ಟ್ಯಾರೋ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 12 - 18 ಮೇ 2024

ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ಟ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾರೋ ಓದುಗರುಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನುತಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದರೆ ಟ್ಯಾರೋನ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

Read Tarot Weekly Horoscope From 12th To 18th May 2024

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿರುವಂತೆ. 78 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್ ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕರಾಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ 2024 ಪಡೆಯಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ!

ಮೇ, 2024 ರ 2 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರೋ ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಟ್ಯಾರೋನ ಮೂಲವು 1400 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆಗಳ ಆಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಅದ್ದೂರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯೂರೋಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಟ್ಯಾರೋ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾರೋ ವಾಮಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಯಿತು.

ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ರಹಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಹೊಸ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಟ್ಯಾರೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಮತ್ತು ಮೇ, 2024 ರ 2 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ 2024- ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ

ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ

ಪ್ರೀತಿ: ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ರಾಜ

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ನೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ (ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ)

ಆರೋಗ್ಯ: ಐದು ಕಪ್‌ಗಳು

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ರಾಜನು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಾರದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ (ಹಿಮ್ಮುಖ) ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ದಿನವು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಐದು ಕಪ್‌ಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ : 10

ವೃಷಭ

ಪ್ರೀತಿ: ಟೂ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕಪ್‌ಗಳ ರಾಜ

ವೃತ್ತಿ : ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೊರ್ಡ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೊರ್ಡ್ಸ್

ಹೇವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ವಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಪ್‌ಗಳ ರಾಜನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಿಗಳ ಪುಟ (ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೊರ್ಡ್ಸ್) ಎಷ್ಟೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಿದರೂ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಜ್ವರ, ಶೀತ ಅಲರ್ಜಿ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿರಬಹುದು. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಒಳನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ

ಮಿಥುನ

ಪ್ರೀತಿ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಏಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್‌ಗಳು (ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ)

ಆರೋಗ್ಯ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ (ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ)

ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪೋಷಣೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ.ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ! ಇಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ನೀವು ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದ ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಐದು ಪೆಂಟಕಲ್‌ಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಗ್ಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬಹುದು.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5

ಕರ್ಕ

ಪ್ರೀತಿ: ನೈಟ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಏಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಫೋರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ನೈಟ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ವಾಸ್ತವಿಕ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಟ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಏಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಫೋರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2

ಸಿಂಹ

ಪ್ರೀತಿ: ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ದ ವರ್ಲ್ಡ್

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೇ, ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಗೃಹವಿರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿತ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ತೂಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪರಿಗಣನೆಯ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಜನ್ಮ ಜಾತಕ

ಕನ್ಯಾ

ಪ್ರೀತಿ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವೊರ್ಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ನೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ದ ಸನ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಕತ್ತಿಗಳ ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ರೀಡಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಟೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 32

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ 2024

ತುಲಾ

ಪ್ರೀತಿ: ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ನೈನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಲವ್ ರೀಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ನೀವು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಷ್ಕಪಟರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಆಸೆಯ ಈಡೇರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯು ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 33

ವೃಶ್ಚಿಕ

ಪ್ರೀತಿ: ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಫೋರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಟು ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ತ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೃದಯ ಭಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹಂತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಗತಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಯಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ, ಇದು ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇತರರ ಯಶಸ್ಸು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಿಸಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಖಾಯಿಎಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಾರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 18

ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಕಾಗ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ವೃತ್ತಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವರದಿ

ಧನು

ಪ್ರೀತಿ: ಟೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಫೈವ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟೆಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಫೈವ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಆತ್ಮೀಯಧನು ರಾಶಿಯವರೇ! ಟೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೀಗ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.ಇದೀಗ, ನೀವು ಫೈವ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟೆಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ತಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಫೈವ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು. ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3

ಮಕರ

ಪ್ರೀತಿ: ದ ವರ್ಲ್ಡ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ದ ಫೂಲ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಫೋರ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆತ್ಮೀಯಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ಈ ವಾರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.ದ ಫೂಲ್ ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಫೋರ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ!

ಕುಂಭ

ಪ್ರೀತಿ: ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಟು ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್

ಆರೋಗ್ಯ: ನೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಆರ್ಥಿಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿರೀಡಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ರೀಡಿಂಗ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 17

ಮೀನ

ಪ್ರೀತಿ: ತ್ರೀ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಏಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್

ವೃತ್ತಿ: ದ ಚಾರಿಯೆಟ್

ಆರೋಗ್ಯ: ಟು ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರೀ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಬಹುದು, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉಳಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಚಾರಿಯೆಟ್ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಲಿ ಈ ವಾರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ. ಟು ಆಫ್ ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 12

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ?

ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಜ್ಞಾತ ಸತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?

ಟ್ಯಾರೋ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?

ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಟ್ಯಾರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಪರರೇ ಸೂಕ್ತರು.

ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಓದಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer