സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024

സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024: സംഖ്യാശാസ്ത്രം 2024-ലെ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യാ ഫലമാണ്, അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തെക്കുറിച്ചും അതായത് 2024-നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ 2024-ന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയും.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024

നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന്, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുന്നു, മറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുന്നു. എല്ലാ വർഷവും അതിന്റേതായ അദ്വിതീയ സംഖ്യയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നമ്പറുമായി ആ സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ബന്ധം ഫലങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അതേ സമയം, നിങ്ങളുടെ റൂട്ടുമായോ നാമ സംഖ്യയുമായോ ഉള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു ഫലമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2024 എന്ന വർഷത്തിന് 8 എന്ന സംഖ്യയുണ്ട്. 8 നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, 2024-ൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതോ പ്രതികൂലമോ ആയ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്പർ 8 ന് അതിന്റേതായ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവവുമുണ്ട്. നമ്പർ 8 ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അതായത് ഒരൊറ്റ സംഖ്യ നിങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 ഈ വർഷത്തെ സംഖ്യ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും.

എല്ലാ വർഷത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ, വരും വർഷം നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമോ അതോ പുതിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നൽകുമോ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു. പുതുവർഷത്തിൽ എന്ത് നല്ലതും ഭയാനകവുമാണ് നമ്മുടെ വഴി വരാൻ കഴിയുക? ജോലിസ്ഥലത്തായാലും വീട്ടിലായാലും അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ പ്രണയബന്ധം ഏതു രീതിയിൽ വികസിക്കും? കല്യാണം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? കുട്ടി പുരോഗമിക്കുമോ ഇല്ലയോ? നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യമോ? ആശങ്കകളുടെ പല രൂപങ്ങളും മനസ്സിൽ വരും.

ഈ സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, 2024 നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടും? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ, "Varta" ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഞങ്ങളുടെ പാനലിലെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂമറോളജിസ്റ്റുമായി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി ബന്ധപ്പെടാം.

2024-ലെ ആകെ തുക 8 ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ വർഷത്തെ സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുക 8 ആണ് (2+0+2+4=8). സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 പ്രകാരം, 8 എന്ന സംഖ്യ ശനിയുടെ സംഖ്യയാണ്, എന്നാൽ 2024 മുതൽ 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ എട്ട് സംഖ്യയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. തൽഫലമായി, ചന്ദ്രനും രാഹുവും ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന 8 സംഖ്യ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായി കണക്കാക്കില്ല, കാരണം 2 ഉം 4 ഉം രൂപം കൊള്ളുന്ന 8 സംഖ്യ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നൽകും. 8-ാം സംഖ്യ സ്ഥിരതയുടെ ഒരു ഘടകമാണെങ്കിലും, രണ്ട് ചന്ദ്ര സംഖ്യകളും ഒരു രാഹു സംഖ്യയും കൂടിച്ചേർന്നതിനാൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട്.

തൽഫലമായി, 2024-ൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ടേക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ വികാരാധീനരായ ആളുകൾക്ക് ഈ വർഷം വൈകാരികമായി ക്ഷീണിച്ചേക്കാം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളിലോ മന്ത്രിസഭകളിലോ മാറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമാസക്തമായേക്കാം.എന്നിരുന്നാലും, നമ്പർ 8 ഒടുവിൽ സ്ഥിരതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എളിമയുള്ളതായി തോന്നുന്നു, എന്നാൽ അട്ടിമറിയുടെ ഫലമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭരണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, അവസ്ഥ സാധാരണ നിലയിലാകും. 2024-ലെ കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

हिंदी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: अंक ज्योतिष 2024 राशिफल

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

സൂര്യന്റെ സ്വാധീനത്താൽ നിങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചിലപ്പോൾ ആത്മാഭിമാനം ഒരു പ്രചാരണമായി മാറുന്നു, തൽഫലമായി, ചില ആളുകൾ നിങ്ങളെ അഹങ്കാരിയായി കണക്കാക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാഭിമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും. സൂര്യന്റെ സ്വാധീനം കാരണം, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകോപിതരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനവും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ആളുകളിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു മതിപ്പ് അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അൽപ്പം വൈകിയേക്കാം, എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുന്നിലാണ്. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും സ്നേഹവും പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ മടിക്കുന്നു. 

9, 8, 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ 2024-ൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നിരവധി പ്രോജക്‌റ്റുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 2024 സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. 1-നും 9-നും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ശരാശരിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ സംഖ്യകൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കണക്കുകൾ ചില ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. തൽഫലമായി, അമിതമായ ദേഷ്യമോ അഹങ്കാരമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. 

പ്രതിവിധി: സഹോദരങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും മികച്ച ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതും, സുന്ദരകാണ്ഡം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഹനുമാൻ ജിക്ക് ദേശി നെയ്യ് ചേർത്ത വെർമിലിയൻ അങ്കി സമർപ്പിക്കുന്നതും മംഗളകരമായിരിക്കും.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 1 പ്രത്യേകതകൾ

ശനി റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം അറിയൂ!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സർഗ്ഗാത്മക അഭിരുചി അല്ലെങ്കിൽ സർഗ്ഗാത്മകതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ സാധാരണയായി ഒരു വൈകാരിക വ്യക്തിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി മാനിക്കുകയും അവർ നിങ്ങൾക്കായി അത് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണെന്നും പുറമെ ഒരു രസകരമായ ഗ്രഹമാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. ശാന്തമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആളുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾ കളിയായി മാറുന്നത് കണ്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷി വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കൈ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജോലിയിൽ തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയതൊന്ന് തുടങ്ങാം. 

സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 അനുസരിച്ച്, 1, 8, 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ 2024-ൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. സംഖ്യകളുടെ ഡൊമെയ്‌നിൽ, 2 ഉം 1 ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ മികച്ചതായി കാണുന്നു. തൽഫലമായി, 2024, മിക്കവാറും, മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ വർഷം, നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരും. തൽഫലമായി നിങ്ങൾ പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ പടിയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങും. ഈ വർഷം, ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചോ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരോ നിങ്ങളെ പിന്തുണച്ചേക്കാം. 

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഈ വർഷം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഫലപ്രദരാകും. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യായമായി ലാഭം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ തോന്നുമെങ്കിലും, ഒരു കൈ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കില്ല.

പ്രതിവിധി: ജീവിത അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ വർഷം കൂടുതൽ ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. അവരോട് ആദരവോടെ പെരുമാറുന്നതിലൂടെ, പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും പിതാവിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടണം. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് കുങ്കുമം കലക്കിയ വെള്ളം സൂര്യദേവന് സേവിക്കണം.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 2 പ്രത്യേകതകൾസാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഭവപരിചയമുള്ള വ്യക്തിയായി അറിയപ്പെടും. നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി പഠിപ്പിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കില്ല. അതായത്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചാൽ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ; നിങ്ങൾ ഇത് വിലമതിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ അനുഭവപരിചയം കാരണം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ സന്തോഷവാനായി തുടരാനാകും. നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതും തമാശ പറയുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ തമാശയിൽ അനുചിതമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. 

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 2024 അനുസരിച്ച്, 2024-ൽ 2, 8, 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 2024-ൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്തും. പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വളരും, നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. 

പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം നമ്പർ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരവും നൽകിയേക്കാം. ഈ വർഷം കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം വികാരഭരിതനായിരിക്കാം. മറുവശത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വിജയിച്ചതായി കാണപ്പെടുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രയോജനകരമാണ്.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ അമ്മയെയും അമ്മയെപ്പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആതിഥ്യമരുളുക. ശിവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവന്റെ മന്ത്രമോ ചാലിസയോ ചൊല്ലുക. കൂടാതെ, മാസത്തിലൊരിക്കലോ മറ്റെല്ലാ മാസങ്ങളിലോ കഴിയുന്നത്ര തവണ രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുക. ഇതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ ഈ രീതികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 3 പ്രത്യേകതകൾ

ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് ഇന്ന് സ്നേഹോപദേശം സ്വീകരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പമോ വഴിതെറ്റലോ അനുഭവിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കണക്ക് വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്കും കാരണമാകും. അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കും എന്നാണ്. വലുതും വിപ്ലവകരവുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിതമായേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഉപദേശകരിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം.ഈ നമ്പർ, തെറ്റായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, അവർ തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂരനാകാം.

അതായത്, നിങ്ങൾ മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എല്ലായ്പ്പോഴും ജോലിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമാകില്ല.നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കുടുങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്തകളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുമ്പോൾ ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം പിന്നോട്ട് പോയേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ അനുഭവപരിചയമുള്ള മുതിർന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സഹായവും ഉപദേശവും തേടാവുന്നതാണ്. കാരണം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മികച്ചതും മികച്ചതുമായ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമ തിലകം പുരട്ടുക. നാലാം മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചകിരിച്ചോറുമായി ഉണങ്ങിയ തെങ്ങിനായി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ശനിയാഴ്ച, തൂപ്പുകാരൻ നാല് മുള്ളങ്കി നൽകുക. മാസത്തിലൊരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാലു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുക.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 4 പ്രത്യേകതകൾ

ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വേട്ട അവസാനിക്കും! അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: ജോലി നേടാനുള്ള വഴികൾ

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

ബുധന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനും സാമൂഹികവുമായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി യുക്തിയും മൂർച്ചയുള്ള ബുദ്ധിയുമാകാം. പൊതുവേ, ഏതെങ്കിലും ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ മാർഗനിർദേശം തേടുന്നത് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണ സമീപനത്തിൽ ആളുകൾ വളരെയധികം മതിപ്പുളവാക്കും. തൽഫലമായി, സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അതിശയകരമായ തന്ത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ പ്രവണതകളുണ്ടെങ്കിൽ, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം, തിടുക്കം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പല പിശകുകളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. 

കാര്യമായ സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുചിതമാണ്. സ്വത്ത്, കെട്ടിടം, വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമ്പാദനത്തിന് പോലും കാര്യമായ അപകടസാധ്യത വരുത്തുന്നത് അനുചിതമാണ്.കുട്ടികളുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധം വഷളാകാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകരുത്.നിങ്ങൾ ഈ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും, അതായത്, 2024 വർഷം ശരാശരി ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും, സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ശരാശരിയേക്കാൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈവരിക്കും.

പ്രതിവിധി: സരസ്വതി മാതാവിനെയും ശിവനെയും ആരാധിക്കുന്നത് പ്രതിവിധിയാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും, സ്വന്തം തൂക്കത്തിന് തുല്യമായ തുകയിൽ ദരിദ്രർക്ക് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത തരം ധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണം. നെറ്റിയിൽ പതിവായി മഞ്ഞൾ തിലകം പുരട്ടുക.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 5 പ്രത്യേകതകൾനിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ സർക്കാർ ജോലിക്കുള്ള യോഗമുണ്ടോ? അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: സർക്കാർ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട്

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

ശുക്രന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അതിശയകരമായ ഒരു ആകർഷണം കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മധുര സ്വഭാവമോ ഉജ്ജ്വലമായ ഉത്സാഹമോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ സർക്കിൾ വലുതായിരിക്കാം. കല, സാഹിത്യം എന്നിവയിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകും.പല മേഖലകളിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് കാരണം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ആളുകൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരാൽ ചുറ്റപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ വർഷം ശരാശരി നിലവാരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രകടനവും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വർഷം ഗുണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ, ദാമ്പത്യ കാര്യങ്ങളിൽ, ശരാശരി തലത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 അനുസരിച്ച്, ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബകാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വർഷം ശരാശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

പ്രതിവിധി: പ്രതിവിധിയായി ഗണപതിയെ പതിവായി ആരാധിക്കുക. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഗണപതി അഥർവശീർഷം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹം തേടുക.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 6 പ്രത്യേകതകൾസാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന്: ധനകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

കേതുവിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ളവനുമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാനും തമാശകൾ പറയാനും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും, മറ്റൊരാളുടെ തമാശയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഭയം തോന്നിയേക്കാം. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തമാശകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായി മാത്രമേ നിങ്ങൾ തമാശ പറയാവൂ. പൊതുവേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരേയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്നത്.

തൽഫലമായി, ചില ആളുകൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കും. പൊതുവേ, നിങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നത് കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശീലമായി മാറിയേക്കാം. പൊതുവേ, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി രഹസ്യങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ അവിശ്വസനീയമായ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സും മസ്തിഷ്കവും മനസ്സിലാക്കാനോ തിരിച്ചറിയാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 പ്രവചിക്കുന്നത് 6, 8, 1, 5, 2, 4 എന്നീ സംഖ്യകൾ 2024-ൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വർഷം സാധാരണയേക്കാൾ വലിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പൊതുവേ, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകണം.നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും. 

പ്രതിവിധി: ദുർഗ്ഗാദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം നൽകും. കൂടാതെ, നവരാത്രിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, പെൺകുട്ടിയെ ആരാധിക്കുകയും സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്യുക. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പെർഫ്യൂം ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക; സ്പിരിറ്റ് അടങ്ങിയ ഡിയോഡറന്റോ പെർഫ്യൂമോ ഉപയോഗിക്കരുത്.

വായിക്കണം: സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 7 പ്രത്യേകതകൾ

ശനിയുടെ സദേ സതി ബാധിച്ചോ? എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: ശനി പൂജയും പരിഹാരവും

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

ശനിയുടെ സ്വാധീനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജോലിയും ക്ഷമയോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, 8 എന്ന സംഖ്യയുടെ വികസനത്തിൽ ഏതൊക്കെ അക്കങ്ങൾ പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്ന് പരിഗണിക്കണം, കാരണം 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 പോലുള്ള അക്കങ്ങളും 8-ന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വഹിച്ചേക്കാം. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024തൽഫലമായി, അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ചില നിസ്സാരതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, എന്നാൽ പൊതുവേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു ഗൗരവമുള്ള വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കും. ഓരോ ജോലിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ നേരിട്ട് പെരുമാറിയേക്കാം, മറ്റൊരാൾ അസ്വസ്ഥനാകും.

തൽഫലമായി, ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. അമിതമായി വൈകാരികമായി പെരുമാറുകയോ പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അനുചിതമാണ്. അതുപോലെ, സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 ദാമ്പത്യത്തിൽ, പരസ്പരം വികാരങ്ങളും ആരോഗ്യവും പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ, വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി താരതമ്യേന മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ചിട്ടയായ ശിവഭക്തി പ്രതിവിധിയായി ഭവിക്കും. ഗണപതി അഥർവശീർഷം പതിവായി ജപിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. കഴിയുമെങ്കിൽ, എല്ലാ മാസവും; അല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ മൂന്നാം മാസത്തിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 8 പ്രത്യേകതകൾ 

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനഫലമായി നിങ്ങൾ ധീരനായ വ്യക്തിയായി അറിയപ്പെടും. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പലപ്പോഴും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചില സമയങ്ങളിൽ തിടുക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അവ ഇടയ്ക്കിടെ കാര്യമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കോപത്തിനോ കോപത്തിനോ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതായിരിക്കാം. ഈ ഘടകങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി എതിരാളികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പൊതുവേ, നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക കാരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും. സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും തയ്യാറാവുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കാം. ഈ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ആരാധിക്കും.

സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ കൈമാറ്റത്തിനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. വിവാഹം മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വർഷം അനുകൂലമാണ്, സംഖ്യാശാസ്ത്രം രാശിഫലം 2024 എന്നാൽ പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും ഇടത്തരം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വർഷം ഒരു നിരാശാജനകമായി കണക്കാക്കും. നേരെമറിച്ച്, യോഗയും വ്യായാമവും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി: സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഉണർന്ന് കുങ്കുമം കലക്കിയ വെള്ളം കുളികഴിഞ്ഞ് സൂര്യദേവന് സമർപ്പിക്കുക. ആദിത്യ ഹൃദയ സ്‌തോത്രം പതിവായി ചൊല്ലുക. ദരിദ്രരെയും ദരിദ്രരെയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം സഹായിക്കുക.

വായിക്കണം:സംഖ്യാശാസ്ത്രം സംഖ്യാ 9 പ്രത്യേകതകൾ

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer