Personalized
Horoscope

ദിവസം രാശി ഫലം - 23 September 2023

Saturday, September 23, 2023

Rasi in Malayalam

വേദിക ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ‘ഇന്നത്തെ ജാതകം’ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ‘ഇന്നത്തെ ജാതകം’ ലഭ്യമാകൂ, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദിവസം ചിട്ടപ്പെടുത്തൂ.

Read in Malayalam - നാളത്തെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം

Read in English - Today's Horoscope

Todays's Horoscope For Aries ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുകയും വ്യായാമം ചെയ്യുകയു ... ഏരീസ് (മേടം)
Todays's Horoscope For Taurus സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതത്തിന് മനസ്സിന്റെത ദൃഢത മെച്ചപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ചിലവ് ... ടോറസ് (ഇടവം)
Todays's Horoscope For Gemini നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ പിന്തുണ വച്ചുനീട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷവാനാകും ... ജെമിനി (മിഥുനം)
Todays's Horoscope For Cancer നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ നിലനിർത്തുക എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിരന്തര പരിശ്രമവും കൂട്ടി യ ... കാന്‍സര്‍ (കര്‍ക്കിടകം)
Todays's Horoscope For Leo സുഹൃത്തുക്കൾ തുണയായിരിക്കുകയും നിങ്ങളെ സന്തോഷവാൻ ആക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളു ... ലിയോ (ചിങ്ങം)
Todays's Horoscope For Virgo തിരക്കാർന്ന ദിവസം ഒഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യം സമ്പൂർണമായിരിക്കും. വൈകിയ ശമ്പളങ്ങളൊക്കെ ... വിര്‍ഗോ (കന്നി)
Todays's Horoscope For Libra നിങ്ങളുടെ പ്രസന്നമായ പ്രകൃതം മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം ... ലിബ്ര (തുലാം)
Todays's Horoscope For Scorpio അശുഭാപ്ത മനോഭാവം ഒഴിവാക്കണം എന്തെന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുക മാ ... സ്കോര്‍പിയോ (വൃശ്ചികം)
Todays's Horoscope For Sagittarius സൂത്രശാലിയായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങൾ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മനശ്ശ ... സഗറ്റെറിയസ് (ധനു)
Todays's Horoscope For Capricorn സവിശേഷമായ വിശ്വാസവും ബുദ്ധിക്ഷമതയും പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്- ... കാപ്രികോണ്‍(മകരം)
Todays's Horoscope For Aquarius സവിശേഷമായ വിശ്വാസവും ബുദ്ധിക്ഷമതയും പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്- ... അക്വാറിയസ് (കുംഭം)
Todays's Horoscope For Pisces അമിത വിഷാദവും മാനസിക പിരിമുറുക്കവും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം. ... പിസ്സിസ്(മീനം)

ഇന്നത്തെ ജാതകം: സൗജന്യ ദൈനംദിന ജാതക പ്രവചനങ്ങൾ

ദൈനംദിന ജാതകം: എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെയും ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷം നേടൂ. നാം നൽകുന്ന ഇന്നത്തെ ജാതകം വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരമാണ്. വെള്ളി ജൂൺ 21, 2019 ൽ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ഏത് നക്ഷത്രരാശിയുടെ സ്വാധീനമാണെന്ന് ദൈനംദിന ജാതകത്തിലൂടെ അറിയൂ. നിങ്ങളുടെ ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ വായിക്കാൻ ചുവടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

‘ദൈനംദിന ജാതകം’ നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികളിൽ ഒന്നാണ്. ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ആളുകൾ സൗജന്യ ദൈനംദിന ജാതകം വായിക്കാവുന്നതാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നു. ആരാണ് അവരുടെ ഭാവിയിൽ ഉയരത്തിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? നിങ്ങളുടെ ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ ഉയർത്താനും, ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിരുകടക്കാതിരിക്കാനും സഹായകമാകും. ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ വായിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്‌ചയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അറിയുക.

ഓരോ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയും ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നേരിടുന്നു, ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന നക്ഷത്രമായി വർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ ജ്യോതിഷ രാശികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇതിനെ രാശിചിഹ്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭാരത ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം എന്നീ 12 രാശികളാണുള്ളത്. അവ രണ്ട് തേജസി ഗ്രഹങ്ങളേയും (സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും), അഞ്ച് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളേയും, രണ്ട് നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങളേയും (രാഹുവും, കേതുവും) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

സാങ്കേതിക ലോകത്തിലെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം, ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പത്രങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്ലിക്കുകളും സ്വൈപ്പുകളും മാത്രമാണ്, കൂടാതെ അവരുടെ രാശിചിഹ്നം എന്താണ് അവരുടെ ഭാവിക്കായി സംഭരിക്കുന്നതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ വായിച്ച്, വരും ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കായി കരുതിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക. ദൈനംദിന ജാതകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജ്യോതിഷപരമായ വശവും കാണിക്കുന്ന ഒരു ജ്യോതിഷ ചാർട്ടാണ് ജാതകം. നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗമാണ് ജ്യോതിഷം. ഇത് വിവിധ പരിപാടികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, തൊഴിൽ, പ്രണയം, വിവാഹം, ബന്ധങ്ങൾ മുതലായ വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ വായിക്കുന്നതിലൂടെ, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് സന്നദ്ധമാകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

'ജാതകം' എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളായ ഹാര, സ്കോപോസ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്, അർത്ഥമാക്കുന്നത് "സമയം", "നിരീക്ഷകൻ" എന്നാണ്. ജ്യോതിഷ ചാർട്ട്, ജനന കുറിപ്പ്, ആകാശ ഭൂപടം, നക്ഷത്ര ചാർട്ട്, പൂർണ്ണമായ ചാർട്ട്, ജ്യോതിഷ ചാർട്ട്, പ്രപഞ്ച വിവരണശാസ്‌ത്രം, ചാർട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജാതകത്തിന് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ ത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പ്രവചനം നൽകുന്നു, ഒപ്പം അപകടകരമോ അപ്രതീക്ഷിതമോ ആയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏതൊരു ദിവസത്തെയും നിലവിലുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു അവബോധം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഉപകരണമാണ് ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ - അവ ഭാവിയിൽ എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് നേടാൻ കഴിയുക, എന്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നിവ പറഞ്ഞുതരുന്നു. ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ.

  • ഒരു തികഞ്ഞ ഇണയെയോ, പ്രണയ പങ്കാളിയെയോ തിരയുകയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ ഇണയെ ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ ലൂടെ അറിയൂ
  • തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കോ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനോ ആയി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജാതകത്തിലൂടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അറിയുക
  • ‘ദൈനംദിന ജാതകം’ ത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തോ വീട്ടിലോ ഉള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം
  • വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാക്കൂ
  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അറിയൂ
  • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചുവടുവെയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയൂ
  • വരുന്ന ആഴ്‌ചയിലെ പ്രതിവാര ചെലവുകളും ധനവിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനം

ആസ്ട്രോസേജിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും, വിജയത്തിനായി ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകാനായി നിരവധി പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷികൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൈനംദിന പ്രവചനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആസ്ട്രോസേജുമായി ബന്ധപെടുക. മടിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം കൂടി ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കൂ.


Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports