ಟ್ಯಾರೋ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 26 ಮೇ - 01 ಜೂನ್ 2024

ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ಟ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾರೋ ಓದುಗರುಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನುತಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದರೆ ಟ್ಯಾರೋನ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

Read Tarot Weekly Horoscope From 26th May - 01 June 2024

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿರುವಂತೆ. 78 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್ ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕರಾಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ 2024 ಪಡೆಯಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ!

ಮೇ, 2024 ರ 2 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರೋ ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಟ್ಯಾರೋನ ಮೂಲವು 1400 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆಗಳ ಆಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಅದ್ದೂರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯೂರೋಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಟ್ಯಾರೋ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾರೋ ವಾಮಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಯಿತು.

ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ರಹಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಹೊಸ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಟ್ಯಾರೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಮತ್ತು ಮೇ, 2024 ರ 4 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ 2024- ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ

ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 26 ಮೇ - 01 ಜೂನ್ 2024

ಮೇಷ

ಪ್ರೀತಿ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಫೈವ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಫೈವ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರೇ! ಪ್ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪರಸ್ಪರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಫೈವ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 100% ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೈವ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಮಂಗಳವಾರ

ವೃಷಭ

ಪ್ರೀತಿ: ಟೂ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ಟೂ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಬಜೆಟ್ ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ಜ್ವರ, ಶೀತ ಅಲರ್ಜಿ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಶುಕ್ರವಾರ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಒಳನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ

ಮಿಥುನ

ಪ್ರೀತಿ: ಫೋರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ದ ಎಂಪರರ್

ವೃತ್ತಿ: ಫೋರ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆತ್ಮೀಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ! ಫೋರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನೀವು ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಮೇಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಪ್ಪಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಎಂಪರರ್, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರವಿಡೀ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಆಗಿಯೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೀರಿ. ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಬುಧವಾರ

ಕರ್ಕ

ಪ್ರೀತಿ: ದ ಫೂಲ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ದ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್

ವೃತ್ತಿ: ಟು ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ (ಹಿಮ್ಮುಖ)

ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರೇ! ದ ಫೂಲ್, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹನಿಮೂನ್ ಅಥವಾ ದಂಪತಿಗಳ ವಾರಾಂತ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಣಯ ವಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಹ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೂ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವವಾರ ಆರೋಗ್ಯವು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಸೋಮವಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಜನ್ಮ ಜಾತಕ

ಸಿಂಹ

ಪ್ರೀತಿ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ದ ಸನ್

ವೃತ್ತಿ: ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಟೂ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆತ್ಮೀಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೇ, ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸನ್, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಬಹುದು. ಟೂ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಭಾನುವಾರ

ಕನ್ಯಾ

ಪ್ರೀತಿ: ನೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್‌

ವೃತ್ತಿ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಓ ಪ್ರಿಯ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ನೀವು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆವರು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಬುಧವಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ 2024

ತುಲಾ

ಪ್ರೀತಿ: ಫೈವ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಟೆಂಪೆರೆನ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ತ್ರೀ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಫೈವ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಶಕುನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಂಯಮವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತ್ರೀ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಶುಕ್ರವಾರ

ವೃಶ್ಚಿಕ

ಪ್ರೀತಿ: ಏಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಫೈವ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಫೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಶಕುನವಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ಈ ವಾರ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ವಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಫೈವ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ನೀವು ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವನದಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಶನಿವಾರ

ಧನು

ಪ್ರೀತಿ: ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಟೂ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ದ ಚಾರಿಯೆಟ್

ನಿಮ್ಮ ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳ ವಿರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕುನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಬಹು ವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. ದ ಚಾರಿಯೆಟ್, ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಗುರುವಾರ

ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಕಾಗ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ವೃತ್ತಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವರದಿ

ಮಕರ

ಪ್ರೀತಿ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ತ್ರೀ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಪ್ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಹಿತೈಷಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ತ್ರೀ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ಈ ವಾರ ನೀವು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ಈ ವಾರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕೆತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಬರಬಹುದು.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಮಂಗಳವಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ

ಕುಂಭ

ಪ್ರೀತಿ: ನೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ವೀಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್

ವೃತ್ತಿ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ದ ಎಂಪ್ರೆಸ್

ಈ ವಾರವು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ವಿಷಾದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಹೌದು, ಇದು ವಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯಗಳು, ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ/ದಾಂಪತ್ಯ ನರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುವು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸುವ ವಾರವಾಗಿದೆ. ದ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಶನಿವಾರ

ಮೀನ

ಪ್ರೀತಿ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟೆಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಪೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ದ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೇ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಸವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂದು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಂತದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ದ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ: ಗುರುವಾರ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ?

ಟ್ಯಾರೋ ಡೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ 78 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಜರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಓದುತ್ತಾರೆ?

ಟ್ಯಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಓದಲು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಅರ್ಥವೇನು?

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer