സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 14 ഏപ്രിൽ - 20 ഏപ്രിൽ 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്.ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 14 ഏപ്രിൽ - 20 ഏപ്രിൽ  2024

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ഏപ്രിൽ 20 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ പൊതുവെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായവരും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടെ അവർ അതിവേഗം അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അവർ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെയായിരിക്കാം, ഇത് അവരുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, അത് അത്ര ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിലവിലുള്ള ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലമാകാം, അത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ബന്ധങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശ്രമവും ഏകാഗ്രതയും ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചിംഗിന് വിധേയമാകേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ബാക്ക് ലോഗിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനും അത്തരം കോച്ചിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാനും ഇടയുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ മടുപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. ഈ കാലയളവിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായി കാണില്ല. പ്രതിരോധശേഷിയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും അഭാവം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാവുന്ന കഠിനമായ ജലദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടാകാം. കൂടാതെ, പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ആരോഗ്യത്തിൽ മെച്ചപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം സൂര്യായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ പൊതുവെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും കുടുംബവൃത്തങ്ങളുമായും വൈകാരിക തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവരിൽ വ്യാപകമായ അത്തരം സ്വഭാവം കാരണം, ഈ കാലയളവിൽ അവർ ഒരു വേലി കെട്ടി സ്വയം തടയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ചുറ്റും വേലികെട്ടുകയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ ഇളകുന്ന മനസ്സുകൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അനാവശ്യ ചൂടേറിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാകാം. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ- നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിലകൊള്ളുകയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം - ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം എന്നതിനാൽ അതേ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പഠനത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ക്ലാസുകൾ പിന്തുടരുന്നതും തുടരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം - നിങ്ങൾ അത് മറന്നേക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചേക്കില്ല. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദത്തിന് കീഴടങ്ങാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാനാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായ ജലദോഷത്തിനും തലവേദനയ്ക്കും കീഴടങ്ങാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലമാകാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഫിറ്റ്‌നസ് നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന ധൈര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം/യോഗ പിന്തുടരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ വിശാലമായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയരായിരിക്കുകയും ഈ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം. അവരുടെ അഹംഭാവം കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ വ്യക്തിപരമായ രംഗത്ത് പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, മാത്രമല്ല അവർ വളരെ കായികക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കില്ല.

പ്രണയബന്ധം- ഒരു പ്രതിബദ്ധതയിലോ ബന്ധത്തിലോ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കാനും വികാരങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്‌നേഹപൂർവകമായ വികാരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, ഇത് പ്രണയത്തോടുള്ള കൂടുതൽ ആകർഷണം മൂലമാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാസ്റ്റേഴ്സിനും പിഎച്ച്ഡിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ദിശ ലഭിക്കും, എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവസാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- തൊഴിൽപരമായി, അധ്യാപകർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ധർമ്മ ഗുരുക്കൾ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർമാർ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ബാങ്കർമാർ എന്നിവരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് സംഖ്യാ സംയോജനം കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ - മൾട്ടി ലെവൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ചില ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകും, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഗുണം ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി- എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സൂര്യദേവന് അർഘ്യം സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടായേക്കാം, അത് ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം, ഇത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അറിയാതെ സ്വയം കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വളരെ ചെലവേറിയതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ശ്രമിച്ചേക്കാം, ഈ പ്രക്രിയയിൽ, അവർ അത് വാങ്ങി വിരലുകൾ കത്തിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായേക്കാം, ഇത് അവരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഒരു ബന്ധത്തിൽ സാധ്യമായ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ സംതൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വഴിയുടെ അവസാനത്തിലായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ അവസാനം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതുപോലെ തോന്നാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയും വിചിത്രമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന ഒരുതരം അരക്ഷിത വികാരവും മാത്രമായിരിക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്‌നം കാരണം,- ആവശ്യമായ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ സ്വയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനാവശ്യ ആശയക്കുഴപ്പവും പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യഗ്രതയുമാണ് ഇതിന് കാരണം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് മുകളിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പോരാടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നേടാനുള്ള സാധ്യതയും സ്കോപ്പും നൽകില്ല, ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായേക്കാം എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം അൽപ്പം കഠിനമായേക്കാം, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഈ കാലയളവിൽ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ത്വക്ക് അലർജിക്ക് വിധേയമായേക്കാം, അത് ശല്യപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊണ്ണത്തടിക്ക് വിധേയമായേക്കാം, ഇത് നല്ല ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. രാത്രി വൈകി കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ പൊതുവെ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരും ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നവരുമായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്താൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിനായി അവർ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നർമ്മബോധം വളരെ കൂടുതലാണ്, ഇതോടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നേടാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ക്രിയേറ്റീവ് താൽപ്പര്യങ്ങൾ അവരിൽ സാധ്യമായേക്കാം, ഇതോടെ അവർ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ റൊമാൻ്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന കൂടുതൽ നർമ്മബോധം കൊണ്ട് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം കാഷ്വൽ ഔട്ടിങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്വഭാവവും മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇത്തരം യാത്രകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷവും കൂടുതൽ ആകർഷണീയതയും നൽകിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും. കോസ്റ്റിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവ ഈ കാലയളവിൽ ഒരു നിശ്ചിത നേട്ടം കൈവരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്കോറിംഗ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചേക്കാവുന്ന നല്ല അന്തരീക്ഷം കാരണം അത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, അത്തരം അന്തരീക്ഷം ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിന് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ കീഴടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മത്സരം തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ തന്ത്രവും നൂതനത്വവും വലിയ ലാഭം സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന ഉത്സാഹവും മികച്ച ഊർജ്ജവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.

പ്രതിവിധി- പുരാതന ഗ്രന്ഥമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ദിവസവും ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് മിതമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവർക്ക് കൂടുതൽ സൃഷ്ടിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുവഴി അവർ അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, അവർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തിയേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. സ്ഥിരതയും കൃത്യതയും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിലവിലുള്ള അഹം സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാകാം. അതിനാൽ സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമീകരണം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ ഐക്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ ഉന്നത പഠനങ്ങൾ തുടരാനുള്ള ചില നല്ല അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടമായേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ നിങ്ങളെ മറികടക്കാനും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ വിജയം നേടാനാകും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കുറയുകയും നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചില മെച്ചപ്പെട്ട ആസൂത്രണവും നിയന്ത്രണവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം മാറ്റേണ്ടതായി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് അലർജികളും ഉണ്ടാകാം, ഇത് സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകുന്ന നേത്ര സംബന്ധമായ അണുബാധകൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാർഗവായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സമ്പൂർണ കഴിവുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും മാറിയേക്കാം. നല്ലതും ചീത്തയും ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവുകളും അവർ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ആത്മീയതയുള്ളവരായി മാറിയേക്കാം, ഈ സമയത്ത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വർധിച്ചേക്കാം - ഈ നാട്ടുകാർ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും തിരിഞ്ഞേക്കാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ സഹായിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ബന്ധവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട ധാരണയുടെ അഭാവവും പോസിറ്റീവ് ആശയങ്ങളുടെ അഭാവവും ഇതിന് കാരണമാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു ബന്ധത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മിതമായതായി തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഇരയായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ വിജയം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിനും ഈ കാലയളവിൽ ക്ഷമ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്ത ഒരു ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനാവശ്യ യാത്രയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടാം. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചില പിശകുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലോവർ ലെവൽ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ മുതലെടുത്ത് മുന്നേറിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യാഘാതം, ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ട്യൂമറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച കേതു ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുമതലകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ തത്ത്വപരവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരുമായിരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഈ സംഖ്യയിൽ പെട്ട ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കുടുംബത്തേക്കാൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- പ്രണയബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നന്നായി കാണിക്കാനും ഈ സ്നേഹത്തെ പക്വതയാർന്നതും നല്ല ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പിന്തുടരാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ പ്രണയ ബന്ധത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പരവും നല്ലതുമായ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ നല്ല സ്നേഹം വളർന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മാർക്കും ഗ്രേഡുകളും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാനും പ്രശസ്തിയോടെ ഒരു പേര് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അർഹമായ അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ലാഭത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി വേണ്ടത്ര മത്സരിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹത്തോടൊപ്പം നല്ല ഊർജ്ജവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളല്ല. തലവേദന, കാലുകളിലെ വേദന തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.

പ്രതിവിധി- ശനിയാഴ്ച ശനി ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗമേറിയവരും കൃത്യസമയത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വേഗത കാരണം, ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം, ഇത് അവർ ചെയ്യുന്ന ആവേശകരമായ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കാം. അവരുടെ ആവേശം കാരണം, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടാം, ഫലങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ആയിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അഹങ്കാരവും ചെറിയ ശാഠ്യവും കാണിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാര്യക്ഷമതയും ആത്മാർത്ഥതയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തുറന്നതും സുതാര്യത കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈഗോ ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്നതിന് തടസ്സമാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, പഠനത്തോടുള്ള ശൈലിയും സമീപനവും നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രമോഷനുകളുടെയും മറ്റ് പ്രോത്സാഹനങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. . നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആവേശം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദനയും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകാം. ഇത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാകാം, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളെ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷി കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ പിന്തുടരേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer