വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020

Vrishchika Rashi Phalam 2020വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം വളരെക്കാലമായി പൂർത്തികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ,പുതിയ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. ദീർഘകാലമായി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പരിഹാരം ലഭിക്കും. ഈ വർഷം യാത്രകൾ ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും, സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും. ജനുവരി 24 ന് ശനി നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, മാർച്ച് 30 ന് വ്യാഴവും മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ രാഹു എട്ടാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും. അതിന് ശേഷം അത് ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. ഈ വർഷം, നിങ്ങൾ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകായും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതും അനുകൂലവുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തക്കളോടും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകാം.

വാർഷിക രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ തലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം മൂലം നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര പോകാം. ജോലിക്കാർക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജോലിമാറ്റം ലഭിക്കുകയും അതുമൂലം മാനസിക സമ്മർദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവും.

ഇത് ചന്ദ്ര രാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവചനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക - ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020: തൊഴിൽ പ്രവചനങ്ങൾ

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 തൊഴിൽ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം, ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ പുതിയ ജോലിയിൽ സന്തോഷിക്കും, നിലവിലുള്ള ജോലിയിൽ വിജയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും വിജയവും കൈവരും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും വിചാരിച്ച അത്ര വിജയ ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുകയും മനസ്സിനെ ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ സ്ഥലമാറ്റം ലഭിക്കാം, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല, കാര്യങ്ങൾ സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്, ഇത് ജീവിത നിയമമാണ്.

വൃശ്ചിക രാശി 2020 പ്രവചന പ്രകാരം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ ഉയർന്ന അവസരം വന്നുചേരും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറും. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഉയർച്ച ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും ആവശ്യമാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലി കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് കൂടാതെ, നിങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വർദ്ധിക്കുകയും ഉദ്യോഗത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ സമയം അനുകൂലമാണ്. പ്രവചനപ്രകാരം, ജോലിയിൽ വെല്ലിവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിജയകരമായി എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വര്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. വസ്തുവകകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഈ വര്ഷം അനുകൂലമാണ്. ഇത് കൂടാതെ, രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ്, എണ്ണ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 സാമ്പത്തിക ജീവിതം

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 സാമ്പത്തിക ജീവിതം പ്രകാരം ഈ വർഷത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും, സംഭരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ജോലികൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇളയ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും. 2020 വർഷം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയിലെ ഭദ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബിസിനെസ്സിൽ നിന്നും ലാഭം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് പണം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പണം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് പണം നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

2020 വൃശ്ചിക രാശിപ്രകാരം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ലാഭം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നിന്നുപോകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് പണം സംഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹവും, ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാവും അതിനാൽ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ പോകും. ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തവർക്ക് അത് അടച്ചുതീർക്കാൻ കഴിയും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ വര്ഷം അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 വിഭ്യാഭ്യാസം

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം വിഭ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. സാങ്കേതിക പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം കൈവരും എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണ്.

വൃശ്ചിക രാശി 2020 പ്രകാരം മാർച്ച് 30 തൊട്ട് ജൂൺ 30 വരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതും ശുഭകരവുമായിരിക്കും. നിയമം, സാമ്പത്തികം, കോമപ്പണി സെക്രട്ടറി എന്നിവ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല അവസരങ്ങളും വിജയവും കൈവരും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 കുടുംബ ജീവിതം

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം 2020 ൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കേതുവിന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ സ്ഥാനം സെപ്തംബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ഇത് കുടുംബത്തിലെ പുതിയ അഥിതിയുടെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാശിഫല പ്രകാരം അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യം കുറയാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടെയും സ്ഥാനം സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കീർത്തിയും ബഹുമാനവും ഉയർത്തുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും മതപരമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുഡി സംഭാവനയും ഉണ്ടാവും.

വൃശ്ചികം 2020 പ്രകാരം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ കുടുംബത്തിന്റെ നന്മക്കായി ചില പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഫലം നൽകും. ചിന്തിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം, കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുകയും, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം കൈവരുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തിനൊപ്പവും നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ബന്ധം ശക്തമാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം മധുരകരവും, ദൃഢവുമാകും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 ദാമ്പത്യ ജീവിതവും കുട്ടികളും

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ഈ വർഷം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രവചന പ്രകാരം മാർച്ച് 30 തൊട്ട് ജൂൺ 30 വരെയും നവംബർ 20 ന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിറയും. നിങ്ങളിൽ പരസ്പരം ബഹുമാനമുണ്ടാവുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നിമിഷങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. മാർച്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രണയം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളിൽ പരസ്പരം ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

സ്കോർപിയോ 2020 പ്രവചനപ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വിജയത്തിന് കാരണമാകും. അതിന്റെ അനുകൂലഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈവരിക്കും. എല്ലാ ജോലികളിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സഹായിക്കുകയും ഇത് അവരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അതിനാൽ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പാലിക്കുക. ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാത്തിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പരസ്പരം ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇരുവരും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. പരസ്പരം മനസ്സ് തുറന്ന് ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നത് എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും, കൂടാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകും.

2020 വർഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾവെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാവാം എന്നതിനാൽ അവരുടെ സ്വപ്നം നിറവേറുന്നതിന് അവർ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും. ഉന്നത പഠനത്തിനായി ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഒരാൾ വിവാഹിതരാകുകയും അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിലേക്കും സംതൃപ്തിയിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 പ്രണയ ജീവിതം

നിങ്ങൾക്ക് വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന പറയാം. വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം അവരുടെ പ്രണയ ജീവിതം സപൂർണ്ണവും, സന്തുഷ്ടവും, സംതൃപ്‌തി നിറഞ്ഞതത്വവും. വിവാഹിതരല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാണ ബന്ധത്തിലല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യക്തി കടന്നുവരുകയും അവരുമായി ദീർഘകാല ബന്ധം ലുലർത്തുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം മികച്ചതാക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറിമറിയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ചില രാശിക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായി പ്രതിബദ്ധത വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയോട് മതിയായ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

ജാതകം 2020 പ്രകാരം, മെയ് 13 മുതൽ ജൂൺ 25 വരെയുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, ധാരാളം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും. ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ക്ഷമയോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശുഭ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുക. നിങ്ങളും പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, അവർ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ സമയം തിരിച്ചുവരും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 ആരോഗ്യം

സ്കോർപിയോ രാശിഫലം 2020 പ്രകാരം ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല സമയമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായി അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾ പ്രാണായാമവും വ്യായാമവും ചെയ്യുകയും ആരോഗ്യകാര്യമായി തുടരുകയും ചെയ്യാം. ജനുവരി മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ഈ സമയം വർദ്ധിക്കുക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്യും. വയറുവേദന, കുടലിൽ അണുബാധ തുടങ്ങിയ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അതിനാൽ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുക.

ആരോഗ്യകാര്യമായി പറയുമ്പോൾ, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് 2020 ൽ, രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. എന്നാൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ ശരിയായി പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യകരമായും സജീവമായും ഇരിക്കുന്നതിനായി വ്യായാമവും യോഗയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 പരിഹാരം

വൃശ്ചിക രാശിഫലം 2020 പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വർഷത്തിൽ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഈ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് സഹായകമാകും.

  • ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുകയും ദിവസവും മൺ വിളക്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ആവശ്യക്കാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക.
  • ഇത് കൂടാതെ പവിഴം സ്വർണ്ണത്താൽ വലയം ചെയ്ത മോതിരം അണിയുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം അണിയുക.
  • മുത്ത് ഉപയോഗിച്ച മോതിരവും അനുയോജ്യമാണ്.
  • സൂര്യ ഭഗവാന് വെള്ളം സമർപ്പിക്കുകയും, തെരുവു നായ്ക്കൾക്ക് ചപ്പാത്തി (ബ്രെഡ്) നൽകുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer