വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023)

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഇവിടെ, വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 2023 വർഷം സമ്മാനിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും കുറിച്ച് വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് ഈ വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് നേടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ജാതകം അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ, തൊഴിൽ മേഖല, ബിസിനസ്സ് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ, പണവും ലാഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തൽ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നില, അതിൽ കൈവരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

Vrushchika Rashiphalam 2023

ഈ വിശദമായ 2023 ജാതകത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താനും 2023 വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയേക്കാവുന്ന മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും കഴിയും. വേദ ജ്യോതിഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023, 2023-ലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാശികളുടെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ സംക്രമങ്ങളും മറ്റ് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോസേജ് ജ്യോതിഷി ഡോ. മൃഗാങ്ക് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുള്ള അവകാശം കൂടാതെ 2023-ലെ സ്കോർപ്പിയോ വാർഷിക ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക.

2023 ലെ വൃശ്ചിക രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശനി മഹാരാജ്, ജനുവരി 17 വരെ നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് മാറും. വർഷം മുഴുവനും, നിലവിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശനിദേവൻ നിങ്ങളുടെ നാലാം വീട്, ആറാം വീട്, പത്താം വീട്, രാശി എന്നിവയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനായ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ മീനരാശിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വർഷം ആരംഭിക്കുകയും 2023 ഏപ്രിൽ 22-ന് മീനം രാശി വിട്ടു മേടരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ നിങ്ങളുടെ പത്താം ഭാവമായ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ വീടും. അങ്ങനെ, ശനിയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ പത്താം, ആറാം ഭാവങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും തൊഴിലിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) പറയുന്നത്, ഏപ്രിലിൽ വ്യാഴം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, മേ, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആറാം ഭാവത്തിൽ ഗുരു-ചണ്ഡൽദോഷം രൂപപ്പെടുകയും, അത് പ്രൊഫഷണൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം, 2023 ഒക്ടോബർ 30-ന്, രാഹു അതിന്റെ പ്രതിലോമ ചലനം ആരംഭിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ മീനരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് മാർച്ച് 13 ന് നിങ്ങളുടെ എട്ടാം വീട്ടിലേക്കും മെയ് 10 ന് ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്കും ജൂലൈ 1 ന് നിങ്ങളുടെ പത്താം ഭാവത്തിലേക്കും പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്കും നീങ്ങും. ഓഗസ്റ്റ് 18-ന്, നവംബർ 16-ന് നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട്, ഒടുവിൽ ഡിസംബർ 27-ന് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട്.

കൂടാതെ, 2023-ൽ, മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിവിധ ഇടവേളകളിൽ പ്രത്യേക സംക്രമണം അനുഭവപ്പെടും. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും, അതിന്റെ ഫലമായി അവ സഞ്ചരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ 2023 എന്ന വർഷം ശാശ്വതമായ ഒരു മതിപ്പ് അവശേഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം ഈ വർഷം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കാണും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വർഷം മുഴുവനും നിങ്ങളെ ബാധിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ വളരും. നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിയുടെ ഫലമായി നിരവധി മികച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) നിങ്ങളുടെ വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 അനുസരിച്ച്, പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ദീർഘകാല ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയും, ഇത് പ്രൊഫഷണലായി മുന്നേറാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം, കാരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് PR-ന് അർഹതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്യും, അവയിൽ ചിലത് മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചൈതന്യവും പുതുമയും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒപ്പം സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരിക്കുന്നതിലും പുതിയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലും വിജയിക്കും.

2023ൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങുമോ? കോളിൽ പഠിച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക!

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ജനുവരി വിവാഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചില ജോലികൾ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു ദീർഘയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. തള്ളിക്കളയാനാവാത്ത മറ്റൊരു സാധ്യത വിദേശയാത്രയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ വിലാസം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റാം. നിങ്ങളുടെ വീട് മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ തോത് ഒരു പരിധിവരെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ മാർച്ച് ആവശ്യപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാഹനാപകടം, പരിക്കുകൾ, അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവ ഈ സമയത്ത് സംഭവിക്കാം എന്നതിനാൽ കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക. ഈ കാലയളവിൽ ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക, സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായും നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മമാരുടെ ബന്ധങ്ങളുമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ കാലയളവ് സാമ്പത്തികമായി അൽപ്പം ഇളകിയേക്കാം.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദൂരദേശയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരാളുടെ തൊഴിൽ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മാറ്റമാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒരു പരിധിവരെ മെച്ചപ്പെടും, മുമ്പത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും, പക്ഷേ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അലസത ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം ഇത് ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) പറയുന്നത് മെയ് മാസത്തിൽ നിരവധി ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും, ആസൂത്രണം ചെയ്തതും എന്നാൽ നിർത്തിവച്ചതുമായ മറ്റുള്ളവ പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും, ഈ സമയത്ത് രാജയോഗ പോലുള്ള ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിജയം ലഭിക്കും, എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ചില കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ജൂണിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചില പഴയ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന എപ്പോൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അനുഭവപ്പെടും. പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റമാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ജൂലൈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറും. ഈ മേഖലയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ പ്രമോഷനും ശമ്പള വർദ്ധനവിനും അർഹതയുണ്ടായേക്കാം. കോർപ്പറേറ്റ് വളർച്ചയ്ക്കും അവസരമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കുറവാണ്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനം ജൂലൈ മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കും. കരിയർ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ഈ മേഖലയിലെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ പ്രമോഷനും ശമ്പള വർദ്ധനവും ലഭിക്കും. കൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റ് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) സെപ്തംബർ നല്ല പുരോഗതിയുടെ മാസമായി മാറും, എന്നിരുന്നാലും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തുടരുന്നത്, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്‌നവും ഈ സമയത്ത് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിനായിരിക്കും മുൻഗണന. ഓഫീസിൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഒക്‌ടോബർ മാസത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്ക് ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്താം. തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരവും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും. ചെലവ് കൂടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മാനസിക പിരിമുറുക്കം, ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ചെറിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് കണ്ണ് വേദനയോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമോ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദവും നിരീക്ഷിക്കണം.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) നവംബർ മാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതൽ ഊർജ്ജവും അനുഭവപ്പെടും. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക കോപം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ദാമ്പത്യ കലഹം വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് പുരോഗമിക്കും, സഹായമുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചാലും ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും.

ഡിസംബറിൽ നിങ്ങളുടെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും. അതോടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. കൂടാതെ, ഈ സമയത്ത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉയരാനുള്ള ഗണ്യമായ സാധ്യതയും ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ചില സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ വെല്ലുവിളികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കോടതി സംബന്ധമായ കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കാം.

ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (ലിങ്ക്)

ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ ചിഹ്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: ചന്ദ്ര ചിഹ്ന കാൽക്കുലേറ്റർ.

വൃശ്ചികം പ്രണയ ജാതകം 2023


വൃശ്ചിക രാശിയുടെ ജാതകം 2023 പറയുന്നത്, വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് വൃശ്ചിക രാശിയുടെ പ്രണയ ജാതകം അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ 2023 ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായ വ്യാഴം വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ശനി ദൃശ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട് സജീവമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം, നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ, ഈ സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം നല്ലതായിരിക്കും.

ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രണയം ശക്തമാവുകയും പ്രണയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടും. കൂടാതെ, ഒരു വിവാഹ ഉടമ്പടി സാധ്യമാണ്. ഏപ്രിൽ വരെ സ്ഥിതി അനുകൂലമായി തുടരും. വ്യാഴം ഏരീസ് രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും, കാരണം ആ സമയത്ത് ശനി നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കും, അഞ്ചാം ഭാവാധിപൻ രാഹുവുമായി ചേരുന്നത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

മെയ് മുതൽ ആഗസ്ത് വരെയുള്ള പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാം. കൂടാതെ, കണക്ഷൻ പിരിമുറുക്കമുള്ളതും വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതുമായ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലഘുവായി തോന്നുകയും നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം കാരണം ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങൾ അടങ്ങാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ മാസങ്ങളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആളുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം ഉദ്യോഗം ജാതകം 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) വൃശ്ചികം രാശിചക്രത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വർഷം സ്വയം കാണിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വേദ ജ്യോതിഷം പ്രവചിക്കുന്നു, കാരണം ജനുവരി 17 ന്, നാലാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആറാം ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പത്താം ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ദർശനം ഉണ്ടാകും. ശനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ദർശനം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് അച്ചടക്കമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ വിജയം നേടാനും ശക്തമായ ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കഴിയും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഏപ്രിൽ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങൾ അസാധാരണമാംവിധം ഫലപ്രദമായ മാസങ്ങളായി മാറിയേക്കാമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ജൂൺ പ്രശ്നമാകാം, നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒക്ടോബർ മാസം മുഴുവൻ ബിസിനസിനായി വീട് വിടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നവംബർ, ഡിസംബർ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൊണ്ടുവരും.

വൃശ്ചികം വിദ്യാഭ്യാസ രാശി ഫലം 2023

വൃശ്ചികം വിദ്യാഭ്യാസ ജാതകം 2023 അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ സ്കോർപിയോ ചിഹ്നത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 22 വരെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ താമസിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ പഠനത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികസമയം വേണ്ടിവരില്ല. നിങ്ങളുടെ അറിവ് വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. തൽഫലമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മെയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് നിരവധി കാലതാമസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ സെപ്റ്റംബറിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നഷ്ടപ്പെടാം, അസുഖം ബാധിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നവംബർ, ഡിസംബർ എന്നിവ ഉൽപാദനക്ഷമമായിരിക്കും. ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ, മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ ജൂലൈ ഒരു ഭയാനകമായ മാസമായിരിക്കും. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണും, അതേസമയം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും. ഈ വർഷം, വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും.

വൃശ്ചികം സാമ്പത്തിക രാശിഫലം 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) പ്രവചിക്കുന്നത് വൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ ഈ വർഷം മുഴുവൻ അവരുടെ വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു, കാരണം സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും, 2023 ലെ വൃശ്ചിക സാമ്പത്തിക ജാതകം പ്രവചിക്കുന്നു. അകത്തേക്ക് വരുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമായ പണത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാനുഗതമായി ഉയരും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും ചെലവുകൾ വർഷത്തിലുടനീളം അതേപടി തുടരും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ രാഹുവും കേതുവും ഈ വീടുകളിൽ ഉള്ളതിനാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അപകടമുണ്ട്. വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെലവുകളിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെടും. തത്ഫലമായി, വർഷം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും, കാരണം നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പണവും ചെലവഴിക്കപ്പെടും.

വൃശ്ചികം കുടുംബ രാശിഫലം 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ലെ കുടുംബ ജാതകം അനുസരിച്ച് വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ കുടുംബ ജീവിതത്തെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണും. വർഷാരംഭത്തിൽ ശനി ജാതകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ഈ സമയത്ത് ഉടനീളം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. ജനുവരി 17 ന് ശനി നാലാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെയും അവിടെ നിന്ന് പത്താം ഭാവം കാണാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവിന്റെയും ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അവർ അർഹിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.

വൃശ്ചികം രാശി 2023 ലെ വൃശ്ചികം രാശിഫലം ഈ വർഷം ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അത് കുറയുകയും അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവിടെയുണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും ഈ വർഷം വിജയിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

വൃശ്ചികം ശിശു രാശിഫലം 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോത്സാഹജനകമായ ചില വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകും. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കെട്ടഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സുകളിലോ പരിശ്രമിച്ചാൽ വിജയിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ പഠനത്തിലും വിജയിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച സമയമായിരിക്കും, എന്നാൽ വർഷത്തിന്റെ മധ്യം ഒരു ദുർബലമായ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്റെ ദോഷം കാരണം ഏപ്രിൽ അവസാനം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെയുള്ള സമയം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കാം. സെപ്തംബർ മുതൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ക്രമേണ സാധാരണ നിലയിലാകും, നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടും.

വൃശ്ചികം വിവാഹ രാശിഫലം 2023

വൃശ്ചികം രാശിയുടെ ജാതകം 2023 അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വരും വർഷത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. വർഷാരംഭത്തിൽ വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ശനിയുടെ ദർശനം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ആയിരിക്കും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രണയം തോന്നാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നല്ല വിജയത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമയത്ത് ചൊവ്വ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ പ്രതിലോമത്തിലായതിനാൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവണത വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ കേതുവിന്റെ ട്രാൻസിറ്റിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ വികസിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഏപ്രിൽ 22 ന് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ലഘൂകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. കാലക്രമേണ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒക്ടോബർ 30 ന് രാഹു മഹാരാജ് ജി അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, നിങ്ങളുടെ റൊമാന്റിക് ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകും. വർഷത്തിലെ അവസാന കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ വലിയ വിജയം കൊണ്ടുവരും, ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്താൽ നന്ദി, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ സ്നേഹം വളരാനും പരസ്പരം അർപ്പണബോധത്തിനും കാരണമാകും.

വൃശ്ചികം ബിസിനസ് രാശിഫലം 2023 വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) പറയുന്നത് ബിസിനസ്സ് ലോകത്ത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വർഷം ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം എന്നാണ്. ജനുവരിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വായുവിൽ ആയിരിക്കും, വിദേശത്ത് സമ്പർക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. പോസിറ്റീവ് വാണിജ്യ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഫെബ്രുവരിക്കും ഏപ്രിലിനും ഇടയിൽ ബിസിനസ്സ് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. മെയ് മാസത്തിനും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കുറുക്കുവഴികൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ കൃത്യസമയത്ത് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം, തുടർന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തുടരുക. സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് പുരോഗതിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകും. ചില കമ്പനികൾ നിങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ആവേശഭരിതരാകും. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ കമ്പനി വികസനവും വിജയവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെയോ മുത്തച്ഛനെയോ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി സമ്പത്തും വാഹന ജാതകവും 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) അനുസരിച്ച് 2023 വാഹന പ്രവചനം ഈ വർഷം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നാലാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ ശനിയും ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ ജാതകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ ആയതിനാൽ വർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം ദുർബലമായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾ വിൽക്കേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാലും ജനുവരി 17 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശനി നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, ഇത് ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില വലിയ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ജൂലൈ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വീടോ പ്ലോട്ടോ വാങ്ങുകയും ഏതെങ്കിലും വീടിന്റെ നവീകരണത്തിനോ അലങ്കാര ജോലികൾക്കോ ധാരാളം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജനുവരി 22 നും മാർച്ച് 12 നും ഇടയിലായിരിക്കും വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലയളവ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ കാർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും. അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നത് അതിശയകരമായ ഒരു ആശയമായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക: പഠിച്ച ഒരു ജ്യോതിഷിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക

വൃശ്ചിക രാശിയുടെ പണവും ലാഭ ജാതകവും 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷം സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ വർഷമായിരിക്കും, പക്ഷേ വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അവിടെയായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളുണ്ടാകും, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി നന്നായി പ്രതിഫലം നൽകും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ഫെബ്രുവരി, ഏപ്രിൽ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഏപ്രിൽ അവസാനം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം വരെയുള്ള മാസങ്ങളും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ശേഷിക്കുന്ന വർഷത്തേക്ക് ധാരാളം ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാകാനും കഴിയും. തൽഫലമായി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം ആരോഗ്യം രാശിഫലം 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) പ്രവചിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം അനുകൂലവും ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിന്യാസം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം, ജനുവരി 17 ന് ശേഷം ആറാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ മൂന്നാം കാഴ്ച ആറാം ഭാവം എന്നിവ ആറാം ഭാവത്തെ സജീവമാക്കുകയും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളും അൽപ്പം ശക്തരായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം നൽകും.

ഏപ്രിൽ 22 ന് വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സൂര്യ മഹാരാജ് രാഹുവിനൊപ്പം നിൽക്കും. അതിനുശേഷം രാഹുവിനെ സൂര്യനും വ്യാഴവും ചേർന്ന് ഇരു ഗ്രഹങ്ങളും ശനിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്; പകരം കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു തവണ വൈദ്യസഹായം നേടുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആമാശയമോ വൻകുടലോ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. നേത്രരോഗങ്ങൾ, ശരീരവേദന, മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ, മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

വൃശ്ചികം രാശി ലക്കി നമ്പർ 2023

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2023 (Vrushchika Rashiphalam 2023) ചൊവ്വാ നിയമങ്ങൾ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ, ഈ രാശിയ്ക്ക് കീഴിൽ ജനിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾ 2 ഉം 9 ഉം ആണ്. ജ്യോതിഷത്തിന്റെ 2023 ലെ ജാതകം അനുസരിച്ച് 2023 ലെ ആകെ എണ്ണം 7 ആയിരിക്കും. അതിനാൽ ആരോഗ്യത്തിന് പുറമെ വൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 2023 വളരെ അനുകൂലമായ വർഷമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം വൈദ്യസഹായം തേടുകയും വേണം. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നേറാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വൃശ്ചികം രാശി ജാതകം 2023: ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾ

  • എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുക.
  • കൂടുതൽ ചുവപ്പും മെറൂണും ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആവർത്തിക്കുക.
  • ശനിയാഴ്ച ഉറുമ്പുകൾക്ക് മാവ് നൽകുക.
  • കൂടാതെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മുത്ത് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
  • നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മോശമാണെങ്കിൽ സങ്കട് മോചൻ സ്തോത്ര പാരായണം ചെയ്യുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. വൃശ്ചികം രാശിയ്ക്ക് 2023 നല്ല വർഷമാണോ?

അതെ, 2023 വൃശ്ചികം രാശിയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

2. 2023 ല് വൃശ്ചികം രാശിയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് 2023 ൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് പരിവർത്തനത്തിന്റെ വർഷമായിരിക്കും.

3. വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് 2023 എങ്ങനെയുണ്ട്?

2023 വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും.

4. വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുള്ള തീയതി ഏതാണ്?

3, 9, 4, 7, 1, 2 എന്നിവ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ തീയതികളാണ്.

5. 2023-ൽ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക?

2023 വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

6. വൃശ്ചികം രാശിയുടെ ഭാഗ്യനിറം എന്താണ്?

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ചുവപ്പ് ഭാഗ്യമാണ്.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ആസ്ട്രോ സേജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer