സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 23 ജൂൺ - 29 ജൂൺ 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്.ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 ജൂൺ 23 മുതൽ ജൂൺ 29 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവൻ്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യവും നേരായവരുമാകാം, അവർ കൂടുതൽ ചിട്ടയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവർക്ക് നല്ല ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ട്, അത് പ്രായോഗികവും വഴക്കമുള്ളതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും.

പ്രണയബന്ധം- ചൂടേറിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഏകാഗ്രത കുറയുന്നുണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. വീഴ്ചകൾ കാരണം, നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, പഠനത്തിൽ വലിയ തോക്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന കാര്യക്ഷമതയുടെയും താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെയും അഭാവം കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കാനും കഴിയില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഫഷണലിസം കുറവായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നല്ല സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കഠിനമായ തലവേദനയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ഉയർന്ന നിലവാരം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം !

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള ആളുകളാണ്, ഇത് അവരുടെ മനസ്സിൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇക്കാരണത്താൽ, അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന വികാരങ്ങൾ മൂലമാകാം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഷയം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പഠനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയം ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദവും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദവും മൂലം നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം, കാരണം അവർ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ജോലി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി മൂലമാകാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സ്വയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്ച പാർവതി ദേവിക്ക് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ സ്വഭാവത്തിൽ വിശാലമനസ്കരും സ്വഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ തത്ത്വമുള്ളവരുമാണ്. ഈ നാട്ടുകാർ നേരെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും അവർ പറയുന്നതിലും അവർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? അവരിൽ ഈഗോ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇവയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാകാം. നിങ്ങൾ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നയം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനും അതുവഴി കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാക്കാനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പഠനത്തിൽ മികച്ച സ്‌കോർ നേടാനും അത് നേടാനും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ ഉപദേശകരിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ ഉപദേശം തേടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇത് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും പഠനത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നഷ്‌ടപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മൂലമാകാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുകയും നന്നായി തിളങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊണ്ണത്തടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് സമയബന്ധിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സ്വയം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം നമഃ ശിവായ്" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് സ്വഭാവത്താൽ കൂടുതൽ ആസക്തിയും വിശാലമനസ്കതയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകത പുലർത്തുകയും ഇത് ഒരു വൈദഗ്ധ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും, അവർ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആസ്തിയായി കണക്കാക്കിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷകത്വം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ധാരണ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, വിദേശ പ്രോജക്ടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാനും അതിനായി നല്ല പ്രതിഫലം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒന്നിലധികം പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും തലവേദന പോലുള്ള ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗ്ഗാ ദേവിക്ക് യാഗം നടത്തുക.

നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ അടയാളം അറിയുക: ചന്ദ്രൻ്റെ അടയാള കാൽക്കുലേറ്റർ

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവർ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് ചിന്താഗതിയുള്ളവരും അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരുമാണ്. ഈ സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ യാത്രകൾക്ക് വിധേയരായേക്കാം, അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നന്നായി നിറവേറ്റും.

പ്രണയബന്ധം- പ്രണയവികാരങ്ങൾ മനോഹരമായി പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിൽ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്താനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള മൃദു സമീപനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഒരു നല്ല യക്ഷിക്കഥയും പ്രണയബന്ധവും ചിത്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹ സുഹൃത്തുക്കളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, കോസ്റ്റിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും അർപ്പണബോധത്തിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷൻ അവസരങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ചർമ്മ സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- "ഓം നമോ നാരായണ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് സംതൃപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും, അത് അവർക്ക് അദ്വിതീയമായ രീതിയിൽ നേടാനാകും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രണയം ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ കൈമാറാനും ബന്ധത്തിന് ഒരു മാതൃക കാണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിലവാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ മൂല്യം തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ വിജയം നൽകുകയും നിങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്‌കോർ നൽകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശയാത്ര നടത്താൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നേടാൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളെ മികച്ച ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ചില നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, മറ്റൊന്നുമല്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

കോഗ്നി ആസ്ട്രോ പ്രൊഫഷണൽ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം മികച്ച കരിയർ കൗൺസലിംഗ് നേടൂ

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ആത്മീയതയുള്ളവരായി മാറുകയും ഭൗതികത ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും ഉണ്ട്, വിജയത്തെ നേരിടാനുള്ള നല്ല അളവുകോലായി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷണീയത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. മനോഹാരിതയും സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നല്ല ധാരണയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് സ്വയം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ തൊഴിൽ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദവും പിശകുകളും ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- അലർജിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ" ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ കരിയർ ബോധമുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തുടരുക, അതിൽ നിന്ന് മികവ് പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ, അവർ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം, അതിനായി കഠിനമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താം. പക്ഷേ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കാനും നിലവാരം പുലർത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ, അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും പഠിക്കാനും കഴിയുന്നത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച, അതേ കാര്യത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം കാരണം ജോലി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മികച്ച ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഃ" ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച സ്വദേശികൾ പൊതുവെ പ്രതിബദ്ധതയോടും ധൈര്യശാലികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നവരുമാണ്. അവർ ധൈര്യശാലികളാണ്, വലിയ ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിലുടനീളം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ബന്ധം അനുഭവപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, പരസ്പര ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ധാരണയും ബന്ധവും വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന ശ്രദ്ധയും അർപ്പണബോധവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സർക്കാർ ജോലി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താനും ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലിയിൽ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഊർജവും അതുല്യമായ സമീപനവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയിൽ നിലനിർത്താനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമായ നമഃ" ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് ജൂൺ 29 വ്യക്തിത്വം?

നിങ്ങൾ ജൂൺ 29 നാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവും അവബോധജന്യവുമായിരിക്കും.

ജൂൺ ജനിച്ചത് ഭാഗ്യ മാസമാണോ?

നിങ്ങളുടെ ജൂണിലെ കുഞ്ഞ് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer