സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 17 മാർച്ച് - 23 മാർച്ച് 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 17 മാർച്ച് - 23 മാർച്ച്  2024

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 മാർച്ച് 17 മുതൽ മാർച്ച് 23 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെട്ട ആളുകൾ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ സാധ്യമാണ്, അത് പ്രതിഫലദായകമായി മാറും.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ സുഗമമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന നല്ല ആശയവിനിമയവുമായി ഉയർന്ന ബന്ധം ഇല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്‌നേഹം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാവുന്ന നടപടികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കില്ല. മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതുവഴി നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയുടെ അഭാവം മൂലം ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം - നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്തത്തിലാണെങ്കിൽ.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദനയും നടുവേദനയും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹം കുറവായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു അധിക പരിമിതിയായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം സൂര്യായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ യാത്രയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും ഇതൊരു ഹോബിയോ അഭിനിവേശമോ ആയി കണക്കാക്കും. ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇടയുണ്ട്.

പ്രണയബന്ധം-ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ പ്രണയപരവും സമാധാനപരവുമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. പഠനത്തിൽ ചില യുക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്.

ആരോഗ്യം-ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ തത്ത്വവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ളവരായിരിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ വിശാലമനസ്കതയുള്ളവരായിരിക്കാം അവർ.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാൻ്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾ.

വിദ്യാഭ്യാസം-പ്രൊഫഷണലിസം സംയോജിപ്പിച്ച് ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. ഇക്കണോമിക്‌സ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ പുതിയ ജോലികളിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടാകാം, അത്തരം ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിജയം നൽകുന്ന ഓൺസൈറ്റ് തൊഴിൽ അവസരങ്ങളായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ധൈര്യം മൂലവും അത്തരം ഫിറ്റ്നസ് സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരും അഭിനിവേശമുള്ളവരും ആയിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾ വെബ് ഡിസൈനിംഗ്, മൾട്ടിമീഡിയ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം, അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായേക്കാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത ഇല്ലായ്‌മയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ വ്യതിയാനം കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തൽ ശക്തി കുറവായിരിക്കാം കൂടാതെ ഈ ആഴ്‌ചയിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെൻ്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ലോജിക്കൽ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല ഈ യുക്തി അവരുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ ജീവിതത്തോടുള്ള അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകവും അതുല്യവുമായേക്കാം. അവർക്ക് വ്യാപാരം പരിശീലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വ്യഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നല്ല ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സ്‌നേഹപരമായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകും, അതിനാൽ ഇരുവരും പരസ്പരാടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷം കൈമാറുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, കഠിനമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം സഹായിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും വളരെ ആഡംബരത്തോടെ ജോലി തുടരാനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലിസം വികസിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയും പയനിയർമാരായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കായി പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും, ശക്തമായ ഫിറ്റ്നസും ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും കൂടിച്ചേർന്നതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാകും. നർമ്മബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി-ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ മാധ്യമങ്ങളോടും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഇടപെടുന്നതിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം. സാധാരണയായി ഈ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഈ ഭാഗ്യം അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങൾ കഠിനമായ സമ്മർദ്ദത്തിനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനും ഇടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ ജോലി കാരണം, ഉയർന്ന പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് വാത്സല്യം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അമിത സമ്മർദ്ദത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാണിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ - ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താനും അതുവഴി മികവ് പുലർത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ ജോലിയിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം, അധിക ജോലി സമ്മർദ്ദവും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. ജോലി മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരമില്ലായ്മയും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള അലർജികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശവാസികൾ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും മിസ്‌റ്റിക്‌സിലും മതത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം. അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കാം. എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുക എന്നത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. സന്തോഷത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിലും അത് നിലനിർത്തുന്നതിലും ഇത് സുഗമമായ കാര്യമായിരിക്കില്ല. ഒരു നല്ല നിരക്കിൽ ബോണ്ടിംഗ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് അവശേഷിച്ചേക്കാം - കാരണം, ഒരു നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കുറവായതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുകയും അതുവഴി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മടുപ്പിക്കുന്ന ജോലിയായി തോന്നിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. അശ്രദ്ധമൂലം നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാവുന്ന പിഴവുകളും ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം-വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം, അത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും.

പ്രതിവിധി-"ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർ എപ്പോഴും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവർക്ക് ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളെത്തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും പഠനത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഫോക്കസ്. നിങ്ങളുടെ നല്ല ശ്രദ്ധ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മെച്ചപ്പെടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ, ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം-സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. നല്ല നിലയിലായിരിക്കാൻ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രതിവിധി-"ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആളുകൾ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതുവഴി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം - നല്ല ധാർമ്മികതയോടെ അത് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധം അനുഭവിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല സ്കോറുകൾ പരിഹരിക്കാനും സ്നേഹം നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനാകാത്തതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായി കാണില്ല. ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങിയേക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഉയർന്ന പ്രകടനം കാണിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയം വളരെ സുഗമമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രമോഷനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കില്ല.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കില്ല, നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾ കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer