ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 23 - 29 ಜೂನ್ 2024

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವನ/ಅವಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

Image for Numerology Weekly 23 - 29 June in KANNADA

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯ, 2 ನೇ ಚಂದ್ರ, 3 ನೇ ಗುರು, 4 ನೇ ರಾಹು, 5 ನೇ ಬುಧ, 6 ನೇ ಶುಕ್ರ, 7 ನೇ ಕೇತು, 8 ನೇ ಶನಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಮೂಲಾಂಕ) ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ 2024 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಕೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು; ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೇರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1+1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 2 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 23 - 29 ಜೂನ್ 2024

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ - ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಅಹಂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇದು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿನಿರತತೆಯ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೀವು ವೃತ್ತಿಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರ, ನೀವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 21 ಬಾರಿ "ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ 2024

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲಮಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ತಾಕಲಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಓದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಹಾದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ನೀವು ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲರ್ಜಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ-ಸೋಮವಾರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಯಾಗ-ಹವನ ಮಾಡಿ.

250+ ಪುಟಗಳು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ ವು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಅಹಂಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕೊಡು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ರಚಿಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಂದ ನೀವು ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಾಭ/ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿರಾಶೆ ತರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ತಹೀನತೆಯೂ ಕಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 21 ಬಾರಿ "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಜಪಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಮಂಗಳವಾರ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಯಾಗ-ಹವನ ಮಾಡಿ.

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ 2024 ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14, 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಅದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೃದುವಾದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅನನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ಈ ವಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಿಪ್‌ನಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ವೃತ್ತಿ - ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪಾರವಾದ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ 41 ಬಾರಿ "ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ವಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇರೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 33 ಬಾರಿ "ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎದುರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎದುರು ನೀವು ಸೋಲಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಫಿಟ್‌ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 43 ಬಾರಿ "ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರೋ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ನೀವು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 44 ಬಾರಿ "ಓಂ ಮಂದಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ನೀವು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್‌ಗಳು- ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವಲಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 27 ಬಾರಿ "ಓಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer