കന്നി രാശിയിലെ ബുധൻ സംക്രമണം (2 സെപ്റ്റംബർ 2020)

കന്നി രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം 2020 സെപ്റ്റംബർ 2-ന് 12:03 മണിക്കൂറിൽ നടക്കും. ചിങ്ങ രാശിയിൽ നിന്ന് കന്നി രാശിയിലേക്ക് 2020 സെപ്റ്റംബർ 22 വരെ 16:55 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഗ്രഹം വസിക്കുകയും തുടർന്ന് അത് തുലാം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ബൃഹത് ജാതകത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായ പ്രവചനം ലഭ്യമാക്കൂ.

ബുധൻ മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് 2020 സെപ്റ്റംബർ 2 ന് കന്നി രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. നവഗ്രഹ രാജകുമാരനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇത് ഒരാളുടെ സംസാരം, ബിസിനസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജനന ചാർട്ടിൽ‌ ബുധന്റെ സ്ഥാനം രാശിക്കാർക്ക് ബൗദ്ധിക കഴിവുകളും സംസാരത്തിൽ മാധുര്യവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു. നീച ഭാവ ബുധൻ ബുദ്ധിയുടെയും ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രഹം അനുകൂലമായി അല്ല നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിവിധി നടത്തേണ്ടതാണ്. കന്നി രാശിയിൽ ബുധ സംക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ, ഓരോ രാശിക്കാരെയും ഇത് വ്യത്യസ്തമായി സ്വാധീനിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇത് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഈ പ്രവചനം ചന്ദ്ര രാശിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് . നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

മേടം

മേട രാശിയുടെ ആറാമത്തെ ഭാവത്തിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെയും കടങ്ങളെയും സംവാദങ്ങളെയും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ രാശികരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റവും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പ്രമോഷൻ നേടാൻ കഴിയും, അതേസമയം ഇപ്പോഴും തൊഴിൽരഹിതരായവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അവസരം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. ജോലിമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായ്പയെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്; എന്നിരുന്നാലും, ഇതിനായി നിരവധി ഓഫറുകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ബുധനാഴ്ച ആവശ്യക്കാർക്ക് ഗോതമ്പ് ദാനം ചെയ്യുക.

മേട പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മേട പ്രതിമാസരാശിഫലം

ഇടവം

ഇടവം രാശിക്കാരുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭവനമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ബുദ്ധി, സ്നേഹം എന്നിവയിലൂടെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നടക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഗ്രഹ സ്ഥാനം മൂലം നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തികം, മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സ്ഥാനം മികച്ചതായിരിക്കും. പ്രണയ രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായി നിരവധി റൊമാന്റിക് നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർണതയോടെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അതിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ പല ജോലികളും പൂർത്തിയാകാതെ തുടരും. നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകാത്ത വിധത്തിൽ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷി ഇപ്പോൾ വളരും, കൂടാതെ നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പരിഹാരം: മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ പിതാമഹന് ഒരു സമ്മാനം സമ്മാനിക്കുക.

ഇടവം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 ഇടവം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

മിഥുനം

കന്നി രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം മിഥുന രാശിയിലെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നടക്കും. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ അമ്മയെയും സുഖസൗകര്യങ്ങളെയും ആഡംബരങ്ങളെയും പ്രധിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ആന്തരിക സമാധാനം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ആലാപനം, നൃത്തം, എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ഒരു പുതിയ വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനും ഇത് ഒരു നല്ല സമയമാണ്. സാമൂഹികമായി, നിങ്ങൾ നിരവധി പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരിൽ നിന്ന് നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാരുടെ പങ്കാളിയ്ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ‌ നേടാൻ‌ കഴിയും. ബുധൻ മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ, ഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ ചലനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഏറ്റവും കഠിനമായ വിഷയം പോലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും കഴിയും.

പരിഹാരം: ഷണ്ഡന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ബുധനാഴ്ച ദിവസം വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

മിഥുനം പ്രതിമാസ രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മിഥുനം പ്രതിമാസരാശിഫലം

കർക്കിടകം

കന്നി രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം കർക്കിടക രാശിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നടക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ധൈര്യത്തെയും ഇളയ കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളെ ഉയർത്തും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. പല കർക്കിടക രാശിക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയോ ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളരും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. മാധ്യമ മേഖലയോ എഴുത്തു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിക്കാർക്ക്ഉയർച്ച ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സമയമായിരിക്കും. അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചില രാശിക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ബുധനാഴ്ച ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുക.

കർക്കിടകം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കർക്കിടകം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

ചിങ്ങം

ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നടക്കും, ഇത് സംസാരം, സമ്പത്ത്, കുടുംബം എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രഹ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയായി പരിപാലിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാവത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. കൂടുതൽ ലാഭിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കാനും സാധ്യമായ ഒരു ബജറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, ബിസിനസ്സ് ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്കും ഈ സംക്രമണം അനുകൂലമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. പല രാശിക്കാർക്കും അവരുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാണും.

പരിഹാരം: പച്ച നിറമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഷണ്ഡന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.

ചിങ്ങം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ചിങ്ങം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

കന്നി

ബുധന്റെ കന്നി രാശിയിലെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ നടക്കും. ഉയർച്ച, അവരുടെ ആരോഗ്യം, സ്വഭാവം, ബുദ്ധി, സ്വഭാവം എന്നിവയെ ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സംക്രമണം, ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലെ നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വേഗത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ അനുകൂലത നിറയും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷവും സന്തോഷകരമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സന്തുഷ്ടരാകും ഒപ്പം സമൂഹത്തിലെ ആളുകളും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കാം. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇപ്പോൾ അനുകൂലമായിരിക്കും. എങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തുടരുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ വേണം. ഈ സംക്രമണം സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ സാഹചര്യവും അമിതമായി വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

പരിഹാരം: ബുധനാഴ്ച ദുർഗ സപ്തശതി പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

കന്നി പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കന്നി പ്രതിമാസരാശിഫലം

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജ്യോതിഷകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം മനസ്സിലാക്കു.

തുലാം

രാശിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവം തുലാം അവരുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭവനത്തിലൂടെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നടക്കും. ഈ സംക്രമണം സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളെയും കടങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെല്ലുവിളികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനും അവശ്യ ഘടകങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും യോഗയും ധ്യാനവും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ ഇപ്പോൾ വർദ്ധനവുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. അതിനായി നല്ലൊരു ബജറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കുകയും വേണം. ആരോഗ്യപരമായും, നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും ഹൃദ്യമായ ദിനചര്യയും മിക്ക ശാരീരികക്ഷമത പ്രശ്‌നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ഏകാഗ്രത നിരന്തരം കുറയാം.

പരിഹാരം: ഒരു പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും പച്ച പുല്ല് നൽകുന്നതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും.

തുലാം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 തുലാം പ്രതിമാസരാശിഫലം

വൃശ്ചികം

ബുധന്റെ സംക്രമണം വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഭാവം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂത്ത കൂടപ്പിറപ്പുകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം; അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാരുടെ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. അമിതമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കാതെ ചാടരുത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ;, നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം സമയം കാണാനും പങ്കിടാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നിക്ഷേപവും അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.

പരിഹാരം: പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ബുധനാഴ്ച “ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः/oṃ brāṃ brīṃ brauṃ saḥ budhāya namaḥ, ഓം ബ്രാം ബ്രീം ബ്രൌം സഃ ബുധായ നമഃ” എന്ന് ചൊല്ലുക.

വൃശ്ചികം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 വൃശ്ചികം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ധനു

ധനു രാശിക്കാരുടെ പത്താമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നടക്കും. ഈ സമയം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പേരും ബഹുമാനവും വളരും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, വീട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി വീണ്ടും അനുകൂലമാകും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർ അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൽ മതിയായ ലാഭം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഈ സംക്രമണം ധനുരാശികൾക്കും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ ക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും, പത്താമത്തെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: പെൺകുട്ടികളെ പൂജിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ധനു പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ധനു പ്രതിമാസരാശിഫലം

മകരം

ബുധൻ നിങ്ങളുടെ മതം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, യാത്രകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. കന്നിയിലെ ഈ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചയ്യും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വിഷമകരമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും മേലുദ്യോഗസ്ഥരെയും ആകർഷിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുകയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും കഴിയും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏത് യാത്രകളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുമായി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പരിഹാരം: ബുധനാഴ്ച പച്ച പയർ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും.

മകരം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 മകരം പ്രതിമാസരാശിഫലം

കുംഭം

നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സംക്രമണം നടക്കും, ഇത് ജീവിതത്തിലെ ആസന്നമായ തടസ്സങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, ഗവേഷണം, നിഗൂഡവിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണം ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ നിരവധി അവശ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതം പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു പൂർവ്വിക സ്വത്തവകാശത്തിലൂടെയുള്ള ലാഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷം, ആത്മീയത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യപരമായി, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുകയും പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

പരിഹാരം: ബുധനാഴ്ച പച്ച ഏലക്കായ ദാനം ചെയ്യുന്നത് വിജയം പ്രധാനം ചെയ്യും.

കുംഭം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 കുംഭം പ്രതിമാസരാശിഫലം

മീനം

ബുധൻ പങ്കാളിത്തം, ബിസിനസ്സ്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മീന രാശിക്കാരുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സംക്രമണം നടക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊയ്യും. ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സ്വന്തമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിന് ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടും. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിക്കാം. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാമെങ്കിലും; എന്നിരുന്നാലും, ആരുടെയെങ്കിലും തെറ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾ അവരോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.ഏഴാമത്തെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെ അനുകൂലമാക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പരിഹാരം: ബുധ യന്ത്രം ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

മീനം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മീനം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer