മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023)

മിഥുന രാശി ഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) നെ ക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് . 2023 ലെ മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാകും. ജെമിനി ജാതകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ 2023 ലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും . ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് , ആരോഗ്യം എപ്രകാരമായിരിക്കും ? വരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുമോ ? ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമോ ഇല്ലയോ ? ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറും ആ തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഈ ലേഖനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വേദ ജ്യോതിഷത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സംക്രമങ്ങളും , സ്ഥാനവും വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക ലേഖനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ മിസ്റ്റർ മ്രഗങ്ക്‌ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ പ്രത്യേക ലേഖനം. 2023 ലെ മിഥുന രാശിയുടെ ജാതകത്തോടൊപ്പം ഈ രാശിക്കാരുടെ 2023 വർഷം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കൂടുതൽ കാലതാമസമില്ലാതെ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം .

മിഥുന രാശിഫലം 2023

2023 ലെ ജാതകപ്രകാരം , ഈ വർഷം ശനി നിങ്ങളുടെ 8 ആം ഭാവത്തിൽ വളരെക്കാലം നില കൊള്ളുമെന്നും ജനുവരി 17ന് മകരം വിട്ട് കുംഭത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വിധി ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും പറയുന്നു. ഇതു നിങ്ങളെ ഒരു വശത്തു ഭാഗ്യവാന്മാരാക്കുകയും , മറുവശത്തു ശനി ദേവന്റെ ദോഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും . ശനിയുടെ എല്ലാ പ്രതികൂല സ്വാധിനങ്ങളിൽനിന്നു ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും , മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിധിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ഭലവും ലഭിക്കും . വർഷാരംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്ന , എല്ലാ ദേവതകളെയും ഭരിക്കുന്ന വ്യാഴ ഗ്രഹം ഏപ്രിൽ 22 ന് നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം വീട്ടിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. ഒക്ടോബർ 30 ന് രാഹു നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പത്താം ഭാവത്തിലേക്കും , അത് പോലെ തന്നെ കേതു അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് നാലാം ഭാവത്തിലേക്കും കടക്കും. ഈ ഗ്രഹ സംക്രമണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ സുപ്രധാന ഗ്രഹസംക്രമണത്തിന്റെ അഗ്കതങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും .

2023ൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങുമോ? കോളിൽ പഠിച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക!

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം ശുഭകരമായിരിക്കും എന്നു രാശിഫലം 2023 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യം ശനി ദയയുടെ അവസാനത്തോടെ അവർക്കു മാനസിക വിഷമത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ മേഖലകളിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാകും, കാരണം, നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ശക്തമായ വിധി പ്രയാസമുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാനിടയുള്ള സമയമാണിത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. 2023 വർഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ പഴയ കമ്പനി വിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കും. ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, ഈ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും.

വർഷത്തിന്റെ ആരംഭ മാസങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാകും, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും നല്ലതാണ്. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും.

മിഥുന രാശിഫലം 2023 പ്രകാരം വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉയർന്നതായിരിക്കുമെങ്കിലും അവ പൂർത്തീകരിക്കാനും വിജയിക്കാനും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ മികച്ചതാക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കായി ഓടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്താനും അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും, അത് കഠിനാധ്വാനം കുറവാണെങ്കിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല സമയം വരാനിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023)വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ വളരെ നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വ്യാഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുടുംബജീവിതം ഐക്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. മംഗളകരമായ പല ജോലികളും ഈ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. വീടിന് ചുറ്റും മതപരവും സന്തോഷപ്രദവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിൽ മംഗളകരമായ ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും വിവാഹിതരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പാദം നിങ്ങളെ സ്വയം തിരിഞ്ഞുനോക്കാനും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനും അവ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പാദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും, ആസൂത്രണങ്ങൾ വിജയിക്കും, വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും വിജയം, പുതിയ ജോലികൾ ലഭിക്കും. ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവർക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി കാരണം ചില പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നല്ല വരുമാനവും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023)പ്രവചിക്കുന്നത് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം പത്താം ഭാവത്തിലും ആയിരിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ ആരംഭിക്കുന്ന മാസത്തിൽ കരിയറിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും. ഫെബ്രുവരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ദൂരയാത്രകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും കുടുംബാന്തരീക്ഷം മതപരമായിരിക്കും. മാർച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പരുഷത ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും, നേരായ പെരുമാറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

ഏപ്രിലിൽ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനും നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വിജയം നേടാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മെയ് മാസത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കും. ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് കാരണം ആരുമായും ചില വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി കേസുകളിൽ വിജയം ലഭിക്കും, അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. ജൂൺ മാസം നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.

ജൂലൈ മാസം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ വർദ്ധനവ് നൽകും. ഓഗസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ ശക്തരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ അൽപ്പം വർദ്ധനവ് അനുഭവപ്പെടും. ഇതിനുശേഷം, വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസം പല കാര്യങ്ങളിലും ആശ്വാസത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പോടെ നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരും, കൂടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

മിഥുന രാശിഫലം 2023 അനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ മാസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ കാറോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടോ വാങ്ങാം. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനും നവംബർ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, ഡിസംബറിൽ സ്വത്തും ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം.

വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: മിഥുന രാശിഫലം 2023 (ലിങ്ക്)

എല്ലാ ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകളും നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: ചന്ദ്രന്റെ അടയാള കാൽക്കുലേറ്റർ

മിഥുനം പ്രണയ ജാതകം 2023

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) ലെ മിഥുന രാശിക്കാരുടെ പ്രണയബന്ധമനുസരിച്ചു , അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ച്കൾ ഉണ്ടാകും. ഇവരുടെ പ്രണയത്തിൽ പ്രതേകിച്ചു ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സദ്ദ്യതയുണ്ട് . ജനുവരി കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും , കലഹത്തിനു സാദ്യതുണ്ട് , എന്നാൽ 22 ന് വ്യാഴം 11 -ആം ഭാവത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും , ഏഴാം ഭാവത്തിലും അതിന്റെ പൂർണ ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പം കൊണ്ട് വരും. ഈ വർഷത്തെ രാശി അനുസരിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വിവാഹ ആലോചന നടത്താമെന്നും , വിജയം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വളരുകയും , പക്വത വരുകയും , നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്യും.

മിഥുനം കരിയർ ഹോറോസ്കോപ്പ് 2023

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) വൈദിക ജ്യോതിഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2023 ലെ മിഥുനം കരിയർ ജാതകമനുസരിച്ചു ഈ വർഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജനുവരിക്കു ശേഷം കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നല്ല ഫലം ലഭിക്കും. വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പത്താം ഭാവത്തിൽ തന്നെ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ (പത്താമത് ഭാവാധിപനായ ഗൃഹം ) തൊഴിൽ നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാൽ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ ഭാവം മൂലം നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഉയർച്ച താഴ്ച്കൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കരണവുമാകും. ജനുവരി 17 ന് ശനി നിങ്ങളുടെ 9 -ആം ഭാവത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. വളരെ കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ജോലി നേടുകയും , ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജോലിയിൽ സ്‌ഥലം മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തു ശനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഏപ്രിൽ 22 ന് 22 ആം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ അടുത്തു ശനി നിൽക്കുന്നതിനാൽ (9 ആം ഭാവത്തിൽ ) നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ വിജയം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന പദവിയിലായിരിക്കും , ഈ സമയത്തു ഉയർന്നശമ്പളം വും ലഭിക്കും. മിഥുന രാശിഫലം 2023 അനുസരിച്ചു ഉയർന്ന തസ്തിക ലഭിക്കുന്ന സമയം നല്ലതായിരിക്കും, എന്നാൽ ജോലി ഭാരവും വർധിക്കും. ഇതേപോലെ വർഷത്തിന്റെ മധ്യവും അവസാന മാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ വിജയിക്കും.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക: പഠിച്ച ഒരു ജ്യോതിഷിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക

മിഥുന വിദ്യാഭ്യാസ ജാതകം 2023

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) മിഥുന രാശി 2023 അനുസരിച്ചു , മിഥുന രാശിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വർഷം പല തരത്തിലും നല്ലതായിരിക്കും.എന്നാലും വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം അല്പം മോശമായിരിക്കും. കാരണം കേതു അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ തുടരുകയും , ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും , പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് രാഹുവിൻറെ സ്വാധിനം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ദൃശ്യമാകും . വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലിയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടേക്കാം, ഒക്ടോബർ വരെ ഈ സാഹചര്യം തുടരും, കാരണം ഒക്ടോബറിൽ രാഹു-കേതു രാശി മാറും. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഏപ്രിൽ 22 ന് വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മൂ ന്നും , അഞ്ചും, ഏഴും ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തെ ബുദ്ധിയുടെ വീട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് , അത് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നല്ല പുരോഗതി കൊണ്ടുവരും . മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിൽ വലിയ നേട്ടം ലഭിക്കുമെന്നും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജനുവരി 17 മുതലും ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും മിഥുന രാശിഫലം 2023 പറയുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ ഈ സമയം നല്ലതാണ് . വിദേശത്തു പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ വിജയം ലഭിക്കും.

മിഥുനം ഫിനാൻസ് ജാതകം 2023

2023ലെ മിഥുന രാശിഫല അനുസരിച്ചു , ഈ വർഷം മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ലഭിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു . വർഷാരംഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിലെ ശനി -ശുക്രൻ കൂടിച്ചേരൽ കാരണം ഈ സമയത്തു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായിരിക്കും. ചൊവ്വ 12 ആം ഭാവത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനുവരിയിൽ ശനി 9 ആം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ശുക്രനും സംക്രമിക്കുകയും രാശി മാറുകയും ചെയ്യും. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക മായി നല്ല കാലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വർഷത്തിന്റെ മാധയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. മിഥുന രാശിഫലം 2023 അനുസരിച്ചു ഈ സമയത്തു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലാഭം ലഭിക്കാൻ സാദ്യതയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലത്തു നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഡിസംബറിലും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം തുടരാം.

മിഥുനം കുടുംബ ജാതകം 2023

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) മിഥുനത്തിലെ രാശിയുടെ ഫലം 2023 പ്രകാരം, ഈ വർഷം മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും , മറുവശത്തു പൂർണമായ ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയും. കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. മംഗളകരമായ അനുഭവങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നടക്കും. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കുടുംബത്തിൽ അലോരസം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് .ചൊവ്വയുടെ സ്വാധിനം നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവത്തെ ബാധിക്കും , അതിനു മുൻപ് മെയ് 10 മുതൽ ജൂലൈ 1 വരെ ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ സ്വത്തു തർക്കം ഉണ്ടാകാം . കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ യോജിപ്പിന്‌ ഭംഗം വരുത്തുന്നു , എന്നാൽ സാവധാനം സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ഒക്ടോബറിൽ നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ബുധൻ സംക്രമണം നടത്തുന്ന സമയം , പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുകയും , കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാകും, കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ 22 ന് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും , ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് വർധിപ്പിക്കും.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

മിഥുനം കുട്ടികളുടെ ജാതകം 2023

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മിഥുന രാശിഫലം 2023 അനുസരിച്ച്, വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, കാരണം കേതു അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും രാഹുവിന്റെ ആഘാതം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആയിരിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ സന്തതികൾക്ക് ശരീരവേദനയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ ജനുവരി 17 ന് ശേഷം ശനി നിങ്ങളുടെ വിധി ഭവനത്തിൽ കുംഭ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഏപ്രിൽ 22 ന് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കുകയും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് തികച്ചും ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. മിഥുന രാശിഫലം 2023 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടം അവർക്ക് സമൃദ്ധമായിരിക്കും. അവർ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരുടെ കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ സമയത്ത് അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.

മിഥുനം വിവാഹ ജാതകം 2023

2023 ലെ ജെമിനി വിവാഹ ജാതകം അനുസരിച്ച്, 2023 ൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ നല്ല പകുതിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാഠിന്യം കൊണ്ടുവരും, കൂടാതെ ശനിയും എട്ടാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും, കൂടാതെ മരുമക്കളിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും സൃഷ്ടിക്കും. ജനുവരി പകുതിയോടെ സൂര്യൻ മകരം രാശിയിൽ സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുമായി നിങ്ങളുടെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയോടൊപ്പം ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സാവധാനം ക്രമേണ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാകും. ഏപ്രിൽ 22 ന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയം ആരംഭിക്കും, കാരണം വ്യാഴത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ 9-ാം ഭാവം ഉണ്ടാകും, ഇത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകും. പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്തബോധം ഉണ്ടാകും, ബന്ധത്തെ ദൃഢമാക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വർഷാവസാന മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിനോ നല്ല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിനോ പോകാനാകുമെന്ന് ജെമിനി ജാതകം ചിത്രീകരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കും.

മിഥുനം ബിസിനസ്സ് ജാതകം 2023

മിഥുന രാശിഫലം 2023, മിഥുനം രാശി പ്രകാരം, ഈ വർഷം ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നല്ലവരായിരിക്കും. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം സമ്മർദപൂരിതമായിരിക്കും, കാരണം എട്ടാം ഭാവത്തിലെ ചൊവ്വയുടെ സാന്നിധ്യം 12-ാം ഭാവത്തിലും സൂര്യൻ ഏഴാം ഭാവത്തിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കൊണ്ടുവരും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വർഷം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പുരോഗതി കാണും. ജനുവരി 17-ന് നിങ്ങളുടെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ശനിയുടെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിർത്തിവച്ച പദ്ധതികൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും പകുതിയിൽ നിർത്തിയ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ഏപ്രിൽ 22 ന്, വ്യാഴത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് 4 ദിശകളിലും പുരോഗമിക്കും, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും. ഒക്ടോബറിൽ രാഹു നിങ്ങളുടെ 19-ാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കുമ്പോൾ വർഷത്തിന്റെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആരും പരിഗണിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിജയകരമാക്കും.

മിഥുനം സ്വത്തും വാഹന ജാതകവും 2023

വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള മിഥുന രാശിഫലം 2023 അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം സമ്പത്ത്/സ്വത്ത് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് മിതമായിരിക്കും. സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ശനി, രാഹു എന്നിവരുടെ സ്വാധീനം വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സ്ഥാവര, ജംഗമ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാങ്ങലുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ശനി നിങ്ങൾ നല്ല ലാഭം നേടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീട് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ, മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാവര വസ്തു വാങ്ങാം. ഈ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബുധന്റെ കൃപയാൽ ഒക്ടോബർ മാസം നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് മിഥുന രാശിഫലം 2023 പറയുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമായിരിക്കും. വർഷത്തിലെ അവസാന 2 മാസങ്ങളിൽ, അതായത് നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും നിങ്ങൾ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

രാജ് യോഗയുടെ സമയം അറിയാൻ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക: രാജ് യോഗ റിപ്പോർട്ട്

ജെമിനി വെൽത്ത് & പ്രോഫിറ്റ് ജാതകം 2023

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക്, 2023-ലെ സാമ്പത്തിക, ലാഭ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുന്നതിനാൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നല്ല വർദ്ധനവ് കാണാം. വരുമാനത്തിൽ ഈ വർദ്ധനവ് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ 12-ാം ഭാവത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ചൊവ്വയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തളർത്തുകയും സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പണനഷ്ടവും ചെലവുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വർദ്ധനവും. ഇതിനുശേഷം, ജനുവരിയിൽ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ മകരം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കും, അതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരാം, പക്ഷേ അതിനുശേഷം വിധി സ്ഥലത്ത് ശനി സംക്രമണം, 10, 11 ഭാവങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം, നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ സംക്രമണം. ജൂലൈ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ വലിയ ലാഭം നേടാനുള്ള സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന്റെ കൃപയാൽ, നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി നല്ലവരായിരിക്കും, ഒക്ടോബർ 30-ന് രാഹു പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് 10-ാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമം പോലും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ, 11-ാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യൻ സംക്രമിക്കുന്നത് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ശേഷം നേട്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ജെമിനി ജാതകം 2023 പറയുന്നു.

മിഥുനം ആരോഗ്യ ജാതകം 2023

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) ജെമിനി ആരോഗ്യ ജാതകം 2023 അനുസരിച്ച്, ആരോഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും. ശ്രീ കേതു മഹാരാജ് അല്ലെങ്കിൽ കേതു അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയും, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യനും, 12-ാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും നിൽക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ഈ വർഷം മുഴുവനും രാഹു-കേതുക്കളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ഉദരരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി തുടരാനും നല്ല ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, നിങ്ങൾ ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിലും ചൊവ്വ 12-ാം ഭാവത്തിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ക്ഷതം, പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പോലും സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ. അതിനു ശേഷം വർഷമധ്യത്തിൽ വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും 9-ാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും ആരോഗ്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഒക്‌ടോബർ 30-ന് പത്താം ഭാവത്തിൽ രാഹു സംക്രമണവും കേതു സംക്രമവും നടക്കുമെന്നും മിഥുന രാശി 202 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നാലാമത്തെ വീട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സീസണൽ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും.

2023-ൽ മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ സംഖ്യ

മിഥുന രാശിഫലം 2023 (Mithuna Rashiphalam 2023) രാശിയുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ബുധനാണ്, മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾ 3 ഉം 6 ഉം ആണ്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2023 ലെ ജാതകം പറയുന്നത് 2023 ലെ ആകെ സ്കോർ 7 ആയിരിക്കും എന്നാണ്. ഈ രീതിയിൽ, ഈ വർഷം മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് മാധ്യമത്തേക്കാൾ അൽപ്പം മികച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും, മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ആ വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാരണവുമില്ലാതെ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൊണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മിഥുന രാശിഫലം 2023 പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും സമയത്തിന് മുമ്പ് ഈ അവസരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ജനന ജാതകം

മിഥുന രാശിഫലം 2023: ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾ

  • എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പശുവിനുള്ള ഒന്നാം ചപ്പാത്തി പുറത്തെടുക്കുക.
  • എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും പശുവിന് പച്ച ചീര, പച്ച കാലിത്തീറ്റ, പച്ച പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയും സാബുത് മൂംഗ് ദാലിനൊപ്പം കൊടുക്കുക.
  • ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
  • ബുധനാഴ്ച ഉപവാസം നിങ്ങളെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പ്രക്രിയ നൽകുകയും ചെയ്യും.
  • നല്ല നിലവാരമുള്ള മരതകം ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ബുധനാഴ്ച ശുക്ല പക്ഷത്തിൽ ഈ രത്നം നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലിൽ ധരിക്കാം.
  • നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയോ അസുഖം വരികയോ ചെയ്താൽ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷ സ്തോത്രം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമ രക്ഷാ സ്തോത്രം വായിക്കുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് 2023 നല്ല വർഷമാണോ?

അതെ, 2023 മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ വർഷമാണ്.

2. 2023-ൽ മിഥുന രാശിക്ക് ഏത് മാസമാണ് നല്ലത്?

2023 ൽ മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ജനുവരി നല്ല മാസമായിരിക്കും.

3. മിഥുന രാശിക്ക് ഏത് മാസമാണ് ഭാഗ്യം?

2023 ജനുവരിയിൽ മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും, കാരണം ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ശനി ദയ അവസാനിക്കും.

4. 2023-ൽ ജെമിനിക്കായി എന്താണ് സംഭരിക്കുന്നത്?

2023 മിഥുന രാശിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

5. ജെമിനി ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചോ?

അതെ, മിഥുന രാശിക്കാർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കും.

6. ജെമിനിക്ക് ഏത് നിറമാണ് ഭാഗ്യം?

മിഥുന രാശിയുടെ ഭാഗ്യ നിറമാണ് മഞ്ഞ.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ആസ്ട്രോ സേജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer