സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 24 മാർച്ച് - 30 മാർച്ച് 2024മേടം സൂര്യ സംക്രമം ഏപ്രിൽ

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

ല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 മാർച്ച് 24 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ സാധ്യമാണ്, അത് പ്രതിഫലദായകമായി മാറും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ അനന്യത കാണിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ സുഗമമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന നല്ല ആശയവിനിമയവുമായി ഉയർന്ന ബന്ധം ഇല്ലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയോടൊപ്പമുള്ള കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗുകൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനിടയില്ല, അത് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒന്നായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്‌നേഹം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാവുന്ന നടപടികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കില്ല. മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതുവഴി നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടുകയും വേണം. പഠനത്തിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുമ്പോഴും ഉയർന്ന പ്രൊഫൈൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ ക്ഷമയോടെ ഇടപെടേണ്ടത് ഈ ആഴ്ചയിൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദനയും നടുവേദനയും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹം കുറവായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു അധിക പരിമിതിയായിരിക്കാം. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ - നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ധ്യാനവും യോഗയും അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി-ഞായറാഴ്ചകളിൽ സൂര്യഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ മികച്ച ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അവർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രണയബന്ധം-ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ റൊമാൻ്റിക് ആക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാവുന്ന കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് വെല്ലുവിളിയായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇതുമൂലം, പഠനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ ഒരു അദ്ധ്യാപകനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും. നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മത്സരം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടാം. കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ അത് സമർത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി, സാധ്യമായേക്കാവുന്ന അത്തരം ജോലി സമ്മർദ്ദങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു ചിട്ടയായ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനും മിതമായ ലാഭം മാത്രം നേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം-കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അണുബാധകളും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഇരയാകാം. കാലുകൾക്ക് വേദനയും കണ്ണുകളിൽ അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി-"ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അത് മൂലം നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ വളരെ തിരക്കിലാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ ഈ യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച സുഗമമായി നടന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പക്വത നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും പങ്കാളിയുമായും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ വരവിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-മാനേജ്മെൻ്റ്, ബിസിനസ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സാഹചര്യം മികച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ആഴ്ച പഠനത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മാതൃക വെക്കാം. സഹപാഠികളേക്കാൾ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിജയം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടലുകളും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ ഫലങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, ദീർഘകാലമായി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമോഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദേശത്ത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നേറുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരികക്ഷമത നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളിലുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾ പൊണ്ണത്തടിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായേക്കാവുന്ന സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രതിവിധി-വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശിവനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും ഈ ആഴ്‌ച അത്ഭുതങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലുമാകാം. നിങ്ങൾക്കായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും കഴിയും. കലയെ പിന്തുടരുന്നതിലും ഇത് കൂടുതൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ചാരുത പകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധവും ഐക്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യമായ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സന്തുഷ്ടനാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്‌സ്, വെബ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർഗ്ഗാത്മകത ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കാം, കൂടാതെ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആശ്ചര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. ഒരേയൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുക.

പ്രതിവിധി-"ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും വർധിപ്പിച്ച് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ അവരെ നയിച്ചേക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സർഗ്ഗാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുകയും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കില്ല, ഈ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് മൂലമാകാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളോട് പൂർണ്ണ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം, എന്നാൽ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വേർപെടുത്തുകയും അതുവഴി ബന്ധത്തിലെ ആകർഷണം കുറയുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ, ഈഗോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യമായേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ബന്ധങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കണമെന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും നല്ല മാർക്ക് നേടുന്നതിനും കൂടുതൽ പുരോഗതി നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം, ഇത് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിലും ഏകാഗ്രതാ കഴിവുകളുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കുറയാനിടയുണ്ട്. ധ്യാനവും യോഗയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നല്ല പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചില ചൂടേറിയ തർക്കങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നാമമാത്ര തലത്തിൽ ലാഭവും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സമ്മർദ്ദവും ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതും അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമവും കാരണം ഇത്തരം ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ, മൊത്തത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായേക്കില്ല.

പ്രതിവിധി-“ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ ഉത്സാഹമുള്ളവരും സർഗ്ഗാത്മകതയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അവർ എല്ലാ റൗണ്ടിലും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. വിനോദത്തിലും കലയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം കാണിക്കും. സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് പ്രണയത്തോട് കൂടുതൽ അഭിനിവേശവും താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, വീണ്ടും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരിയിലൂടെ ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉയർന്ന പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബന്ധം ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ദൈവികമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ച, പഠനത്തിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്ന രൂപത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും, കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്, മൾട്ടിമീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ജോലിസ്ഥലത്ത്, ജോലിയോട് കൂടുതൽ ഭക്തിയും പ്രതിബദ്ധതയും കാണിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും കുറച്ച് നല്ല ലാഭം നേടാനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാനുമുള്ള സമയമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ശക്തികൾക്ക് ഇടം നൽകില്ല, അതുവഴി നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടും. യോഗയും മറ്റ് പരിശീലനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-ഓം ശുക്രായ നമഃ എന്ന മന്ത്രം ദിവസവും 42 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥനകളിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും വായിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടാകാം. ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും ഈ സമ്പ്രദായം തുടരുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കുറയ്ക്കും. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുതിർന്നവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-മിസ്റ്റിക്‌സ്, ഫിലോസഫി, സോഷ്യോളജി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്രദമായേക്കില്ല. അവരുടെ പഠനത്തെ നേരിടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ നിലനിർത്തൽ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, സമയം കുറവായതിനാൽ പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ യോഗ സഹായിക്കും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിട്ടേക്കാം, അതിനാൽ, ബിസിനസ്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങളും പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം.

ആരോഗ്യം-അലർജി, ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും തളർത്തും. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 8, 17, 26 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ എപ്പോഴും ചുറ്റിത്തിരിയുകയും തങ്ങളെ എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത് കരിയറായാലും ബിസിനസ്സായാലും - ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ സമയവും അതിനായി നീക്കിവയ്ക്കുകയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ഇടപെടൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ജോലിയിലും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കില്ല, അത് ഇടയ്ക്കിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-കുടുംബത്തിലെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള അടുപ്പവും അടുപ്പവും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടുള്ള സംശയം ഒഴിവാക്കണം, ഈ സംശയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനത്തിൽ, ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ക്ഷമയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനാകും. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ആണെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം-അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഠിനാധ്വാനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. സ്വയം സ്പെഷ്യൽ ആയി തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ - മികച്ച നിലവാരവും ന്യായമായ ലാഭ ഇടപാടുകളും നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്ധികളിലും കാലുകളിലും വേദന ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം മൂലമാകാം. പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം ശക്തമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയായേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം വായുപുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 9, 18, 27 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ചില അചഞ്ചല മനോഭാവവും പെരുമാറ്റത്തിൽ വളരെ വൈകാരികവുമായിരിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളാൽ - ഈ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരിലും തെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ കൂടുതലും ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സന്തോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അത് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ തത്വാധിഷ്ഠിത മനോഭാവം നിലനിർത്തുകയും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പ്രണയകഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗുകൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ ആസ്വാദനവും സന്തോഷവും നൽകും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം-അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിലായിരിക്കും കൂടാതെ അവരുടെ പരീക്ഷകളിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. അവർ സഹപാഠികളുമായി നല്ല മാതൃക വെക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ റൂട്ട് നമ്പറിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അംഗീകാരം നേടുകയും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നേടുകയും ചെയ്യും. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം നേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അവരുടെ എതിരാളികൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർധിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല. സന്തോഷവും ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും നിങ്ങൾ നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer