സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 28 ജനുവരി - 03 ഫെബ്രുവരി 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 28 ജനുവരി - 03 ഫെബ്രുവരി 2024

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 03 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2024 ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാമെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി എടുത്ത് ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ കണ്ടെത്താനാകും; ഇത് വളരെ നേരായ പ്രക്രിയയാണ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1+1 ആയിരിക്കും, അത് 2 ന് തുല്യമാണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 2 ആയിരിക്കും, ഉദാഹരണത്തിന്.

ഇതും വായിക്കുക:ജാതകം 2024

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ വൈസ് ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ വീട് ഗംഭീരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അവരുടെ സമീപനം വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയുള്ള പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ നാട്ടുകാർ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളും ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തെറ്റായ ധാരണയും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിത്തീരുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മനോഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഏകാഗ്രത കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കാരണം പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും താൽപ്പര്യവും കുറവായതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാകാം. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ്, കോസ്റ്റിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തോന്നിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായി തോന്നുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കടുത്ത തലവേദനയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാൻ തണുത്ത വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി-ഞായറാഴ്ച സൂര്യദേവനുവേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ പൊതുവെ കൂടുതൽ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. കൂടുതൽ അദ്വിതീയമായ എന്തെങ്കിലും നേടാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും പുതിയ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഉയർന്ന പ്രകടനം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ധനകാര്യം, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യമങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങളുടെ സാധ്യത നിലനിർത്തുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന, മൂല്യവത്തായ, വാഗ്ദാനമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങളുടെ സുഖം കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും സന്തോഷവും കുറയ്ക്കുന്ന നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയഅസ്‌ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിന് കീഴിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൽപ്പര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ വികസനം അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തുകയും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി-“ഓം ഗുരവേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായി വരും, കാരണം ഈ സ്വദേശികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നാട്ടുകാർ ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം, കാരണം അത് പ്രതികൂലമാകാം.

പ്രണയബന്ധം-ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള സുഗമമായ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച പ്രതികൂലമായേക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാഷ്വൽ ഔട്ടിങ്ങോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു യാത്രയോ നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വെബ് ഡിസൈനിംഗും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏകാഗ്രതയിൽ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകും. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോരായ്മയാകും.

ആരോഗ്യം-മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇരയാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടാതെ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രതിവിധി-ദിവസവും ദുർഗാ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കുറവാണ്. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞേക്കാം, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിൽ ഒരു പരിമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ പുതിയ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിനോ ഈ ആഴ്ച അനുയോജ്യമല്ല.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സ്നേഹക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ശരിയായ ധാരണയുടെ അഭാവവും കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ചില കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, മുകളിൽ എത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം-ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാം, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള വർദ്ധിച്ച ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും പുറകിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം. സ്വയം ആയാസപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ കടുത്ത തലവേദനയ്ക്കും വിധേയമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ബുധനാഴ്ച ബുധൻ ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

Interested In Tarot Card Reading? Read TheTarot Reading 2024 Here

ടാരറ്റ് കാർഡ് റീഡിംഗിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് 2024 ഇവിടെ വായിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ കഴിവുകളോടെ അവരുടെ ആന്തരിക ശക്തി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലത അനുഭവപ്പെടും.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിലുടനീളം, ഉന്നത പഠനത്തിലും മത്സര പരീക്ഷകളിലും മികവ് പുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തമായ ഐഡന്റിറ്റി ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പരിശ്രമങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ നയിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ വിദേശ യാത്രകൾ സമ്പന്നമാക്കുക മാത്രമല്ല, അവർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം മൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയിൽ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം കാലഭൈരവായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം.ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. കാരണം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇഷ്ടം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഗൗരവമായി കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം.

ആരോഗ്യം-വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരിക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ദഹന വൈകല്യങ്ങളും നേരിടാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം കേതവേ നമഃ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായിആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, മാത്രമല്ല അവർ വിജയത്തിൽ അൽപ്പം പിന്നിലായേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രയ്ക്കിടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ചില വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് അവശേഷിക്കും, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കും.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച, കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ പരാജയമായിരിക്കാം അടിസ്ഥാന കാരണം. ക്രമീകരണത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ലംഘനത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടനം നൽകുമ്പോൾ ഉയർന്ന കുറിപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിൽ പോലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. നല്ല ആരോഗ്യം നേടുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി-ശനിയാഴ്ച ശനി ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകർഷണീയതയുണ്ടാകും. ഈ നമ്പർ 9-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകുമെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉന്നത പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി സൃഷ്ടിച്ച് മുകളിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രതിരോധം, മിലിട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നാവിക സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പോലെയുള്ള സർക്കാർ ജോലികൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഈ ജോലികളിൽ ഒരു അടയാളം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിറുത്താൻ കഴിയും, ഇത് ഉയർന്ന ഊർജ നിലയും നിങ്ങളുടെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പ്രതിവിധി-ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വയ്ക്ക് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക:അസ്‌ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer