ജാതകം 2023 (Jathakam 2023)

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അറിവുള്ള ജ്യോതിഷികൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും കൃത്യമായ ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകളും വിശകലനങ്ങളും പിന്തുടർന്ന് ഗ്രഹ സംഭവങ്ങളെയും ഗ്രഹമാറ്റങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വെഡിക് ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജാതകം 2023 സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചകൾ കാണപ്പെടുമെന്നോ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, 2023 ലെ ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക ജാതക ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക? മൊത്തം സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നിർണ്ണയിക്കുക? പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാഹന പ്രവചനങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഈ ജാതകം 2023 ൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ജാതകം 2023 നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, അതിനാൽ നൽകിയ ഉപദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കാനും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും വെല്ലുവിളികളെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാനും കഴിയും. വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കൂടുതലറിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ നിമിഷം എപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഈ പ്രവചനം നടത്തിയത്.

ജാതകം  2023

രാശിഫലം 2024 വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക - രാശിഫലം 2024

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ജാതകം 2023 ലെ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ, വരും വർഷത്തേക്കുള്ള രാശിചക്ര തിരിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ വർഷം മുന്നോട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. 2023 ൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വായിക്കുക!

2023 ലെ ഈ വാർഷിക ജാതകത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ 2023 ജാതകത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രവചനം, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രവചനം ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ 12 രാശിചിഹ്നങ്ങളും ഇത് വളരെ നല്ല വർഷം അനുഭവിക്കും. അതിനാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെയും ജാതകത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം.

ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കുക - ജാതകം 2023

മേടം ജാതകം 2023

നിങ്ങളുടെ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ ചൊവ്വയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ റിട്രോഗ്രേഡ് ചലനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഏരീസ് ജാരോസ്കോപ്പ് 2023 പറയുന്നു, അത് ടോറസ് ഭരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ശക്തരാകും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ശ്രമവും നടത്തുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സംസാരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബന്ധത്തിലെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയും, അവർ വിജയിക്കും.

2023 വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ രാശിചക്ര പ്രേമികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ എല്ലാത്തരം ആനന്ദങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിലെ ചൊവ്വയുടെ വശത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ നേടാനും നിങ്ങൾ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ തുടക്കമായി ശനിയുടെ പത്താം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജനുവരി 17 ന് പതിനൊന്നിലേക്ക് നീങ്ങും. അതിനുശേഷം, കാര്യങ്ങൾ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങും.

മേടം ജാതകം: വിശദാംശങ്ങളിൽ വായിക്കുക – മേടം ജാതകം 2023

ഇടവം ജാതകം 2023

നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി വിജയം അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ടോറസ് ജാതകം 2023 പ്രവചിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ജോലികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഏപ്രിൽ 22 വരെ പതിനൊന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടില്ല, പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാം വീട്ടിലെ രാഹുവിന് ചിലവ് വരും. ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ, നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുകയും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് യാത്രകൾ നടത്തുകയും വേണം.

എന്നിരുന്നാലും, വാർഷിക ജാതകം 2023 പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ വർഷം മെയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ്. ഈ സമയത്ത്, ചെലവ് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വഷളാകുകയും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇരയാകുകയും ചെയ്യാം. ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ രാഹുവും സൂര്യനും സംയോജിപ്പിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വർഷത്തിലെ അവസാന രണ്ട് മാസം, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അതിനാൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും.

ടോറസ് ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – ടോറസ് ജാതകം 2023

മിഥുനം ജാതകം 2023

ഈ വർഷത്തെ ആരംഭം നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ജെമിനി ജാതകം 2023 പ്രവചിക്കുന്നു. കാരണം, നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ ശനിയുടെ ശുക്രൻ സംയോജിതമായിരിക്കും, അതെ എന്ന തുടക്കത്തിൽ ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ പിന്തിരിപ്പിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന വർഷമാണിത്. ശനിയുടെ എട്ടാമത്തെ വീട് വിട്ട് ജനുവരി 17 ന് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ദാഹിയയ്ക്ക് അറുക്കുകയും ചെയ്യും, തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക സമ്പർക്കവും കുറവായിരിക്കും.

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വ്യാഴം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകുമെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ചും ഏപ്രിൽ 22 ന്, വ്യാഴവും രാഹു യൂണിയനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാകില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പണം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഖേദിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ മോശം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായിരിക്കും, കാരണം ഒക്ടോബർ 30 ന് വ്യാഴം രാഹു സ്വതന്ത്രമാകും, ജൂൺ 4 ന് രാശിചക്ര പ്രഭു മെർക്കുറിക്ക് നന്ദി. ആ തീയതിയിൽ പത്താം ഭവനത്തിലൂടെയും രാഹു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും, ഇത് ഈ മേഖലയിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

ജെമിനി ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – ജെമിനി ജാതകം 2023

കർക്കിടകം ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നത്തിന്റെ ആകെത്തുക ചൊവ്വയിലെ കാർ ഗ്രഹത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വീട്ടിലെ ഒരു ആടിനായി മാറുമെന്ന് കാൻസർ ജാതകം 2023 പ്രവചിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സാമ്പത്തിക നില നൽകുന്നു. പണം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തുടരും, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഈ ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലവും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ റൊമാന്റിക് ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിലും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അദ്വിതീയ രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിജയിക്കാനാകും. ജനുവരി 17 മുതൽ ശനി നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ധയ്യ ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ യോഗ രൂപം കൊള്ളുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജോലിസ്ഥലത്ത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും.

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ഏപ്രിലിൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും, അവിടെ രാഹുവും സൂര്യനും ഇതിനകം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റം അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ മാറ്റുകയും അത് കൂടുതൽ തിളക്കമാർന്നതാക്കുകയും ചെയ്യും, കാരണം ഭാവിയിൽ, രാഹു നിങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഒക്ടോബർ 30 ന് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും, വ്യാഴത്തിന് മാത്രം പത്താം വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കും. അതിനാൽ, ഉയർന്ന കരിയർ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിർക്കാനും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസുകൾ നഷ് ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച നാഴികക്കല്ലുകൾ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കർക്കടക ജാതകം: വിശദമായി വായിക്കുക – കർക്കടക രാശിഫലം 2023

ചിങ്ങം ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ചിങ്ങം സ്വദേശികൾ ഈ വർഷം മുതൽ ഒരു സമ്മിശ്ര ബാഗ് ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം, 2023 ലെ ലിയോ ജാതകം. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ശനി, നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ ദുർബലമാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രിഹാസ്പാതി മഹാരാജ് നിങ്ങളെ മതപരമായി ശക്തമാക്കും, അതേസമയം നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ് നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിചക്ര പ്രഭു സൂര്യൻ, വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സാമ്പത്തിക നിലയുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ അക്കാദമിക് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഉറപ്പാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, സൂര്യന്റെയും ബുധന്റെയും സംയോജനത്തിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട ബുധാദിത്യ യോഗ നിങ്ങൾക്ക് അറിവും മാർഗനിർദേശവും നൽകും. നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി കണക്കാക്കും.

2023 ലെ പ്രവചനം ലിയോസിന് ഏപ്രിൽ മാസം നിർണായകമാകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം അഞ്ചാമത്തെ വീടിന്റെ പ്രഭു വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 22 ന് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇത് സമ്പത്തും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൂർവ്വിക സ്വത്ത് നൽകാനുള്ള കഴിവും കൊണ്ടുവരും, എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രദേശത്തെ രാഹു വ്യാഴത്തിന്റെ ചന്ദൽ യോഗ കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണം. മെയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ എന്തെങ്കിലും പ്രധാന ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക; അല്ലാത്തപക്ഷം എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിരിക്കാം. ഓഗസ്റ്റിൽ മുതൽ, നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹ ഗതാഗതം ക്രമേണ അനുയോജ്യതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, ഒക്ടോബർ 30 ന് രാഹു എട്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഒൻപതാം വീട്ടിലെ ഏക ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം, നിങ്ങളുടെ മതപരമായ യാത്രകൾ മുഴുവൻ നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒൻപതാം വീട്ടിലെ രാഹുവിന് അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, വൈകാരിക ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്നിവ വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെ തുടരുക.

ലിയോ ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – ലിയോ ജാതകം 2023

കന്നി ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ജനുവരി മാസത്തിൽ ആട് ചിഹ്നത്തിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ വീട്ടിൽ ചൊവ്വ ഗതാഗതം നടക്കുമെന്ന് വിർഗോ ജാതകം 2023 മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഇടിവ് അനുഭവിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വീനസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ജനുവരി 17 ന് നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി ശനി റൊമാന്റിക് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. പൊരുത്തക്കേടുകളും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചക്രവും അവസാനിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തും, അതിനാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ വീട്ടിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും, ഇത് ദാമ്പത്യ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട്, ഏപ്രിലിൽ, നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വീട് സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ ശക്തമായ ഒരു മത വിശ്വാസ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ വിവാഹം കാരണം, അവരുമായി സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലും വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിലും വിജയിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയുടെ യോഗയും ശനിയുടെ സൃഷ്ടിക്കും. ഒക്ടോബർ 30 ന് നിങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന രാഹു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ അൽപ്പം മൂഡിയാക്കുകയും ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും, അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

വിർഗോ ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – വിർഗോ ജാതകം 2023

തുലാം ജാതകം 2023

2023 ലെ ലിബ്ര ജാതകം പ്രവചിക്കുന്നത്, ലിബ്രയുടെ അടയാളത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വീടിനോ സ്വപ്ന കാറോ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ വരിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ജനുവരി 17 ന്, നിങ്ങളുടെ യോഗകരാക ഗ്രഹമായ ശനി നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ വീട് വിട്ട് അഞ്ചാമത്തേതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാണാം. ഈ സമയത്ത് പ്രണയബന്ധങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കും; നിങ്ങൾ പങ്കാളിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബോണ്ട് ശക്തമാകും; അല്ലാത്തപക്ഷം അത് വേർപെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈ വർഷം ലിബ്ര രാശിചക്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഠിനാധ്വാനം നിറയും, ശനിയുടെ നിങ്ങൾക്കായി വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, പക്ഷേ ആ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം, അത് ഏഴാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും നിങ്ങളും പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഒരു നല്ല ലോകമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ടാകും, പക്ഷേ വ്യാഴവും രാഹുവും സംയോജിതമായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് ഹാനികരമാകാനും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിപരീത പദ്ധതികളൊന്നും പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ഒക്ടോബർ മാസത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തും, രാഹു ആറാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിവാഹിതരും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതവും വ്യാഴത്തെ ഏഴാമത്തെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ലിബ്ര ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – ലിബ്ര ജാതകം 2023 ( ലിങ്ക് )

വൃശ്ചികം ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും വീടുകളിൽ ശനി ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ തേളിന്റെ അടയാളത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പുതുവർഷ ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് സ്കോർപിയോ 2023 ജാതകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ബിസിനസ്സിൽ അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ എന്റർപ്രൈസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ മികച്ച സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാൻ വ്യാഴം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കും. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പ്രശസ്തി സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ചായ് വ് കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആ വ്യക്തിയുമായി കൂടുതൽ പ്രണയത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വർഷത്തിലെ ആദ്യ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജനുവരി 17 ന് ശനിയുടെ നാലാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കൈമാറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാകും.

ഏപ്രിൽ 22 ന് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ വീട്ടിൽ, സംയോജിത രാഹു, സൂര്യൻ എന്നിവിടങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ വയറു, അമിതവണ്ണം, കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധനവ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളുടെ വർദ്ധനവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഒക്ടോബർ 30 ന് ശേഷം റോഹു അടയാളങ്ങൾ മാറ്റി അഞ്ചാം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയും വ്യാഴം മാത്രം ആറാം വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ് ന ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

സ്കോർപിയോ ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – സ്കോർപിയോ ജാതകം 2023

ധനു ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) വർഷം ധനു സ്വദേശികൾക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കാം, കാരണം ഷാനി മഹാരാജ് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ജനുവരി 17 ന് ഷാനി മഹാരാജ് മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങും, അത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ശക്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തും ഹ്രസ്വ ദൂരത്തിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രമങ്ങൾ വളരെയധികം വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. മാർച്ച് 28 നും ഏപ്രിൽ 27 നും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ രാശിചക്ര പ്രഭു ബ്രിഹാസ്പാതി മഹാരാജിന്റെ ജ്യോതിഷാവസ്ഥ ചില തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ റൊമാന്റിക് ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, കാരണം വ്യാഴം റാഹുവിനൊപ്പം അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് ഗുരു ചന്ദൽ ഡോഷ് സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ മോശമായി അവസാനിക്കുകയും നിങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശാരീരിക പ്രശ് നവും നിലനിൽക്കുകയും പ്രശ് നമാവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുമായുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലിനെ ബാധിക്കുന്നു. അവന്റെ കമ്പനിയേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും ആരോഗ്യത്തേയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കാരണം വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മോശം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും, അത് നിങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കാം. ഈ സമയം സമ്പന്നമായിരിക്കും, സാമ്പത്തികമായി, നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കും, നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി ആരോഗ്യവാനായി നീങ്ങും. നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിൽ വ്യാഴം തനിച്ചായിരിക്കും, ശനി നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ ആയിരിക്കും.

ധനു ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – ധനു ജാതീയ ജാതകം 2023 ( ലിങ്ക് )

മകരം ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) മകരം ജനതയ്ക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വർഷമായി 2023 വർഷം തെളിയിക്കാമെന്ന് 2023 ലെ കാപ്രിക്കോൺ ജാതകം അവകാശപ്പെടുന്നു. ശനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി നല്ല സാമ്പത്തിക നിലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായി മാറും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വികസിക്കും, നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കും, സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാകും, കൂടാതെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനോ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഈ സമയത്ത് മരുമക്കളിൽ പ്രശ് നങ്ങളുണ്ടാകാമെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീടിന്റെ പ്രഭു ശുക്രൻ ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ മെയ് 2 വരെ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട് ഭരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും.

വീട്ടിൽ ചില സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കാരണം ഏപ്രിലിൽ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രാഹു ഇതിനകം അവിടെ ഉണ്ടാകും. നവംബർ 3 നും ഡിസംബർ 25 നും ഇടയിൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച കരിയർ വിജയിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് ഇത്.

കാപ്രിക്കോൺ ജാതകം: വിശദാംശത്തിൽ വായിക്കുക – കാപ്രിക്കോൺ ജാതകം 2023 ( ലിങ്ക് )

കുംഭം ജാതകം 2023

അക്വേറിയസ് സ്വദേശികൾക്ക് ഈ വർഷം പുതിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്ന് അക്വേറിയസ് ജാതകം 2023 പറയുന്നു. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്താനും കഴിയും, എന്നാൽ ജനുവരി 17 ന് നിങ്ങളുടെ ജാതകം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാശിചക്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ആശംസകൾ നൽകുകയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ വ്യാപാരവും നല്ല വിദേശ സമ്പർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ രാശിചക്ര പ്രഭു നിങ്ങളുടെ ചിഹ്നത്തിൽ വീണാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 32 വിജയങ്ങൾ ലഭിക്കും. അച്ചടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് കരാറുകൾ നടത്തും, നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിനെ വിപുലീകരിക്കുന്ന പുതിയ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു സുപ്രധാന നീക്കം നടത്തുകയും ആത്മനിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വീടിലൂടെ നീങ്ങും. സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്ക് മറ്റ് മേഖലകളിൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ശക്തിയും വളരുമ്പോൾ, ഹ്രസ്വ-ദൂര യാത്രയ്ക്കും ചില മതയാത്രയ്ക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തവും വിശ്രമവും നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ, കുടുംബ ഐക്യത്തിൽ ഒരു പുരോഗതി, ഒരു പുതിയ വാഹനം നേടാനുള്ള അവസരം, ചെലവുകൾ കുറയുക, മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

അക്വേറിയസ് ജാതകം: വിശദാംശങ്ങളിൽ വായിക്കുക – അക്വേറിയസ് ജാതകം 2023 ( ലിങ്ക് )

മീനം ജാതകം 2023

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ രാശിചക്ര പ്രഭു വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാശിചക്രത്തിൽ തുടരുകയും എല്ലാ പ്രശ് നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, 2023 വർഷം പിസെസ് ആളുകൾക്ക് തുല്യ ഭാഗങ്ങളും താഴ്ചയും ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകും, കൂടാതെ നിരവധി സുപ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എന്തും അല്ലെങ്കിൽ വിധിയുടെ കൈയാണെങ്കിലും, വ്യാഴത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ജനുവരി 17 ന് ശനി നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ സമയത്ത്, കാൽ പരിക്കുകൾ, കാൽ വേദന, കണ്ണ് വേദന, വെള്ളമുള്ള കണ്ണുകൾ, അമിതമായ ഉറക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകും, ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവുകളും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.

ജാതകം 2023 (Jathakam 2023) രാശിചക്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 22 ന് രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് രാഹുവിനൊപ്പം ഒന്നിക്കും. മെയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരു ചന്ദൽ ദോഷയുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും, ഇത് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ചില പിരിമുറുക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും, കുടുംബ തർക്കങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർധന. ഇതിനായി നിങ്ങൾ പൂർവ്വിക ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറണം. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒക്ടോബർ 30 ന് രാഹു നിങ്ങളുടെ രാശിചക്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വ്യാഴത്തിന്റെ മഹാരാജിനെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും, കുടുംബ പ്രശ് നങ്ങളുടെ അന്ത്യം, ആശ്വാസബോധവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ തകർച്ചയും.

മീനം ജാതകം: വിശദാംശങ്ങളിൽ വായിക്കുക – മീനം ജാതകം 2023 ( ലിങ്ക് )

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. 2023 ൽ ലിബ്ര ജാതകം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും?

2023 ലിബ്ര സ്വദേശികൾക്കായി ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കും.

2. 2023 ഏരീസിന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ?

അതെ, 2023 ഏരീസിന് ഭാഗ്യമാണ്.

3. 2023 ൽ പിസെസ് രാശിചക്രം വിവാഹം കഴിക്കുമോ?

2023 ൽ പിസെസ് സ്വദേശികൾ വിവാഹം കഴിക്കാനിടയില്ല.

4. 2023 ൽ ടോറസ് ജനതയുടെ ഭാഗ്യം എന്താണ്?

അതെ, ഭാഗ്യം 2023 ൽ ടോറസിനെ അനുകൂലിക്കും.

5. ജെമിനിയിൽ 2023 പ്രവചനം

2023 ൽ ജാനി ധയ്യ ജെമിനി സ്വദേശികളിൽ അവസാനിക്കും, അതിനാൽ ഇത് ജെമിന് ഒരു നല്ല വർഷമായിരിക്കും.

6. 2023 ൽ കാൻസർ ജനതയുടെ ഭാഗ്യം എന്താണ്?

കാൻസർ സ്വദേശികൾക്ക് ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ 3 ആഴ്ച വരെ ഭാഗ്യ സമയം ലഭിക്കും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ആസ്ട്രോ സേജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer