குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020 - Family Life Horoscope 2020 in Tamil

குடும்பம் என்பது இரத்த உறவாலோ, அல்லது திருமணம், சுவீகாரம் போன்ற வேறு சட்டபூர்வமான முறைகளிலோ தொடர்பு பட்ட ஒரு உறைவிடக் குழுவாகும். பல சமுதாயங்களில் குடும்பம் என்பது மேற்குறிப்பிட்டவை தவிர்ந்த வேறு கருத்துருக்களினாலும் புரிந்துகொள்ளப் பட்டிருப்பதால், குடும்பம் என்பது பல வேளைகளில் பெரிய மனிதக் குழுவினரை உள்ளடக்கும் ஒரு உருவமாகவும் பயன்படுவதைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, சமூகம், சுற்றம், நாடு, மனித குலம் போன்றவற்றையும் குடும்பம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகின்றனர். குடும்பம் என்பது சமூகத்தின் இயல்பானதும், அடிப்படையானதுமான குழு அலகாகும் என்பதுடன், அது சமூகத்தாலும், பாதுகாக்கப்படுவதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. நெருங்கிய குடும்பம் என்பது வாழ்க்கைத் துணைவர், பெற்றோர், உடன்பிறந்தோர், மகன்கள், மகள்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கும். இவர்களோடு, பெற்றோரின் உடன்பிறப்புகள், ஒன்றுவிட்ட உடன்பிறந்தோர், மருமக்கள் போன்றோரும் சேர்ந்து விரிந்த குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆகின்றனர்.

பெரும்பாலான சமுதாயங்களில் பிள்ளைகள் சமூகமயமாவதற்கான முதன்மை நிறுவனமாகக் குடும்பம் விளங்குகிறது. உயிரியல், மற்றும் சமூகவியல் அடிப்படையில் நோக்குகையில் குடும்பத்தின் முக்கியமான தொழிற்பாடுகளில் ஒன்று புதிய உறுப்பினர்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை வழங்குவதாகும். ஆனாலும் புதிய உறுப்பினரை உருவாக்குவது மட்டுமே குடும்பத்தின் முக்கியமான பணியல்ல. இரு நபர்களுக்கிடையில் பிணைப்பின்மூலம், பொருளியல் அடிப்படையில், ஒரு ஆக்கபூர்வமான ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதுமாகும்.

பிள்ளைகளைப் பொறுத்த வரையில், குடும்பமானது, குடும்ப அமைப்புக்கான ஒரு அறிமுகத்தையும், வழிகாட்டுதலையும் வழங்கும் இடமாக இருக்கிறது. அதேவேளை பெற்றோரைப் பொறுத்த வரையில், குடும்பமானது, பிள்ளைகளை உருவாக்கி, சமூகத்துடன் அவர்களைப் பிணைக்கும் இடமாக இருக்கிறது.

திருமணம் என்பது வழக்கமாக ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலுள்ள உறவின் நெருக்கமான,பாலுறவு அம்சத்தை,அவர்களுடைய,சாராம்சத்தில் உயிரியல்,பாலுணர்ச்சித் தேவைகளை நிறைவு செய்வதை வலியுறுத்துவதாகும்.

குடும்பம் என்பது திருமணத்துடன் தொடர்புடையது. குடும்ப அமைப்பு உருவாக,திருமணம் அடிப்படையாக உள்ளது. எனினும்,அது திருமணத்துடன் முடிந்துவிடுவதில்லை. மரபுவழி இணைப்பின் தொடர்ச்சியாகவும் நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவுகளின் மரபினை கோலோச்சுவதாகவும் அமைகிறது. திருமண குடும்ப உறவுகள் ஆண் பெண் இருவருக்கிடையில் நெருக்கமான உறவுகளை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன. அவர்கள் குடும்பம் என்ற முறையில் இனப்பெருக்கத்திற்கும்,சமூக,பொருளாதார செயல்பாட்டிற்கும் அடிப்படை அலகுகளாக உள்ளனர். இது உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஆகியவற்றைப் பெருக்கும் கருவியாக இந்த அலகு காணப்படுகிறது. குழு மணம் பாலுறவை நிர்ணயித்தது. இணைக் குடும்பம் பெற்றோரைத் தீர்மானித்தது. ஒருதார மணமுறை சொத்தைப் பாரம்பரியமாகப் பெறும் உரிமை மற்றும் சமூக, பொருளாதார, உற்பத்தி நுகர்வு அலகாகத் தோன்றியது.

பண்டை காலகட்டத்தில் இணைக் குடும்பம் பெரிய தந்தைவழிக் குடும்பமாகப் பரிணமிக்கிறது. தந்தைவழிக் குடும்பம் ஒருதார மணத்தை நோக்கி வளர்ச்சி அடைகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிப் போக்கு உற்பத்திச் சக்திகளின் வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வளர்ச்சி உழைப்புப் பிரிவினையின் புதிய துறைகளையும் வடிவங்களையும் நிர்ணயிக்கிறது. ஒருதாரக் குடும்பங்களின் தோற்றத்திற்கு கைத்தொழில்கள் மற்றும் வாணிபம் காரணிகளாக அமைந்தன. குடும்பம் அரசு, அதிகார உறவுகளின் பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது.

சட்டப்படி திருமணம் செய்தால்தான் குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படிச் செய்யும்போது ஓர் ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருக்க முடியும், பாதுகாப்பான சூழலில் பிள்ளைகளை வளர்க்கவும் முடியும். திருமண பந்தம் எப்படி இருக்க வேண்டுமென கடவுள் விரும்புகிறார்? அது ஒரு நிரந்தர பந்தமாக இருக்க வேண்டும், சட்டப்படி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். கணவன் தன் குடும்பத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும், கடவுளைப் பற்றியும் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும், மனைவியை உயிருக்கு உயிராய் நேசிக்க வேண்டும். கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பும் மரியாதையும் காட்ட வேண்டும். கணவனும் மனைவியும் தவறு செய்பவர்கள்தான், அதனால் அவர்கள் மன்னிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

குடும்பத்திற்கு கணவன்தான் தலைவர். எனவே, கணவன் தன் குடும்பத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும், கடவுளைப் பற்றியும் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும், மனைவியை உயிருக்கு உயிராய் நேசிக்க வேண்டும். கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பும் மரியாதையும் காட்ட வேண்டும். கணவனும் மனைவியும் தவறு செய்பவர்கள்தான், அதனால் அவர்கள் மன்னிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உங்கள் குடும்ப வலக்கையில் கூட்டு குடும்பம் மற்றும் தனி குடும்பம் என்று கூறப்படுகிறது. கூட்டு குடும்பம் ஒரே வீட்டில் மிக அதிகமான உறுப்பினர்கள் இருந்தால் அது கூட்டு குடும்பம் ஆகும். இவற்றை பெரும்பாலும் கிராமத்தில் மட்டுமே காணமுடியும். கூட்டு குடும்பத்தில் அதிக பொழுது போக்கு நகைச்சுவையான உரையாடல், பல வகையான உணவுகள் ஆகியவை பார்க்க முடிகிறது. அதே தனி குடும்பத்தில் மிக குறைவான உறுப்பினர்கள் மட்டுமே இருப்பார்கள், அவர்களின் பெரும்போலும் பொழுது போக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றதாக இருக்கும். இதனால் அவர்கள் மிகவும் விருப்பு வெறுப்புக்கு பாதிக்கப்படுகிறார். இவற்றில் முற்றிலும் நகர புற வாழ்க்கையில் மட்டுமே பார்க்கமுடியும். அவர்கள் அதிகமான பொழுது போக்கிற்காக விலைமதிப்பற்ற இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் மிகவும் அளவற்ற மகிழ்ச்சிகள் கூட்டு குடும்பத்தில் மட்டுமே காணப்படும். கூட்டு குடும்பத்தில் நாகரிகம் பண்பாடுகள் பழக்கவழக்கங்கள் பின்பற்ற படுகிறது. மக்கள் அதிகமாக கூட்டு குடும்பத்தையே அதிகமாக விரும்புகிறார்கள்.

2020 ஆம் ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் வருகின்ற மாற்றங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறோம். 2020 ஆம் ஆண்டு குடும்ப வழக்கை கணிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நடக்க விருக்கும் தீமை நன்மைகள் இங்கு மிக எளியமுறையில் விளக்கப்படுகிறது.

மேஷ ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Aries Family Life Horoscope 2020 Tamilமேஷம் ராசி பலன் 2020 இன் படி, உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இந்த ஆண்டு ஏற்ற தாழ்வுகளால் நிறைந்ததாக இருக்கும். குறிப்பாக, உங்கள் தந்தை உடல்நலப் பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும், எனவே நீங்கள் அவரை கவனித்துக்கொள்வது அவசியம். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நீங்கள் உங்கள் சிறந்த குடும்ப வாழ்க்கையை அனுபவித்து அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள்.

ஜனவரி மாதத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் இருப்பிடத்தையும் மாற்றலாம், அதாவது நீங்கள் தற்போது வசிக்கும் இடத்திலிருந்து விலகிச் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் ஆண்டு முழுவதும் கடினமாக உழைப்பீர்கள், இதன் காரணமாக நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கு குறைந்த நேரத்தை கொடுக்க முடியும், மேலும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இதைப் பற்றி புகார் செய்வார்கள்.

ஏப்ரல் மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களுக்கு இடையில், எந்தவொரு செயல்பாடும் அல்லது நல்ல வேலையும் குடும்பத்தில் செய்யப்படலாம். இதன் காரணமாக, உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பண்டிகை சூழ்நிலை இருக்கும், எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இந்த நேரத்தில் ஒருவரின் திருமணம் அல்லது ஒரு குழந்தையின் பிறப்பு போன்ற எந்த மங்களிக் திட்டமும் சாத்தியமாகும்.

ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உங்கள் தாய்க்கு தொந்தரவாக இருக்கும். குறிப்பாக ஜூன் மாதம் உங்கள் பெற்றோர் இருவரின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது என்று சொல்ல முடியாது. எனவே அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து இந்த மாதம் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.

நீங்கள் வெளிநாட்டில் குடியேற விரும்பினால், உங்கள் ஜாதகத்தில் யோகா இருந்தால், சாதகமான நேரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால், இந்த ஆண்டு இந்த வேலையில் நீங்கள் வெற்றியைப் பெறலாம். இதற்கான சிறப்பு சாதகமான நேரம் ஜூலை முதல் நவம்பர் வரை இருக்கும். அதாவது, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் முயற்சித்தால், நீங்கள் நிலையத்தில் குறிப்பாக வெற்றிகரமாக இருப்பீர்கள், வெளிநாட்டில் குடியேற வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவை நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியும்.

இப்போது தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல விரும்புவோர் 21 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும், இதற்கு இன்னும் சாதகமான நேரம் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை இருப்பினும், உங்களில் சிலர் ஏப்ரல் மாதத்தில் உங்கள் வீட்டைப் பெறுவதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். வெளிநாட்டிலிருந்து வியாபாரம் செய்பவர்கள் இந்த ஆண்டு நாட்டிற்கு வெளியே வீடு கட்ட முடியும்.

மேஷ ராசியின் விரிவான பலனை இங்கு படிக்கவும் - மேஷ ராசி பலன் 2020

ரிஷப ராசியின் குடும்ப வழக்கை ராசி பலன் 2020

Taurus Family Life Horoscope 2020 Tamilரிஷப ராசி பலன் 2020 இன் படி, உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இந்த ஆண்டு மிகவும் சாதகமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. இரண்டாவது வீட்டில் உள்ள ராகு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் சாதகமானது என்று சொல்ல முடியாது. அதன் இருப்பு காரணமாக, குடும்ப உறுப்பினர்கள் மனக் கலக்கம் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் சகிப்புத்தன்மையற்ற மனப்பான்மையால் பாதிக்கப்படலாம். சில குடும்ப உறுப்பினர்களின் நடத்தையும் நன்றாக இருக்காது.

நீங்கள் பணத்தின் பின்னால் அதிகமாக ஓடினால் குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் இருக்கும், நீங்கள் குடும்ப பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டால் பணம் தொடர்பான சில சிக்கல்கள் இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் வணிகத்தில் அல்லது வேறு ஏதேனும் இணைப்பில் நீங்கள் குடும்பத்திலிருந்து விலகி இருந்தால், இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து நீங்கள் பெருமளவில் விடுபடலாம். உங்கள் பேச்சின் சக்தியால் நீங்கள் மக்களை உங்கள் சொந்தமாக்குவீர்கள், மேலும் மன அமைதியை அகற்றி அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியும்.

இருப்பினும், செப்டம்பர் நடுப்பகுதிக்குப் பிறகு, ராகு ரிஷப ராசியில் வரும்போது, குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் இருக்கும், மேலும் நல்லிணக்கமும் சகோதரத்துவமும் உருவாகும். உங்கள் குடும்பத்தின் சமூக நிலை வலுவாக இருக்கும், மேலும் அது கவுரவத்தைப் பெறும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து, சமூகத்தின் நலனுக்காக நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்யலாம், இது உங்கள் மரியாதையையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும்.

அக்டோபர் நடுப்பகுதியிலிருந்து நவம்பர் நடுப்பகுதி வரையிலான நேரம் உங்கள் தாயின் ஆரோக்கியத்திற்கு பாதகமாக இருக்கலாம், இந்த நேரத்தில் அவரது உடல்நிலையை முழுமையாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், முடிந்தால் மருத்துவ ஆலோசனையையும் பெறவும். நீங்கள் அவ்வப்போது உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மே நடுப்பகுதி முதல் செப்டம்பர் இறுதி வரை, அப்பாவின் உடல்நிலை ஓரளவு பலவீனமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் பெரிய பிரச்சினைகள் எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

குறிப்பாக மே, ஜூன் மற்றும் அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு குடும்ப தகராறு நடந்து கொண்டால், அது நவம்பர் மற்றும் டிசம்பரில் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும். இருப்பினும், எந்தவொரு சர்ச்சையும் அதிகரிக்க அனுமதிக்காதீர்கள். அவ்வப்போது, பெற்றோர்கள் தங்கள் ஆசீர்வாதங்களால் உங்களை நிறைவேற்றுவார்கள், குடும்ப வாழ்க்கை சீராக செல்லும்

ரிஷப ராசியின் விரிவான பலனை இங்கு படிக்கவும் - ரிஷப ராசி பலன் 2020

மிதுன ராசியின் குடும்ப வாழ்கை 2020

Gemini Family Life Horoscope 2020 Tamilமிதுன ராசி பலன் 2020இன் படி இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வழக்கை சாதாரணமாகவே உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிக நன்றாக இருக்கும் மற்றும் இந்த நேரத்தில் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினற்கிடையே ஒற்றுமை இருக்கும். இதன் பலன் உங்கள் ஒவ்வொரு வேலைகளிலும் பயனடைவீர்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தின் ஆதரவின் காரணமாக பயனடைவீர்கள்.

ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை மத்தியில் குரு பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியின் எட்டவது வீட்டில் இருக்கும், அதே வீட்டில் சனி பகவான் ஆரம்பத்திலிருந்து இருப்பார். இதன் காரணத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கும். அதே மற்றோர் பகுதியில் செல்வம் தொடர்பான பிரச்சனைகளால் இருக்க கூடும். அதே நேரத்தில் குடும்ப உறுப்பினற்கிடையே தவறான எண்ணங்கள் காரணமாக அமைதி சீர்குலைய கூடும். இருப்பினும் ஜூலை வரை உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலையில் மிக நன்றாக இருக்கும் மற்றும் உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும்.

ஜூலை முதல் குடும்ப ரீதியாக சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் மற்றும் சில சமயம் சூழ்நிலைகளால் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் முலம் மனஅழுத்தம் ஏற்படும். இதனால் உங்களுக்கு வரவிற்கும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முன்கூட்டியே தயாராக இருக்க அவசியம் மற்றும் சுயமாகவே உங்களை இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து பலமாக வைத்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நன்றாக செயல் பட முயற்சி செய்யுங்கள்.

மிதுனம் ராசி பலன் (Mithunam Rashi 2020) இன் படி ஏப்ரல், ஆகஸ்ட், மற்றும் நவம்பர் மாதத்தின் பொது உங்கள் தாயின் உடல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்து கொள்ளவேண்டும் மற்றும் தேவைப்பட்டால் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறவும். நீங்கள் உங்கள் தந்தையுடன் உறவை நன்றாக வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்யவும் மற்றும் ஜனவரி மாதம் முழுவதும் அவர்களின் உடல் ஆரோக்கியதில் கவனம் செலுத்தவும், ஏனென்றால் இந்த ஆண்டு அவர்களின் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்காது.

நேரத்திற்கு ஏற்ப உங்கள் சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவால் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மிக எளிதாக நடத்துவதில் சாமர்த்தியம் அடைவீர்கள். ஜனவரி மத்தியிலிருந்து பிப்ரவரி மத்தியில் வரை அவர்களிடம் உங்கள் உறவை நன்றாக வைத்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் அவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இந்த நேரத்தில் அவர்களின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கபடும். இதை தவிர வேறுறொரு பிரச்சனையும் இருக்காது மற்றும் உங்கள் குடும்ப வாழ்கை சாதரணமாக கொண்டு செலவதில் சாத்தியமடைவீர்கள்.

இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் உங்கள் குடும்பத்திற்காக புதிய வீடு வாங்குவீர்கள் அல்லது உங்கள் பழைய வீட்டை அலங்காரம் அல்லது சரி செய்து கொள்வீர்கள். செப்டம்பர் அல்லது நவம்பர் மாதம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டின் அலங்காரத்திற்கு செலவு செய்விர்கள். மார்ச் மத்தியில் முதல் மே இடையில் வரை நீங்கள் எதிர்பாராதவிதமாக அசையாத சொத்து பெற வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் ஒரு வணிக நபராக இருப்பதால், இதனால் உங்கள் குடும்பத்தில் சமமாக செயல் படுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள்.

மிதுன ராசியின் விரிவான பலனை இங்கு படிக்கவும் - மிதுன ராசிபலன் 2020

கடக ராசியின் குடும்ப வழக்கை ராசி பலன் 2020

Cancer Family Life Horoscope 2020 Tamilகடகம் ராசி பலன் 2020 (kadagam rasi palan 2020) இன் படி, இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு கலவையான முடிவுகளை அளிக்கும் என்பதை நிரூபிக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பல இனிப்பு புளிப்பான அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். சனியின் நிலை உங்களை உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கக்கூடும், மேலும் குடும்ப வாழ்க்கையில் மன அழுத்தத்தையும் மற்றும் ஏற்றதாழ்வையும் தரும். இதன் விளைவாக, உங்கள் தாயின் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படலாம், எனவே எப்போதும் அவரது உடல்நலத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பச் சூழலில் நீங்கள் நன்றாக உணர மாட்டீர்கள், நீங்கள் அமைதியின்மையை உணருவீர்கள். செப்டம்பர் இறுதிக்குள், பன்னிரண்டாம் வீட்டில் ராகு இருப்பது உங்களை மனரீதியாக கவலையடையச் செய்யும், மேலும் உங்களை வீட்டிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கவும் முடியும், இதன் காரணமாக உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையின் அதிக மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது.

கடகம் ராசி பலன் 2020இன் (kadagam rasi palan 2020) படி, ஏழாவது வீட்டில் குரு மற்றும் சனியின் பெயர்ச்சி ஏப்ரல் நடுப்பகுதியிலிருந்து ஜூன் நடுப்பகுதி வரை, பின்னர் நவம்பர் நடுப்பகுதியிலிருந்து ஆண்டு இறுதி வரை உங்கள் திருமணத்தை சாத்தியமாக்கும், நீங்கள் இந்த திசையில் முயற்சிக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பெறுவீர்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள், நீங்கள் திருமணத்தில் பிணைக்கப்படுவீர்கள். ஜூலை முதல் நவம்பர் நடுப்பகுதி வரையிலான நேரம் ஓரளவு சாதகமற்றதாக இருக்கலாம், எனவே இந்த நேரத்தில் உங்கள் குடும்பத்திற்கு அதிக நேரம் கொடுங்கள், அவர்களின் தேவைகளைக் கேட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள், அது நிதி, சமூக அல்லது மனரீதியானதாக இருந்தாலும், குடும்பத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும்.

கடக ராசியின் விரிவான பலனை இங்கு படிக்கவும் - கடக ராசி பலன் 2020

சிம்ம ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Leo Family Life Horoscope 2020 Tamilசிம்மம் ராசி பலன் 2020 (Simmam rasi palan 2020) இன் படி, இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு சவாலாக இருக்கும். ஆண்டின் ஆரம்பம் நன்றாக இருக்கும் மற்றும் குடும்பத்தில் ஒரு புதிய உறுப்பினரின் வருகையும் ஏற்படலாம். உங்கள் உடன்பிறப்புகளின் முழு ஆதரவையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் குடும்பம் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தின் மீதான உங்கள் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். சில நேரங்களில் உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே இருக்கும் குடும்பத்தின் தேவைகளை மனதில் வைத்து நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும், இதற்காக நீங்கள் வருத்தப்படுவீர்கள். சிலர் இந்த ஆண்டு தங்கள் குடும்பத்திலிருந்து பிரிக்கப்படலாம். இது தவிர, உங்கள் பணியிடத்தில் பிஸியாக இருப்பதாலும், வாழ்க்கையின் பிற அம்சங்களுக்கு அதிக நேரம் கொடுப்பதாலும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு அதிக நேரம் கொடுக்க முடியாது, இது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களால் தவறவிடப்படும். நீங்கள் குடும்பத்தை ஒன்றாக வைத்திருக்க விரும்பினால், உங்கள் வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் நிலைமை உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே இருக்கும். நீங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகளையும் தீர்க்க வேண்டும், மேலும் உங்கள் சார்பாக பங்களிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். எனவே, எந்தவொரு முடிவிற்கும் முன்னர் நீங்கள் முழு நேரத்தையும் எடுத்து சிக்கல்களை சிந்தனையுடன் தீர்க்கவும், சிக்கல்களைத் தீர்க்க போதுமான ஆதாரங்களைத் திரட்டவும் அவசியம். ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், குடும்ப வாழ்க்கையில் கவலைகள் அதிகரிக்கக்கூடும், ஆனால் நீங்கள் அனைவரையும் சேர்த்துக் கொண்டால், படிப்படியாக பிரச்சினைகள் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும். ஆண்டு முழுவதும், நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மெதுவாகவும் கலவையான முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள், ஆனால் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்தபோதிலும், குடும்பத்தில் அமைதியின் சூழ்நிலை மெதுவாக வளரும். ஏப்ரல் மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கு இடையில் ஆறாவது வீட்டில் குரு மற்றும் சனியின் நிலை காரணமாக, நீங்கள் உங்கள் எதிரியின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவீர்கள், அவர்களிடமிருந்து இரும்பு எடுத்து, சில சமூகப் பணிகளையும் தார்மீகக் கடமைகளாகச் செய்வீர்கள்.

சிம்ம ராசியின் விரிவான பலனை இங்கு படிக்கவும் - சிம்ம ராசி பலன் 2020

கன்னி ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Virgo Family Life Horoscope 2020 Tamilகன்னி ராசி பலன் 2020 (kanni rasipalan 2020) இன் படி, இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் புனிதமானதாக இருக்கும். குடும்பத்தில் பரஸ்பர ஒருங்கிணைப்பு வலுப்பெறும் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் உதவியுடன், குடும்பம் செழிப்பை அடைகிறது, ஒருவருக்கொருவர் மரியாதை அதிகரிக்கும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி மற்றும் நல்லெண்ணத்தின் சூழ்நிலை இருக்கும், நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தின் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் குடும்பத்திற்கான அனைத்து கடமைகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத்தில் ஒரு நாள்பட்ட பிரச்சினை இருந்தால், அது சமாளிக்கப்படும். ஜூலை மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் நீங்கள் பல குடும்பப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவீர்கள், இது உங்கள் நற்பெயரை அதிகரிக்கும், மேலும் சமூகத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும், மேலும் நீங்கள் ஒரு பிரபலமான நபர் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள்.

கன்னி ராசி பலன் 2020 (kanni rasipalan 2020) இன் படி, இந்த ஆண்டு நீங்கள் முன்னேறி, உங்கள் குடும்பத்தின் மீதான உங்கள் தார்மீக பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு, உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முயற்சிக்க வேண்டும், அதற்கான தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்ய வேண்டும். அதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். குடும்ப விழுமியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள், குடும்பத்துடன் ஒரு நல்ல நேரத்தை செலவிடுங்கள், பின்னர் நீங்கள் உங்களிடம் அன்பின் உணர்வை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள், இது உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும். உங்கள் குடும்பத்தின் தேவைகளுக்கு நீங்கள் அதிக பொறுப்பும் பொறுப்பும் அடைவீர்கள். ஆனால் மறுபுறம், நீங்கள் ஒரு பெரிய அளவிற்கு திசைதிருப்பக்கூடிய கவலைகளிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் எந்தவொரு வெளிநாட்டவரும் தலையிட அனுமதிக்காதீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம், உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை சீராக செல்லும் என்பது மட்டுமல்லாமல், நீங்கள் ஒரு மூச்சையும் எடுப்பீர்கள்.

கன்னி ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - கன்னி ராசி பலன் 2020

துலா ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Libra Family Life Horoscope 2020 Tamilதுலாம் ராசி பலன் 2020 இந்த படி, உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இந்த ஆண்டு பெரிய அளவில்சுமுகமாக செல்லும். சில வேலைகள் தொடர்பாக நீங்கள் இன்னும் உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து விலகி வாழ்ந்திருந்தால், நீங்கள் இப்போது உங்கள் வீட்டிற்கு திரும்பி உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சிறிது நேரம் செலவிட முடியும், ஆனால் மாறாக, நீங்கள் இன்னும் உங்கள் குடும்பத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பணிபுரிந்திருந்தால், இடத்தை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும், மேலும் நீங்கள் வீட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் வாழ ஆரம்பிக்கலாம். குடும்பத்தின் பெரியவர்களுடனான உங்கள் உறவு மோசமடையக்கூடும் அல்லது உங்கள் கருத்துக்கள் நிறைய மாறுபடலாம். ஆனால் ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான காலம் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும், இந்த நேரத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே பரஸ்பர ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் மற்றும் குடும்ப சூழல் சாதகமாக இருக்கும்.

துலாம் ராசி பலன் 2020 (thulam rasi palan 2020)இன் படி, மார்ச் மாதத்திற்குப் பிறகு உங்கள் குடும்பத்திற்கு சமூகத்தில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும், மேலும் குடும்பச் சூழல் நல்லுறவுடன் இருக்கும். ஆனால் இதற்காக நீங்கள் நிறைய முயற்சிகள் செய்ய வேண்டியிருக்கும், ஏனென்றால் நீங்கள் முக்கியமாக பணித்துறையில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை இரண்டிலும் தேவைப்படும், மேலும் இரண்டிலும் நீங்கள் வேகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். எனவே உங்கள் குடும்பத்தில் அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டுவர எல்லா முயற்சிகளையும் செய்யுங்கள், வீட்டில் விவாதம் இல்லாவிட்டால் நல்லது. பணம் மற்றும் சட்டம் தொடர்பான சில சிக்கல்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படலாம், ஆனால் அவர்களிடமிருந்து பீதி அடையத் தேவையில்லை, பொறுமையை முன்வைக்கும் போது நீங்கள் முடிவுகளை எடுத்தால், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுடன் சேர்ந்து, நீங்கள் அவர்களுக்கு சமமான மரியாதையையும் விருந்தோம்பலையும் தருவீர்கள் என்றால், ஒரு பெரிய அளவிற்கு நீங்கள் தொல்லைகளின் சுழலில் இருந்து வெளியேற முடியும்.

துலா ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - துலா ராசி பலன் 2020

விருச்சிக ராசியின் குடும்ப வாழ்க்கை ராசி பலன் 2020

Scorpio Family Life Horoscope 2020 Tamilவிருச்சிகம் ராசி பலன் 2020 இன் படி, இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்கை மிக நன்றாக இருக்கும். இருப்பினும் கேது செப்டம்பர் வரை இரெண்டாவது வீட்டில் இருக்கும் நிலை இடையில் அழுத்தம் ஏற்பட கூடும். குரு இரெண்டாவது வீட்டில் இருக்கும் காரணத்தால் குடும்பத்தில் புதிய நபர் ஒருவர் வரக்கூடும். யாருக்காவது திருமணம் அல்லது குழந்தை பிறப்பு போன்றவற்றை ஆகும். தந்தையின் உடல் ஆரோக்கியம் கொஞ்சம் வலுவடைந்ததாக இருக்கும் இதனால் அவர்கள் மீது கவனம் செலுத்துவது நன்மை தரும். குரு மாற்று சனி நிலை உங்களுக்கு சமூகத்தில் மரியாதை மிக்க நபராக திகழ்வீர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு செல்வாக்காக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் உறுப்பினருடன் ஆண்மிக பயணத்திற்கு செல்விர்கள் அல்லது மத வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவீர்கள். நீங்கள் எந்த வேலை செய்தலும் சமூகத்திற்கு பலன் தரும் வகையில் இருக்கும்.

விருச்சிகம் ராசி பலன் 2020 (viruchigam rasi palan 2020)இன் படி, 2020 ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் பலனுக்காக சில முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டி இருக்கும், இதற்காக உங்களுக்கு ஆதரவு தேவைப்படும். இருப்பினும் நீங்கள் ஒரு முறை முடிவு செய்து விட்டால் அந்த முடிவுகளில் உறுதியாக இருப்பது மிக நன்றாக இருக்கும். ஆனால் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அவசரமாக எந்தவொரு முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் மற்றும் சிந்தித்து எந்தவொரு முடிவு எடுக்க வேண்டும். ஜூன் பிறகு சூழ்நிலை மிகவும் நன்றாக இருக்கும் மற்றும் குடும்பத்தில் அமைதியான சூழ்நிலை இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரம் செலவிட அதிக வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதனால் உங்கள் உறவில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். இந்த ஆண்டு உங்கள் உறவு சகோதர சகோதரிகளுடன் நன்றாக இருக்கும் மற்றும் உங்கள் உறவில் அன்பும் மற்றும் பாசம் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிக ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - விருச்சிக ராசி பலன் 2020

தனுசு ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Sagittarius Family Life Horoscope 2020 Tamilதனுசு ராசி பலன் 2020 இன் படி, ஆண்டு ஆரம்பத்தில் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும் மற்றும் இதற்கு பிறகும் நிலைமை உங்கள் தரப்பிலேயே இருக்கும். உங்கள் சொத்து தொடர்புடைய விசயங்களில் லாபம் இருக்கும் மற்றும் இந்த ஆண்டு உங்கள் சில சொத்துக்கள் வாங்க முடியும். சில சொத்துக்கள் விற்பதன் மூலம் அல்லது வாடகைக்கு வீட்டு செல்வம் சம்பாதிக்கலாம். இரெண்டாவது வீட்டில் சனி பகவான் இருக்கும் நிலையில் உங்களுக்கு செல்வம் தொடர்புடைய எந்த பிரச்னையும் இருக்காது மற்றும் சனி பகவான் நன்மை உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி தரும். 30 மார்ச் முதல் 30 ஜூன் மற்றும் அதற்கு பிறகு 20 நவம்பர் பிறகு சிறப்பான குரு பெயர்ச்சி உங்கள் இரெண்டாவது வீட்டில் இருக்கும் பொது உங்கள் குடும்ப வழக்கைக்கு நேரம் சாதகமாக இருக்கும் மற்றும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்பில் அடர்த்தியாக இருக்கும்.

தனுசு ராசி பலன் 2020 (Dhanush rasipalan 2020)இன் படி, குடும்பத்தில் எதாவது கொண்டாட்டம் மற்றும் விழா நடக்க யோகம் இருக்கு. இதுமட்டுமின்றி புதிய நபர் உங்கள் குடும்பத்தில் வருகையால் மகிழ்ச்சி கொள்வீர்கள். உங்களுக்கிடையே புரிதல் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் மற்றும் எல்லோரும் ஒருவர் மீது மரியாதையான உணர்வு கொண்டு இருப்பார்கள், இதனால் உங்கள் குடும்ப வாழ்கை செழிப்பாக இருக்கும். இருப்பினும் மற்றோர் பகுதி சனி பகவான் 24 ஜனவரி க்கு பிறகு இரெண்டாவது வீட்டிற்கு செல்வதால் உங்கள் இடம் மாற்றம் ஏற்பட கூடும் மற்றும் சில காலத்திற்கு இருக்க கூடும், ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை விட்டு தூரமாக இருக்க வேண்டி இருக்கும். ஆனால் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அவசியம், ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் நல்ல மற்றும் சுகமான குடும்ப வாழ்க்கையின் ஆனந்தம் பெறுவீர்கள்.

தனுசு ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - தனுசு ராசி பலன் 2020

மகர ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Capricorn Family Life Horoscope 2020 Tamilமகர ராசி பலன் 2020 இன் படி, உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இந்த ஆண்டு சாதாரணமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தின் கவுரவம், மரியாதை மற்றும் நற்பெயர் இந்த ஆண்டு அதிகரிக்கும் மற்றும் குடும்பத்தில் ஒருவரின் திருமணம் காரணமாக உங்கள் குடும்பம் சமூக ரீதியாக வளரும். இந்த ஆண்டு நீங்கள் மிகவும் பிஸியாக இருப்பீர்கள், மேலும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு குறைந்த நேரத்தை கொடுக்க முடியும் அல்லது குடும்பத்திலிருந்து விலகி இருக்க முடியும், இதன் காரணமாக நீங்கள் உள்நாட்டில் திருப்தி அடைய மாட்டீர்கள். நீங்கள் திருமணமாகாதவராக இருந்தால், மார்ச் 30 முதல் ஜூன் 30 வரை, நவம்பர் 20 க்குப் பிறகு உங்கள் குடும்பம் உங்கள் திருமணத்தின் காரணமாக பிஸியாக இருக்கும், மேலும் குடும்பத்தில் சிரிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியின் சூழ்நிலை இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் உடன்பிறப்புகள் உங்களுக்கு முழு ஆதரவையும் தருவார்கள், மேலும் அவர்களிடம் உங்களுக்கு நன்றியுணர்வு இருக்கும்.

மகர ராசி பலன் 2020 இன் படி, ஜூன் 18 முதல் ஆகஸ்ட் 16 வரையிலான காலம் உங்கள் பெற்றோர் மற்றும் உடன்பிறப்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல. இதற்குப் பிறகு, ஆகஸ்ட் 16 முதல் அக்டோபர் 4 வரையிலான நேரம் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும், இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு சொத்து அல்லது வாகனத்தையும் வாங்கலாம். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் உங்கள் தாயின் உடல்நிலை பலவீனமாக இருக்கலாம். இந்த ஆண்டு நீங்கள் கலவையான அனுபவத்தைப் பெறுவீர்கள், நீங்கள் சில கடினமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், ஆனால் உங்கள் புரிதலின் அடிப்படையில் இந்த சவால்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள முடியும்.

மகர ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - மகர ராசி பலன் 2020

கும்ப ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Aquarius Family Life Horoscope 2020 Tamilகும்ப ராசி பலன் 2020 இன் படி, இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு கலவையான முடிவுகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஆண்டின் முதல் பாதியில் குடும்ப நல்லிணக்கம் இருந்தால், உங்கள் குழந்தைகள் சில சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும் அல்லது அவர்களின் உடல்நிலை மோசமடையக்கூடும். ஆண்டின் பிற்பகுதியில், குடும்ப வாழ்க்கை மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோரின் உடல்நிலை கவலைப்படக்கூடும். இது தவிர, உங்கள் வேலையிலும் நீங்கள் அதிக வேலையாக இருப்பீர்கள், இது குடும்பத்திற்கு குறைந்த நேரத்தை கொடுக்கும். இதற்காக, உங்கள் குடும்பத்தினர் உங்களிடம் புகார் கூறுவார்கள். இருப்பினும், ஆண்டின் ஆரம்பம் சிறப்பாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் நன்மைகளை உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள், மேலும் குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்.

கும்ப ராசி பலன் 2020 (kumbha rasi palan 2020) இன் படி, உங்கள் உடன்பிறப்புகளின் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், அவர்களுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும், இது குடும்பத்தில் அமைதியைக் கொடுக்கும். செப்டம்பர் நடுப்பகுதிக்குப் பிறகு நான்காவது வீட்டில் ராகு செல்வது குடும்ப அமைதிக்கு சில கிரகணங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே வீட்டில் அமைதியை நிலைநாட்ட முயற்சி செய்யுங்கள், குறிப்பாக உங்கள் தாயின் உடல்நலம் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாகனம் வாங்கும் தொகை மார்ச் 28 முதல் ஆகஸ்ட் 1 வரை செய்யப்படலாம்.

கும்ப ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - கும்ப ராசி பலன் 2020

மீன ராசியின் குடும்ப வாழ்கை ராசி பலன் 2020

Pisces Family Life Horoscope 2020 Tamilமீன ராசி பலன் 2020 இன் படி, இந்த ஆண்டு குடும்ப வாழ்க்கை ஏற்ற தாழ்வுகளால் நிறைந்ததாக இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் செப்டம்பர் நடுப்பகுதி வரை உங்கள் நான்காவது வீட்டில் ராகு இருப்பார், இது வீட்டின் முழு இன்பத்தையும் பெறுவதைத் தடுக்க முயற்சிக்கும். நீங்கள் வேலையில் அதிகமாக ஓய்வின்றி இருப்பீர்கள், இதனால் குடும்பத்தில் குறைந்த நேரத்தை செலவிட முடியும். சிலர் தங்கள் வீட்டிற்கு பதிலாக ஒரு வாடகை வீட்டில் மகிழ்ச்சியைக் காணலாம்.

செப்டம்பர் நடுப்பகுதிக்குப் பிறகு மூன்றாவது இடத்தில் ராகுவின் பெயர்ச்சி குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும். இருப்பினும், அதற்கு முன், குரு பகவான் பார்வை மார்ச் இறுதி வரை நான்காவது வீட்டில் இருக்கும், இதன் காரணமாக குடும்பத்தில் வளர்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த அதிகரிப்பு ஒரு நபரின் திருமணம் அல்லது ஒரு குழந்தையின் பிறப்பு காரணமாக இருக்கலாம். இது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பண்டிகை சூழ்நிலையை உருவாக்கும், மேலும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் உடன்பிறப்புகள் பலவீனமாக இருக்கக்கூடும் என்றாலும், செப்டம்பர் நடுப்பகுதியில், நீங்கள் சமூகத்தில் மரியாதை பெறுவீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் சமூகப் பணிகளில் மிகவும் தீவிரமாக பங்கேற்பீர்கள், மேலும் குடும்பத்துடன் யாத்திரை செல்லலாம்.

மீன ராசி பலன் 2020 இன் படி, ஆண்டின் ஆரம்பம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்காது, ஏனெனில் உங்கள் 4 வது வீடு 5 கிரகங்களால் பாதிக்கப்படும், இது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும் மற்றும் உங்கள் பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும். மே முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான நேரம் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும், இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்தை வாங்க திட்டமிடலாம். குடும்பத்தின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் குற்றம் சாட்டலாம், எனவே கவனமாக இருங்கள் மற்றும் உங்கள் நற்பெயரை வைத்திருங்கள். மகத்துவத்தைக் காட்டி, குடும்பத்தினரை அழைத்துச் செல்ல முயற்சிக்கவும்.

மீன ராசியின் பலனை விரிவக இங்கு படிக்கவும் - மீன ராசி பலன் 2020

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer