മകരം രാശിഫലം 2024: Makaram Rashiphalam 2024

മകരം രാശിഫലം 2024 (Makaram Rashiphalam 2024) മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മകരം രാശിഫലം ലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാശികളുടെയും സംക്രമണങ്ങളെയും ചലനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി മകരം രാശിക്കാർക്കായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വലിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുകയെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ വായിക്കണം.

രാശിഫലം 2024 വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക - രാശിഫലം 2024

ഈ പ്രത്യേക മകരം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഏത് പാതയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, എപ്പോൾ നല്ലതും അസുഖകരമായതുമായ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എപ്പോൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും, എപ്പോൾ സാമ്പത്തിക വിജയം കൈവരിക്കും. വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങളെ നേരിട്ടേക്കാം. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷൻ നേടാൻ കഴിയുക, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ജോലി മാറുക? നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം സന്തോഷകരമോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ ആയിരിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം നിങ്ങളെ ഏത് വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും? സാമ്പത്തികമായി, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പണം നേടാനോ നഷ്ടപ്പെടാനോ കഴിയുമോ? ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം മകരം രാശിഫലം-ലെ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

To Read In Detail, Click Here:  Capricorn Horoscope 2024

ഈ മകരം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ജാതകം നിങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്; അതിൽ എന്താണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ.

2024ൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങുമോ? കോളിൽ  പഠിച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി  സംസാരിക്കുക!

നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ അധിപനായ ശനി, i.n. രണ്ടാം ഭാവം, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മകരം ഭരിക്കുന്നു.ഇത് രണ്ടാം വീടിന്റെ രാശിയിൽ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു വെല്ലുവിളിയിലും ഇത് നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല. മകരം രാശിഫലം 2024 അനുസരിച്ച്, വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കുകയും മെയ് 1 വരെ നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും, അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.

मकर राशि का राशिफल विस्तार से पढ़ें मकर राशिफल 2024

പ്രണയബന്ധങ്ങൾ തീവ്രമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും.. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ചെറിയ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകും. ശനി രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും. മകരം രാശിഫലം 2024 അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ കാര്യമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അഭിമാനകരമാക്കും. നിങ്ങളുടെ കോപവും ആരോഗ്യവും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനാകും.

ഈ ജാതകം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രന്റെ അടയാളം അറിയാൻ- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:  ചന്ദ്രന്റെ അടയാള കാൽക്കുലേറ്റർ

മകരം പ്രണയ രാശിഫലം 2024

വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം നിങ്ങളുടെ പ്രണയകാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും, കാരണം ബുധനും ശുക്രനും നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവം നോക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം വിജയിക്കും. പരസ്പരം ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടാനും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വളർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കും.

2024 ലെ മകരം രാശിഫലം അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം മെയ് 1 ന് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയും ശക്തിയും നൽകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു അഭിനന്ദനമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. മകരം രാശിഫലം 2024 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം പൂത്തും.

മകരം ഉദ്യോഗം രാശിഫലം 2024

നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായ ഒരു കരിയർ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അധിപൻ, രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ കൂടിയായ ശനി, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തെയും വ്യാഴം നോക്കുകയും ചെയ്യും , ദേവനായ വ്യാഴം, നാലാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നല്ല ജോലി ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനും മറികടക്കാനും കഴിയും.

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം അനുകൂലമായിരിക്കും. 2024 ലെ മകരം രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി ഒരു വെല്ലുവിളിയായി സമീപിക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് നല്ല സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അവസരമുണ്ട്, ഏപ്രിൽ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.നിങ്ങൾ ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനുള്ള സമയമാണിത്, മകരം രാശിഫലം 2024 പറയുന്നു.

മകരം വിദ്യാഭ്യാസ രാശിഫലം 2024

വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും.ബുധനും ശുക്രനും നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവം വീക്ഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടുള്ള ജിജ്ഞാസയും അഭിനിവേശവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അറിവ് സമ്പന്നമാക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം അനുഭവപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ തടസ്സങ്ങൾ ബാധിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ കഠിനമായി പഠിക്കുക. മകരം രാശിഫലം 2024 വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഫെബ്രുവരി, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും; എന്നിരുന്നാലും, സെപ്റ്റംബർ മാസവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.

മകരം സാമ്പത്തിക രാശിഫലം 2024

അനുസരിച്ച്, വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം ഭാഗ്യമായിരിക്കും. ബുധനും ശുക്രനും നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കും, അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം അനുദിനം മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായിരിക്കും, രണ്ടാം ഭവനത്തിലെ ശനി സ്വന്തം രാശിയായ മകരം രാശിഫലം 2024 കാരണം സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവണതയെ എടുത്തുകാണിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ശേഖരിക്കപ്പെടും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊവ്വയും സൂര്യനും നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, അത് ചെലവുകൾ സൃഷ്ടിക്കും, ഫെബ്രുവരിയിൽ അവ കുറയാൻ തുടങ്ങും.

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം നൽകും. മെയ് 1 ന്, വ്യാഴം നാലാമത്തെ ഭവനം വിട്ട് അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം, പതിനൊന്നാം, ആദ്യ ഭാവങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയും സാമ്പത്തികവും സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

മകരം കുടുംബ രാശിഫലം 2024

വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം കുടുംബത്തിന് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ സൗഹൃദ രാശിയിൽ ശനിയും നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴവും നിൽക്കുന്നത് കുടുംബ ഐക്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി കൂടുതൽ അനുകൂലമായിരിക്കും, മെയ് 1 ന് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.

രാഹു നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഭാഗ്യം നൽകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ദോഷകരമായേക്കാം. തർക്കം വഷളാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മകരം രാശിഫലം 2024 പകരം അവരോട് ദയയോടെ പെരുമാറുക; അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. വീട്ടിലെ ചില വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയെ വിലമതിക്കും, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ക്രൂരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചേക്കാം. വിഷയത്തിൽ അവയെല്ലാം ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി  ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

മകരം കുട്ടികളുടെ രാശിഫലം 2024

2024 ലെ മകരം രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, മകരരാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ പോലെയുള്ള ഭാഗ്യസ്വഭാവമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ചാം ഭാവം വീക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മെയ് 1 ന്, മകരം രാശിഫലം 2024 വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ അനുസരണമുള്ളവരാക്കി, അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, മതത്തിലേക്ക് ചായുക, മാന്യമായ വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കുക, ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ, വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മെയ് 1 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ആയിരിക്കും. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗ്യവാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകും, മകരം രാശിഫലം 2024 പറയുന്നു.

മകരം വിവാഹ രാശിഫലം 2024

ഈ വർഷം ജൂലൈ, ഡിസംബർ മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, മകരം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണതയുള്ള ആരെങ്കിലും വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ, മെയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ഭുതകരമായ ഒരാൾ കടന്നുവരാനുള്ള നല്ല അവസരമുണ്ട്. അവൻ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി മാറുകയും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ അവനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇണയെ പ്രശ്‌നത്തിലാക്കുകയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനൊപ്പം നിങ്ങൾ സുഖമായി ജീവിതം നയിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോയി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം സാധാരണമാവുകയും അതിൽ സ്നേഹം വളരുകയും ചെയ്യും.

മകരം ബിസിനസ്സ് രാശിഫലം 2024

ഈ വർഷം ബിസിനസുകാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും, എന്നാൽ മൂന്നാം ഭാവത്തിലെ രാഹു നിങ്ങളെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിർഭയരാക്കും, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എടുത്താലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ട്രാക്കിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക.

നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും സഹകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരുടെ പ്രകടനം വർധിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബിസിനസ്സ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യും. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വിപുലീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല വിജയം കാണും, നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് എടുക്കൽ പ്രോക്ലിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നേടാനാകും, എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മകരം പണവും സ്വത്തും രാശിഫലം 2024

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി റിവാർഡുകൾ നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ജനുവരിക്കും ഏപ്രിലിനും ഇടയിൽ, ഏതെങ്കിലും ചലിക്കുന്നതോ സ്ഥാവരതോ ആയ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പിതൃ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാനാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യും.

വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, മകരം രാശിഫലം 2024 പ്രവചിക്കുന്നത് മാർച്ച്, മെയ് മാസങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്നാണ്. ഈ സംക്രമ സമയത്ത് ശുക്രൻ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വീടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും, ഇത് അതിശയകരവും മനോഹരവുമായ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

രാജ് യോഗയുടെ സമയം അറിയാൻ- ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക:  രാജ് യോഗ റിപ്പോർട്ട്

മകരം പണവും ലാഭ രാശിഫലം 2024

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം നല്ല സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണം, കാരണം വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സൂര്യനും ചൊവ്വയും നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ഉയർത്തും, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പണം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനൊപ്പം ഉയരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കുറച്ച് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. 2024 ലെ മകരം രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, മെയ് 1 ന്, വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം, ഒന്നാമത്തെ, പതിനൊന്നാം ഭാവങ്ങൾ നോക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കും. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.

മകരം ആരോഗ്യ രാശിഫലം 2024

ഈ വർഷം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വർഷം മുഴുവനും, നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അധിപൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് രാശിയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ശാരീരിക തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. മകരം രാശിഫലം 2024 ഒരാളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ഈ സമയത്തിലുടനീളം ആരോഗ്യം തകരാറിലാകും.

വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ മാർച്ച് 18 വരെ നിങ്ങളുടെ രാശിാധിപൻ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ ശക്തി കുറയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും. മകരം രാശിഫലം 2024 നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല.

മകരം ഭാഗ്യ സംഖ്യ രാശിഫലം 2024

മകരം രാശിയുടെ അധിപനാണ് ശനി ദേവൻ, മകരം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾ 4 ഉം 8 ഉം ആണ്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, മകരം രാശിഫലം 2024 പ്രവചിക്കുന്നത് 2024 ലെ ആകെ തുക 8 ആയിരിക്കും. മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം നല്ല വർഷമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ഒഴികെ, മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കും, ഈ വർഷം നിങ്ങളെ ഒരു സമർപ്പിത വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുത്തും, അവൻ തന്റെ ചുമതല ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയും പണവും സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും.

മകരം രാശിഫലം 2024: ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾ

  • ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മോതിരവിരലിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓപ്പൽ കല്ല് ധരിക്കണം.
  • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദിവസവും ശ്രീ സൂക്തം വായിക്കണം.
  • ശ്രീ ഗണേഷ് ജിക്ക് ദുർവാങ്കുർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാതയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.
  • നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ ഗണേശ ചതുർത്ഥിയിൽ ഉപവസിക്കാവുന്നതാണ്.
  • പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ നീലക്കല്ലു ധരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ നടുവിരലിൽ പഞ്ചധാതു അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടധാതു മോതിരം ധരിക്കുക.
  • എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ശ്രീ മഹാരാജ് ദശരഥന്റെ ശനി സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഈ വർഷം 2024 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ഈ വർഷം മകരം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയും.

മകരം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം എപ്പോൾ ഉയരും?

മകരം രാശിക്കാർക്ക് 2024 മെയ് മുതൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും.

മകരം രാശിയുടെ വിധി എന്താണ് ?

ഇപ്പോൾ, വിധി അവർക്ക് അനുകൂലമാണ്, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നൽകും.

മകരരാശിയുടെ ആത്മമിത്രം ആരാണ്?

കന്നി രാശി മകരം രാശിയുടെ ആത്മമിത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഏത് രാശിയാണ് മകരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

മകരം കന്നി, ഇടവം

മകരം രാശിക്കാരുടെ ശത്രുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

കുംഭം, ചിങ്ങം, മിഥുനം

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക:അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് നന്ദി!

ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമായി പങ്കിടണം. നന്ദി.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer