സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 19 മെയ് - 25 മെയ് 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്.ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 മെയ് 19 മുതൽ മെയ് 25 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നേരായവരായിരിക്കാം. അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ധീരമായ ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നവ ആയിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും നല്ല ബന്ധത്തിൽ തന്നെ തുടരും. പങ്കാളിയുടെ കറങ്ങാൻ പോവാനും നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൂടുതൽ ചുമതലകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, തൊഴിലിൽ അത് പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന റാങ്കും നേടും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല ഉന്നതം നേടും. ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, അവരുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നല്ല ഫലം ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും. പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റായി നിലനിർത്തും, കൂടാതെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായിരിക്കും, ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ രൂപം നൽകും.

പ്രതിവിധി: ഞായറാഴ്ച സൂര്യഗ്രഹത്തിനായി യാഗം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ദൂര യാത്രകൾ നടത്തിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കുറെ അലയടിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടായേകാം അത് ദോഷകരം ആകും. ഇവർ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിൽ ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. ആഴ്ച റൊമാന്റിക്ക് ആകാൻ നിങ്ങൾ അത് ക്രമീകരിക്കണം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉള്ളവരും തീർത്ഥാടനത്തിൽ പോയേക്കാം അങ്ങനത്തെ യാത്രകൾ ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും ഉദ്യോഗ രീതിയിൽ അത് ചെയുകയും വേണം. പഠനത്തിൽ ചില യുക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഉദ്യോഗം: ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭപ്പെടും. ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വിജയകരമായ കഥകൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം. ബിസിനസ് ചെയുന്ന ആൾകാർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നഷ്ട ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾകൂടുതലാണ്.

ആരോഗ്യ: നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഷാംതയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ആഴ്ച ചുമ്മാ, ഉറക്ക കുറവ് സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേകാം. ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 20 തവണ ‘ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ’ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ വളരെ വിശാല ചിന്താഗതി ഉള്ള ആൾകാർ ആയിരിക്കും. അവരുടെ ആൽമിയത വളരെ അധികം ആയിരിക്കും. നേരെ വാ നേരെ പോ എന്ന വിചാരമുള്ളവരാണ് ഇവർ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ലത് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങൾ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുന്ന ഒരു പരുവടിയെ പാട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞകൊടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രണയം വർധിക്കുക ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇത് ഒരു നല്ല തുടക്കം ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാ നിലയിൽ നല്ല പോലെ കയറുകയും ചെയ്യും. മാനേജ്‌മന്റ് കോമേഴ്‌സ് എന്നി ഫീൽഡികളിൽ നല്ല നേട്ടം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശെരി ആയി വരും, അത് നിങ്ങളെ മാറ്റ് കാര്യങ്ങളിലിമ സഹായിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച, പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബുസിനെസ്സിലാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത നല്ലതായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും.

പ്രതിവിധി: “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ഭ്രാന്തമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാമോ?- അവർ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റില്ല. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ കരിയറുമായോ ബിസിനസുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ വിജയം ആസ്വദിക്കുന്നു-അവർ ചെയ്യുന്നതെന്തും. അവർ സ്വയം ഒരു ആന്തരിക അഭിനിവേശം നേടുകയും അതേ കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ വാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സുഗമമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യതിചലനം മൂലമാകാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകും, അതിനാൽ ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഈ ആഴ്‌ച പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളും സ്തംഭിച്ചിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെൻ്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നേടാൻ അവരുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, കൂടാതെ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലവും വഴക്കമുള്ളതുമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇതിനായി ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ചൊവ്വാഴ്ച രാഹു ഗ്രഹത്തിന് ഹവന - യാഗം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യാ ആഴ്‌ചയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ വിജയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, അവർ നിശ്ചയിച്ച പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കലാപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ച അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തും. നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയജീവിതം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടരും , നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളധാരണ മൂലം. ഒരുമിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇത്. കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ ആഴ്ച.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിയും. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിവർത്തനത്തിനും ബിസിനസ്സിലെ മികച്ച പരിവർത്തനത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം: നല്ല തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന സന്തോഷം മൂലം നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിലനിർത്തും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രിയപെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകര്ഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരസ്പറും ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുംമുല്ല സമയമാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ , എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മാടം തന്നെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളെ പുതിയ സ്‌കിൽസ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും.

ഉദ്യോഗം: തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തേക്കാം. നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമാണ്. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പോലും ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ശുക്രായ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ആകർഷകവും സുരക്ഷിത്വം അല്ലാത്തവരുമായി കാണപ്പെടുന്നു. പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലവും ആകർഷകത്വവുംഇല്ലായിരിക്കാം , ഈ ആഴ്ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നത്തിൽ ഇത് ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗുമായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച പങ്കാളിയുമായി പ്രണയത്തിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം കുടുംബവുമായി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം. വേഷമിക്കാതെ, ഈ ആഴ്ച കുടുംബത്തെ മുതിർന്നവരുടെ കേൾക്കുക. അത് മൂലം, പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: അവരുടെ പഠനത്തെ നേരിടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ മിതത്വം പാലിക്കാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിയേക്കാം, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, അവരുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും നിങ്ങൾ യോഗയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനന്ദനം നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്തതായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഏതെങ്കിലും പങ്കാളിത്തത്തിലോ പുതിയ ഇടപാടുകളിലോ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, അലർജികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ പ്രകോപനങ്ങളും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത്തിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി: "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടകയും വിജയം നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച, സ്വദേശികൾ വളരെ മൂല്യമായതും വേല കൂടിയതും സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപെടുത്തിയേക്കാം യാത്രക്ക് ഇടയിൽ. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം കുറയ്ക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ സംശയം തോന്നാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, അതിന് മുകളിൽ കയറാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായോ ഉള്ള പഠനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫെഷനലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖിപികരിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം: സമ്മർദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമതുലിതമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവർ ഈ ആഴ്ച ഒരു ചാരുതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ 9 സംഖ്യയിൽ പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം .

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പ്രണയകഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്‌ച നന്നായി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തേക്കാം. അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിലാവുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം അത് മൂലം അംഗീകാരം നേടിയേക്കാം. ഇത്തരം വികസനം മാറ്റ് ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ബഹുമാനം. നൽകിയേക്കാം ഇത് മൂലം പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല. ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭൗമ്യ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer