സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 28 ഏപ്രിൽ - 04 മെയ് 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്.ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മെയ് 04 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ സുഗമമായേക്കാം, കാരണം നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള നല്ല ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോയേക്കാം, അത് ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഒന്നായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, തൊഴിലിൽ അത് പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും. പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റായി നിലനിർത്തും, ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് രൂപം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം, പ്രധാനമായേക്കാവുന്ന ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ശക്തമായ അവബോധ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതരീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുവഴി അവരുമായി ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ റൊമാൻ്റിക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. മൊത്തത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. പഠനത്തിൽ ചില യുക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്.

ആരോഗ്യം- ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില ശ്വാസംമുട്ടലിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ എന്ന് ദിവസവും 20 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയ സ്വഭാവങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, അവരുടെ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അവരുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഈ ആളുകൾ ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതിലും പഠിക്കുന്നതിലും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, അവർ ഇത് ഒരു കാര്യമായി കണക്കാക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം. ഈ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാൻ്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാഴ്‌ചകൾ ഈ ആഴ്‌ച പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ സ്‌നേഹം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രൊഫഷണലിസത്തിനൊപ്പം ഗുണനിലവാരവും നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്നതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മാനേജ്മെൻ്റ്, കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടിയേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കും, അവർക്ക് മികച്ച വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ നല്ല സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വികാരാധീനരും അഭിനിവേശമുള്ളവരും ആയിരിക്കാം, ഇത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായി പിന്തുടരുകയും ഇത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ഇടയ്ക്കിടെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവരുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം. ഈ ആളുകൾ സ്‌പോർട്‌സിലും മറ്റ് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടുതൽ പരിശീലനം നേടിയവരായിരിക്കാം, ഇത് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിനിവേശമായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം, അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായേക്കാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സുഗമമായി തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ വ്യതിയാനം കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെൻ്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇതിനായി ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ, രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി - ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗ്ഗാഹോമം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. അവർ പിന്തുടരുന്ന ഓരോ ചുവടുവെപ്പിൽ നിന്നും അവർ കൂടുതൽ യുക്തി നേടിയേക്കാം. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം, ഇത് അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെ സഹായിച്ചേക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ ഊഹക്കച്ചവട പ്രവണതകളെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ പേര് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശാശ്വതമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിഷേധാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഒന്നും പോകാനിടയില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം- ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യവത്താണെന്ന് തെളിയിച്ചേക്കാം, ഈ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മേൽക്കൈ നേടാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്‌കോർ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നിറവേറ്റിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത്തരത്തിലുള്ളവ നിങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിനും അർപ്പണബോധത്തിനും ശേഷം കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ തുടർന്നും ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിത്തന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ്, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലാഭം ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നില കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ചാനൽ ചെയ്യുകയും അതിനെ ഒരു വിജയ ഫോർമുലയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കാം. നിലവിലുള്ള ഉത്സാഹവും ധൈര്യവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. എന്നിട്ടും, നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നാഡീ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ബുദായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ കൂടുതൽ വികാരാധീനരും റൊമാൻ്റിക്രുമാണ്. അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉള്ളതിനാൽ ഈ സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അവർ യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ കൂടുതൽ നർമ്മബോധം ഉള്ളത് അവരുടെ അജണ്ടയായിരിക്കാം. ഈ നർമ്മബോധം കൊണ്ട്, അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ നേടിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സ്‌നേഹവും പ്രണയവും വളർത്തിയെടുക്കാനും ടെമ്പോ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടത്ര നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പൂവണിയുകയും അതുവഴി നല്ല ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്, മൾട്ടിമീഡിയ തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയം നേടിത്തന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഠന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല പേര് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണ്ണാവസരം പോലെയായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രോജക്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് വിജയത്തോടുകൂടിയ മീറ്റിംഗിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം നൽകുകയും ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രമോഷനുകളും നേടുകയും ചെയ്യാം. ബിസിനസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം നേടാനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അവർ കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ചില അലർജികൾ കാരണം സാധ്യമായ വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികാവസ്ഥ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ധ്യാനം/യോഗ നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാർഗവായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ളവരും ഒരു ഓൾറൗണ്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അവരുടെ ബീറ്റ് നോയറിന് കീഴിൽ അവർക്ക് അത്തരം എല്ലാ-റൗണ്ട് കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സ്ഥിരമായി പഠിക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, അതുവഴി അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരുടെ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഓട്ടത്തിലായിരിക്കാം.

Romantic Relation- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയും ഒരുതരം വേർപിരിയലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം. അകലം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. സന്തോഷവും വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന നിയമം, തത്ത്വചിന്ത, മതം തുടങ്ങിയ ഉന്നതപഠനങ്ങൾ പിൻസീറ്റ് എടുത്തേക്കാം, ഇതുമൂലം കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാനാകില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യക്കുറവും നിലനിർത്തൽ കുറവും കാരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാം. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ മത്സരം സാധ്യമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം മൂലമാകാം, താൽപ്പര്യക്കുറവും അശ്രദ്ധയും കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥവത്തായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് കഴിവുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾ സൂര്യതാപത്തിന് കീഴടങ്ങാം, ഈ കാലയളവിൽ സാധ്യമായ അലർജികൾ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിലും തുടകളിലും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് സമ്മർദ്ദം മൂലമാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം കേതവേ നമഃ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ധാർഷ്ട്യമുള്ളവരുമായിരിക്കും. കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ ആളുകൾ എപ്പോഴും നരകയാതനകളായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ പൊതുവെ ഗോൾ സെറ്റർമാരാണ്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന പക്വമായ ധാരണ കാരണം ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നല്ല ബന്ധം സാധ്യമായേക്കാം. ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് സുഗമവും സ്വതന്ത്രവുമായ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സ്കോർ നേടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിനുള്ള വേഗത നിലനിർത്താനും കഴിയും. നിങ്ങൾ ഗവേഷണ പഠനത്തിനും പിഎച്ച്.ഡി. അനായാസം, കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായി അത് നടപ്പിലാക്കുക.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുകയും അതുവഴി പ്രോജക്റ്റ് കൃത്യസമയത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജ നിലയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ആത്മവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം നല്ല ആരോഗ്യവും സാധ്യമായേക്കാം. തലവേദന, വയറുവേദന തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, കാര്യമായൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.

പ്രതിവിധി- ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശനി ഗ്രഹത്തിന് ഹവന-യാഗം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ഭരണപരവും മാനേജിംഗ് വൈദഗ്ധ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നാട്ടുകാർ തത്വാധിഷ്ഠിതരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരുമാണ്. ഈ സ്വദേശികളുടെ കൈവശമുള്ള ഉചിതമായ കീവേഡാണ് ഗുണനിലവാരം, മാത്രമല്ല അവർ ഇവയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- സാധ്യമായ താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഉയർന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ബോണ്ടിംഗ് നഷ്‌ടമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഗുണമേന്മ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ ക്രമം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴക്കുകൾ കാരണം താൽപ്പര്യക്കുറവ് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്ചയിലെ മനോഹാരിത കുറയ്ക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൾട്ടിമീഡിയ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്സാഹം ഇല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാരണം, ഉയർന്ന പുരോഗതിക്കും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദേശ ജോലികളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, കനത്ത മത്സരവും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികളും വലിയ ലാഭം നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാലോ ഭക്ഷണം ശരിയായി കഴിക്കാത്തതിനാലോ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറയ്‌ക്കാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം, ഇത് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന പോരായ്മകളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer