• Varta Astrologers

മീന രാശിഫലം 2022: മീനരാശി വാർഷിക പ്രവചനങ്ങൾ

മീനരാശി രാശിഫലം 2022 പ്രകാരം ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരാം.കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആയിരിക്കും ഇത്. ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും, ഇത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം സമയം ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. ഈ വർഷത്തെ വ്യാഴ സംക്രമം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി മികച്ച ബന്ധം പങ്കുവെക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനാകും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. വാഹനമോ വീടോ വാങ്ങാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടാം.

Pisces Horoscope 2022 In Malayalam

ഏപ്രിൽ 13 ന്, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം നടക്കും, ഒപ്പം ഏപ്രിൽ 12ന് രാഹുവിന്റെ മേട രാശിയിലെ സംക്രമവും നടക്കും. ശനിയുടെ സംക്രമം കുംഭം രാശിയിൽ ജൂലൈ 12 നും വക്ര ഭാവത്തിൽ മകര രാശിയിൽ 11 നും സംക്രമിക്കും.

നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനുവരി മാസം അനുയോജ്യമായിരിക്കും.ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം, യാത്രകൾ മുതലായവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും , ഫെബ്രുവരി മാസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലായി നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനായി ആലോചിക്കാം. രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും പാലിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മെയ് മാസം നല്ല സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിശദാംശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ജങ്ക്, പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണം എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മസുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും. ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നോ രണ്ടോ പദ്ധതികളിൽ മാത്രം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

വർഷാവസാനത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളിലും ഒരു സന്തുലിത പാലിക്കണം, കൂടാതെ മുൻ മാസങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകും. വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദം പൊതുവായ ക്ഷീണം പോലുള്ള ചില ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിന് ശരിയായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

2022 വർഷം മൊത്തത്തിൽ മീനം രാശിക്കാർക്ക് ആദ്യ പകുതി വർഷത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സമീപനത്തോടെ ഒരു സാഹചര്യം എടുക്കുകയും സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം പാദം മുതൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളോ സംരംഭങ്ങളോ പിന്തുടരാം. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിൾ വളർന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ പിന്തുണയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2022 വർഷത്തിന്റെ ഈ രണ്ടാം പകുതി, ഒരുപക്ഷേ മീനം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയം. ജീവിതത്തിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, മറ്റ് ചില മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരണ്ട് സാധ്യത കാണുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മീനം വാർഷിക രാശിഫലം 2022 വിശദമായി വായിക്കൂ.

മീനരാശി പ്രണയ രാശിഫലം 2022

മീനരാശി പ്രണയ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, രാശിക്കാർക്ക് 2022 ൽ അവരുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും പൂർത്തീകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു, അതിനാൽ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിലോ വഴക്കുകളിലോ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ കാര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നോക്കി കാണുക. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളോടൊപ്പം പിന്തുണയായി നിൽക്കും.

മീനം ഔദ്യോഗിക രാശിഫലം 2022

മീനം രാശിക്കാർ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, ബിരുദധാരികളായ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തേടുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം ജോലി ലഭിക്കാം, ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരുഷസ്വഭാവം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലമാറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ജോലി മാറുന്നതിന് മുൻപ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

മീനം സാമ്പത്തിക രാശിഫലം 2022

മീന രാശിയുടെ സാമ്പത്തിക രാശിഫലം 2022 നെ സംബന്ധിച്ച്, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. വർഷത്തിന്റെ പകുതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വരുമാന വർദ്ധനയ്‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത വർദ്ധിക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

മീനം വിദ്യാഭ്യാസ രാശിഫലം 2022

മീനരാശി വിദ്യാഭ്യാസ രാശിഫലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഒരു നല്ല വർഷം ആയിരിക്കും. ഈ വർഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമായ സമയം ആയിരിക്കും. പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വർഷം അവസരം ലഭിച്ചേക്കുകയും, കൂടാതെ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ വർഷം വിജയം നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും, അധ്യാപകരുടെ സഹായവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകാരമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മീനം കുട്ടികളുടെ രാശിഫലം 2022

മീനരാശിയുടെ കുട്ടികളുടെ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ 13 ന് ലഗ്നഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സംക്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഈ സമയം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. വിവാഹ പ്രായമായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ സമയം അവരുടെ വിവാഹം നടക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷം നല്ലതായിരിക്കും. വ്യാഴത്തിന് അഞ്ചാം ഭാവത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പുരോഗതി നൽകും. പുതുതായി വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും കാണുന്നു. ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സമയം അൽപ്പം പ്രയാസകരമായിരിക്കും, എന്നാൽ സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അവർക്ക് അനുകൂലവും സന്തോഷകരവുമായി തീരും.

മീനം വിവാഹ രാശിഫലം 2022

മീന രാശി വിവാഹ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, ഈ സമയം വിവാഹ ജീവിതത്തിന് അത്ര അനുകൂലമല്ല. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രണയ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

മീനം കുടുംബ രാശിഫലം 2022

മീനരാശി കുടുംബ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, 2022 ൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദമനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സമയം ലഭിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയില്ല. സ്കൂളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പുതുതായി വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ വർഷം ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടാം. രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വിവാഹപ്രായമായെങ്കിൽ ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.

മീനം ബിസിനസ്സ് രാശിഫലം 2022

മീന രാശിക്കാരുടെ ബിസിനസ് രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് 2022 ൽ ലാഭകരമായ വർഷമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ 2022 ൽ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തുടങ്ങാൻ നോക്കേണ്ടതാണ്. വർഷത്തിന്റെ ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായ ശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അത് കുഴപ്പങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കും. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കാം. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ കൈവരും. വർഷത്തിന്റെ പകുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാകും വർഷാവസാനം വരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടരും.

മീനം വാഹനവും വസ്തു രാശിഫലം 2022

മീനരാശിക്കാരുടെ വാഹനവും വസ്തു രാശിഫലവും 2022 അനുസരിച്ച്, വസ്തുവകകളോ വാഹനങ്ങളോ വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും ലാഭകരമായ വർഷമായിരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയാം. ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സമയം വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും പെട്ടെന്നുള്ള ചെലവുകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുപോലും പണം കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ പണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ വായ്പയെടുക്കാനും ചില വസ്തു വാങ്ങാനും സാധ്യത കാണുന്നു അത് തിരിച്ചടക്കാനും കഴിയും.

മീനരാശി സമ്പത്തും ലാഭവും രാശിഫലം 2022

മീനരാശി സമ്പത്തും ലാഭവും രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം ഒരു സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുഭകരമായിരിക്കും. വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചിലവ് ഉണ്ടാകും, ശനിയുടെ 11 -ആം ഭാവത്തിലെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാന മാർഗ്ഗം നൽകും, മുമ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായ കടങ്ങൾ ഈ സമയം വീട്ടാൻ കഴിയും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ മീനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണകരമായ ഒരു സമയം ആയിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ചടങ്ങുകൾക്കായി ​​ചില ചിലവുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മീനം ആരോഗ്യ രാശിഫലം 2022

മീനരാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാം. എന്നാൽ അത് അത്ര ഗുരുതരമായിരിക്കില്ല. ഈ വർഷം എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങളും നല്ല ജീവിതശൈലിയും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ശാന്തതയോടും, ക്ഷമയോടും,തുടരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

മീനം രാശിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2022

മീനരാശിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ 12,4,3 എന്നിവയാണ്, വ്യാഴമാണ് ഭരണഗ്രഹം. ഈ വർഷം ഭാഗ്യ സംഖ്യ ആറും ഭരണ ഗ്രഹം ബുധനാണ്. വ്യാഴവും ബുധനും പരസ്പരം സൗഹൃദഗ്രഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളും കൈവരുകയും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ധം ഇല്ലാതാകും, ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധവും ശക്തമാകും.

മീനം രാശിഫലം 2022: ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾ

വിവിധ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാനും 2022 വർഷത്തിൽ രാശിക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്:

  • വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.
  • വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മധുരം നൽകുക.
  • എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യോദയ സമയത്ത് സൂര്യന് വെള്ളം അർപ്പിക്കുക.
  • ദിവസവും നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ മഞ്ഞ ചന്ദനം അണിയുക.
  • വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പതിവായുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

1. മീനം രാശിക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്?

A1 മീനം രാശിയെ വ്യാഴം, നെപ്റ്റ്യൂൺ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു. മീനം രാശിക്കാർ പൊതുവെ അവബോധജന്യരും, സെൻസിറ്റീവും, അർപ്പണബോധരും, അനുകമ്പയുള്ളവരും, പ്രചോദിതരും ക്ഷമയുള്ളവരുമാണ്.

2. 2022 മീനം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വർഷമാണോ?

A2 മീനം രാശിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 2022 -ൽ ഒരു നല്ല അധ്യയന വർഷം ആയിരിക്കും. ഈ വർഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നല്ല സമയം ആയിരിക്കാം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമയം നല്ലതാണ്.

3. 2022 ൽ മീനരാശിക്കാർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ?

A3 2022 -ൽ മീനരാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സോ, ഉന്നതപഠനമോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള നല്ല അവസരമാണ്. അവർക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയായിരിക്കും.

4. മീന രാശിക്ക് 2022 മോശം വർഷമാണോ?

A4 2022 -ൽ രാശിക്കാർക്ക് ചെറിയ സമ്മർദ്ദവും, പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും ക്ഷമയോടെയും, ശാന്തതയോടെയും അത് പരിഹരിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വിവാഹം, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.

5. മീനം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പന്നരാകാൻ കഴിയുമോ?

A5 മീനം രാശിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്നത് മേടം ആണ്, അതിനാൽ സമ്പത്തും, സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കാനായി രാശിക്കാർ വിവിധ മേഖലകളെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രീതിയിൽ, അവർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കാനും, സമ്പന്നമാകാനും കഴിയും.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com