സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 16 ജൂൺ - 22 ജൂൺ 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്.ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 ജൂൺ 16 മുതൽ ജൂൺ 22 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവൻ്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ പൊതുവെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളവരും അതേ സംഖ്യയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അവർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ചിട്ടയായും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലുമാണ്. ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും അത് അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കാനും അവർ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സ്‌നേഹപൂർവകമായ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരു ബന്ധത്തിൽ നല്ല നിലവാരം പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മനോഭാവം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിയേക്കാം, ഇതുമൂലം കൂടുതൽ സ്നേഹം പൂത്തുലഞ്ഞേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം സ്ഥാപിക്കാനും ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന കമാൻഡിൽ ആയിരിക്കുകയും ഫിസിക്സ്, മെഡിസിൻ, ബയോകെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷിയും ഊർജ്ജവും ഉള്ളതിനാൽ ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. ഈ ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നല്ല ആത്മവിശ്വാസം നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ആദിത്യ ഹൃദയം എന്ന പുരാതന ഗ്രന്ഥം ദിവസവും ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം !

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ പൊതുവെ മൃദുവും വൈകാരിക സ്വഭാവവുമുള്ളവരാണ്. ഈ വൈകാരിക സ്വഭാവം കാരണം- ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ സ്വദേശികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തുടർ തീരുമാനങ്ങൾ മിക്കവാറും കാര്യക്ഷമമായിരിക്കണമെന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവ ഒരു പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലാക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. നിങ്ങളുടെ തുറന്ന മനസ്സും പങ്കാളിയുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ ശൈലിയും ഈ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ അസൈൻമെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അസൈൻമെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, കെമിസ്ട്രി, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾക്ക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോമെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം.

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം സാധ്യമായേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു നല്ല ഭക്ഷണക്രമം സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും ശാരീരികക്ഷമതയുടെ പാതയിലേക്ക് സ്വയം വീണ്ടെടുക്കാനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ദുർഗാ ചാലിസ ദിവസവും ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ നേരായവരും സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ തത്വചിന്തയുള്ളവരുമായിരിക്കും. ഈ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമനസ്കതയുള്ളവരും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ വിശാലമനസ്കതയും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നേരായ സമീപനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൂടുതൽ സ്നേഹനിർഭരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരവും യുക്തിസഹവും ആയിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ്മെൻ്റ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കൃത്യതയും കൃത്യതയും ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിനും പ്രമോഷൻ / പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ മുതലായവ നേടുന്നതിനുമുള്ള മുഖ്യധാരാ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല. ജലദോഷം, ചുമ, തലവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ധ്യാനവും യോഗയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അഭിനിവേശം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഹോബിക്ക് സമാനമായ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ശക്തമായ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ചായ്‌വ് പരിമിതമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില ദീർഘകാല തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം ഈ കാലയളവിൽ മോശമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഏകാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് നഷ്‌ടമായാൽ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പിശകുകൾ സംഭവിക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിലവിലെ കാലയളവ് നിങ്ങളെ കഠിനമായ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉടനടി നേടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഈ സമ്മർദ്ദം, ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള പിശകുകളുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ നുള്ളിയെടുക്കുന്ന അലർജികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. തെറ്റായ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കളുള്ള തെറ്റായ ഭക്ഷണം കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ അടയാളം അറിയുക: ചന്ദ്രൻ്റെ അടയാള കാൽക്കുലേറ്റർ

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്നവർ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ പൊതുവെ സ്വയം പര്യാപ്തരാണ്, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഈ ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ്സ് പിന്തുടരാനും അവരിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നർമ്മബോധം കാണിക്കാനും അത് കൂടുതൽ റൊമാൻ്റിക് രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പരസ്പരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും. ധനകാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുകയും അത് ലളിതമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ തൊഴിലാണോ ബിസിനസ്സാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, ആത്യന്തികമായി വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മാടം കൊത്തിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ തോത് ഉയർന്നേക്കാം എന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- പുരാതന ഗ്രന്ഥമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ദിവസവും ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ കൂടുതൽ കലാപരവും ക്രിയാത്മകവുമായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, അതാകട്ടെ, അവർ നിലവിലെ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സ്വദേശികൾ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, അത് അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഫലപ്രദമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയേക്കാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ തണുപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൃദുവും പക്വതയും ഉള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, കാരണം സുഖകരമായ ധാരണ സാധ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന നിലനിർത്തൽ ശക്തിയിൽ കുറവുണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദം നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് മറികടക്കാൻ, വിജയത്തോടെ പുറത്തുവരാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും രീതികളും നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ അലർജികൾ, പരുക്കൻ ജലദോഷം, മുഴകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാം, ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി നിലയിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി എങ്ങനെ ശക്തമാണ് എന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

കോഗ്നി ആസ്ട്രോ പ്രൊഫഷണൽ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം മികച്ച കരിയർ കൗൺസലിംഗ് നേടൂ

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവരും ദൈവഭയമുള്ളവരുമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുതിർന്നവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- മിസ്റ്റിക്‌സ്, ഫിലോസഫി, സോഷ്യോളജി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്രദമായേക്കില്ല. അവരുടെ പഠനത്തെ നേരിടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. അവരുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നിലനിർത്തുന്നത് കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനന്ദനം നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടിവരും, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഏതെങ്കിലും പങ്കാളിത്തത്തിലോ പുതിയ ഇടപാടുകളിലോ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അലർജികൾ കാരണം ചർമ്മത്തിലെ പ്രകോപനങ്ങളും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഃ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും വിജയം നേടുന്നതിൽ അവർ പിന്നിലാകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രാവേളയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, അതിന് മുകളിൽ കയറാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ക്ഷമയോടെ തുടരാനും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, മികച്ച നിലവാരവും ന്യായമായ ലാഭ ഇടപാടുകളും നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ധീരരും വ്യവസ്ഥാപിതരുമായിരിക്കും. വലിയ ജോലികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തേക്കാം. അവർ കൂടുതൽ ചിട്ടയായതും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരുമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ നല്ല ധാരണ വികസിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പ്രണയകഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അർഹമായ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം മൂലമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല.

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിനായി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ജൂൺ 16 ന് ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?ജൂൺ 16 ന് ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ജൂൺ 22 ന് ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ പ്രത്യേകമായി ജനിച്ചത്?

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer