സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 07 ജനുവരി - 13 ജനുവരി 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 07 ജനുവരി - 13 ജനുവരി 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം വായിക്കാം.

വർഷാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ജനുവരി 07 മുതൽ ജനുവരി 13 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക: ജാതകം 2024

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെട്ട ആളുകൾ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഈ സ്വദേശികൾക്ക് വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകില്ല. ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനും കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ സുഗമമായിരിക്കും, കാരണം നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടാകും, നല്ല ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്‌നേഹം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനം കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. മാനേജ്‌മെന്റ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അതുവഴി നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഠിനമായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്തും, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെയാണ്. Iനിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് എങ്കിൽ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും. പതിവായി വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നാക്കി നിലനിർത്തുകയും നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ നന്മയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അവർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ പ്രണയപരവും സമാധാനപരവുമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വരും. Sഓ, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം.പഠനത്തിൽ ചില യുക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കും. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്.

ആരോഗ്യം- ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനായി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ വിശാലമനസ്കതയും ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനുള്ള താൽപര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുകയും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അതേ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ മികവ് പുലർത്താനും കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന ധാരണ കാരണം ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂടാതെ കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകാനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടി കൂടുതൽ വിജയം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് ആയിരിക്കും.നിങ്ങൾ മാനേജ്‌മെന്റ്, ബിസിനസ്സ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഇക്കണോമെട്രിക്‌സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഉയർന്ന അന്തിമ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വിജയകരമായ പ്രൊഫഷണലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിനും അർപ്പണബോധത്തിനും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് പുതിയ ഓൺ-സൈറ്റ് ഓപ്പണിംഗുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസനം നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി നിറഞ്ഞ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ടാരറ്റ് കാർഡ് റീഡിംഗിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് 2024 ഇവിടെ വായിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടാകും, ഈ ആഴ്ച അത്ഭുതങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ചാരുത പകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോറുകൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഐക്യം നിലനിർത്താനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്‌സ്, വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് മുതലായ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കാം, കൂടാതെ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. ഒരേയൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുക.

പ്രതിവിധി- "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാം. അവർ പിന്തുടരുന്ന സമീപനത്തിൽ അവർ യുക്തി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ചിട്ടയായും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലും കൃത്യസമയത്തും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ധാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഒൻപതിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്‌ചയിൽ മതിയായ ബോണ്ടിംഗ് ഉള്ള പരസ്പര ധാരണയുടെ നല്ല തലം സാധ്യമായേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഉത്സാഹത്തിലായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും നന്നായി പുരോഗമിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്നിവ പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാലിബർ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകും, അത്തരം യാത്രകൾ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന സൈറ്റിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ പോലെയുള്ള പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം- നല്ല ഉന്മേഷവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതുമൂലം, ഫിറ്റ്നസിനൊപ്പം നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ജലദോഷവും ചുമയും മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് സർഗ്ഗാത്മകതയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതേ കാര്യത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നർമ്മ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവ ഉപയോഗിച്ച് അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വയം മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. കാഷ്വൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഔട്ടിങ്ങുകൾക്കും പോകാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുകയും വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളുകൾ തുടങ്ങിയ പഠനശാഖകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും വിജയിക്കാനുമാകും. പഠന ശാഖകൾക്ക് മുകളിൽ.

ഉദ്യോഗം- അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിന്തുടരാനും ഒരു പ്രമോഷൻ നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പുതിയ വിദേശ അവസരങ്ങൾ നേടിയേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും ഫിറ്റ്നസും കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവും സന്തോഷവും കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഈ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിരോധശേഷി മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാർഗവ്യ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവർക്ക് കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് മുതലാക്കാനും കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുതിർന്നവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- മിസ്റ്റിക്‌സ്, ഫിലോസഫി, സോഷ്യോളജി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്രദമായേക്കില്ല. അവരുടെ പഠനത്തെ നേരിടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. അവരുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നിലനിർത്തുന്നത് കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനന്ദനം നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടിവരും, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഏതെങ്കിലും പങ്കാളിത്തത്തിലോ പുതിയ ഇടപാടുകളിലോ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അലർജികൾ കാരണം ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കലും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും തളർത്തും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഃ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടമാകുകയും വിജയം നേടുന്നതിൽ അവർ പിന്നിലാകുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രാവേളയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിർത്താൻ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അവരുമായി അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, അതിന് മുകളിൽ കയറാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ക്ഷമയോടെ തുടരാനും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, മികച്ച നിലവാരവും ന്യായമായ ലാഭ ഇടപാടുകളും നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഹനുമതേ നമഃ" ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ധീരരും വ്യവസ്ഥാപിതരുമായിരിക്കും. വലിയ ജോലികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തേക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ പെട്ട ആളുകൾ വലിയ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രത്യേകരാണ്.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പ്രണയകഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭാസം- മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നന്നായി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യും. അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിലായിരിക്കും, കൂടാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. എടുക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം മൂലമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല. ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമായൈ നമഃ" ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer