിന്ന് മികവ് പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ, അവർ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അവർക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ എപ്പോഴും കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും അവർ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരാകും. ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവും വിജയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം സാധ്യമാകാതെ വരാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പരസ്പര ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലം, സന്തോഷം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയും മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഔട്ട്‌പുട്ട് നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നിലവാരത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പഠനങ്ങളിൽ വലിയ നേട്ടം നഷ്‌ടമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാണിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കുറച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതോ ഒഴിവാക്കേണ്ടതോ ആയ പിശകുകൾ വരുത്തിത്തീർന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിലവാരത്തിന് താഴെ പോകരുത്. ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, ഈ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹൃദ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്.

ആരോഗ്യംഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലമായി വന്നേക്കാവുന്ന മിതമായ ഊർജം നിങ്ങൾ പിന്നിലാക്കിയേക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരത ഘടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ പൊതുവെ പ്രതിബദ്ധതയോടും ധൈര്യശാലികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നവരുമാണ്. അവർ ധീരരും വലിയ ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ്. സർക്കാർ, പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ അവർ നന്നായി തിളങ്ങുന്നു. അതുതന്നെ നേടിയെടുക്കലും ഭരണവും ഈ നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന കടമയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെ ഉയർന്ന ജോലികൾ നേടാൻ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-സൗഹൃദപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ധാരണയും ബന്ധവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നയം ഉണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തിളങ്ങുന്ന താൽപ്പര്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേരായ സമീപനം ബന്ധത്തെ വർധിപ്പിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായേക്കാവുന്ന തിളങ്ങുന്ന താൽപ്പര്യം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം, നല്ല താൽപ്പര്യം സാധ്യമാണെങ്കിൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-വളരെ അർപ്പണബോധത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ മനോഭാവം കാരണം നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും അവരുടെ കൈയ്യടി നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾക്കും ഭീഷണി ഉയർത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ഉത്സാഹവും ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിലെ തികഞ്ഞ ധൈര്യവും ധീരമായ കഴിവുകളും ആത്യന്തിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സൂര്യാഘാതത്തിന് നിങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി-"ഓം മംഗളായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer