കർക്കിടകം രാശിയിലെ ശുക്ര സംക്രമണം (1 സെപ്റ്റംബർ 2020)

ശുക്രൻ സൗന്ദര്യം, കല, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, അതിന്റെ സംക്രമണം നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ നടക്കും, 2020 സെപ്റ്റംബർ 1 ന് കർക്കിടകം രാശിയിൽ 02:02 മണിക്കൂറിൽ സെപ്റ്റംബർ 28 വരെ 01:01 മണിക്കൂർ വരെ ഇത് ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരും, അതിനുശേഷം അത് ചിങ്ങ രാശിയിലേക്ക് മാറും.

ബൃഹത് ജാതകത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായ പ്രവചനം ലഭ്യമാക്കൂ.

ശുക്രനെ ഒരു ശുഭ ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിന്റെ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം കാരണം, രാശിക്കാർ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരാകുന്നു. ഈ ഗ്രഹ ത്തിന്റെസ്വാധീനം മൂലം മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഈ രാശിക്കാർ വിജയിക്കുന്നു. അഭിനയം, ആലാപനം, തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ ഈ സമയം കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നു.

ഈ പ്രവചനം ചന്ദ്ര രാശിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് . നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

മേടം

മേട രാശിക്കാർ അവരുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം നടക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെയും കുടുംബത്തെയും വാഹനത്തെയുംസൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, കർക്കിടകത്തിലെ മേട രാശിയിലെ ശുക്രൻ സംക്രമണം സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ആലാപനം, അഭിനയം, കൂടാതെ മറ്റു പലതും പഠിക്കാൻ കഴിയും. പ്രശ്‌നകരമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാരുടെ പങ്കാളിയ്ക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും. ഒരു പ്രമോഷനും ലഭ്യമാകാം. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അൽപ്പം വികാരാധീനനാകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് തോന്നാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോഗ്യപരമായി, ചുമ, ജലദോഷം പോലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊഴിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ മികച്ചതാകും.

പരിഹാരം: വെള്ളിയാഴ്ച സന്തോഷി ദേവിയെ പൂജിക്കുക.

മേട പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മേട പ്രതിമാസരാശിഫലം

ഇടവം

സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സജീവമാക്കും. ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം, മനസ്സ്, ഇളയ സഹോദരങ്ങൾ, ഹ്രസ്വ യാത്രകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹ സ്ഥാനം, നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും, അതിന്റെ ഫലമായി പുതിയ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയരും. നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ പേരും ബഹുമാനവും നേടാൻ കഴിയും. ഇടവം രാശിക്കാരുടെ എഴുത്തുകാരായ രാശിക്കാരുടെ അവരുടെ ഒരു കൃതിയെ പ്രശംസിക്കാം. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കാരണം, നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ചില സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പോകാം. ബിസിനസ്സ്കാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകളിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥി രാശിക്കാർക്കും ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വിഷമകരമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

പരിഹാരം: വെള്ളിയാഴ്ച ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

ഇടവം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 ഇടവം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

മിഥുനം

ശുക്രൻ കർക്കിടക രാശിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, അത് രാശിചക്രത്തിലൂടെ നീങ്ങുകയും മിഥുന രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും സുഖസൗകര്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശുക്രന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അനുകൂലമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാതയിലെ മിക്ക തടസ്സങ്ങളും ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാവത്തിൽ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. ബിസിനസ്സ്‌ക്കർക്ക് ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ ഭവനം നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം ശുക്ര ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം മൂലം നിങ്ങളുടെ സംസാര കഴിവുകളിൽ ഒരു പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രണയ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതോടൊപ്പം, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭ്യമാകും. ഈ സംക്രമണം സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ചിലർ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഗണ്യമായ തുക ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആരോഗ്യപരമായി, കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഡുകളിലുണ്ട്; അതിനാൽ, ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശരിയായ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പരിഹാരം: അനുകൂല ഫലങ്ങൾക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ള ചന്ദനത്തിന്റെ കുറി അണിയുക.

മിഥുനം പ്രതിമാസ രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മിഥുനം പ്രതിമാസരാശിഫലം

കർക്കിടകം

ശുക്ര സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ ഗ്രഹ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഈ കാലയളവ് കർക്കിടക രാശിക്കാരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത ഉയർത്തും, ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ‌ അനുകൂലമായി തുടരും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനവും നൽകും. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഗുണകരമാകും. ചില ചെറിയ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമെങ്കിലും; ആരോഗ്യപരമായ കാര്യമായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായേക്കില്ല. ഈ കാലയളവിൽ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിതരാകും.

പരിഹാരം: പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ശ്വേതർക്ക ഗണപതിയെ പൂജിക്കുക.

കർക്കിടകം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കർക്കിടകം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

ചിങ്ങം

ശുക്രൻ ചിങ്ങ രാശിക്കാരുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സജീവമാക്കും, ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ, ചെലവുകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബിസിനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സംക്രമണ സമയത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പകരം നിങ്ങളുടെ പണം ലാഭിക്കുക. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പങ്കാളികളുമായി ചില തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. ലൗകിക ആനന്ദത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ശ്രമിക്കും. ചിങ്ങ രാശിക്കാർ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇടത് കണ്ണ്, ടിവി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കർക്കിടകരാശിയിലെ ശുക്ര സംക്രമണം വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഉയർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വളരുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം: വെള്ളിയാഴ്ചസുഗന്ധ ദ്രവ്യം ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ചിങ്ങം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ചിങ്ങം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

കന്നി

ശുക്രന്റെ സംക്രമണം കന്നി രാശിക്കാരുടെ ലാഭത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കും. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാപാരം വിപുലീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു അനുകൂല സമയമായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ‌ ഒരു നല്ല വിവാഹ ആലോചന വന്നു ചേരും. നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും. വളരെക്കാലമായി ചില അസുഖങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രാശിക്കാർ, ഈ സമയം വലിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കൈവരും. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരിലൊരാൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ഉപദേശം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ സഹായകരമാകും. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകളിൽ ഗണ്യമായ തുക വിനോദത്തിനായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും; എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശരിയായ ബജറ്റ് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ശുഭകരമായി ഭവിക്കും.

കന്നി പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കന്നി പ്രതിമാസരാശിഫലം

തുലാം

തുലാം രാശിക്കാർ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പത്താമത്തെ ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ സംക്രമിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലിക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യത പ്രധാനം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരുമായി ഇപ്പോൾ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുലാം രാശിക്കാർ അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. സാമൂഹികമായും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവതരമാകുകയും, നിരന്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം: വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.

തുലാം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 തുലാം പ്രതിമാസരാശിഫലം

വൃശ്ചികം

ശുക്രന്റെ കർക്കിടക രാശിയിലെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മതപരമായ താല്പര്യം, ഭാഗ്യം, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ എന്നിവയെ പ്രധിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. സ്വഭാവത്തിൽ ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തും. നിങ്ങൾ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതലറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലോ മതപരമായ യാത്രയിലോ പോകാൻ ചില രാശിക്കാർക്ക് കഴിയും.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭ്യമാകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളിലൂടെയുള്ള ലാഭം അത്ര എളുപ്പമല്ല. അഭിനയം, ആലാപനം, നൃത്തം മുതലായവ പഠിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പരിഹാരം: ശുക്ര ബീജ മന്ത്രം ശുഭകരമാകും: “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः/oṃ drāṃ drīṃ drauṃ saḥ śukrāya namaḥ, ഓം ദ്രാം ദ്രീം ദ്രൌം സഃ ശുക്രായ നമഃ”

വൃശ്ചികം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 വൃശ്ചികം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ധനു

ശുക്രന്റെ കർക്കിടക രാശിയിലെ സംക്രമണം എട്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ അനേകം വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ദീർഘായുസ്സ്, അപകടങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ സജീവമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചില ആളുകൾ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും തമ്മിൽ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ അമിതമായി കോപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും പകരം നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ പണമിടപാടുകളിലും ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാരും ഉദ്യോഗാര്ഥികളും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ, ആ തുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്‌ടമാകും. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളിൽ പലരും മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുമ്പോഴും. ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. ഈ സമയം നിങ്ങൾ യോഗയും ധ്യാനവും പാലിക്കുക.

പരിഹാരം: ലളിത സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ധനു പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ധനു പ്രതിമാസരാശിഫലം

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജ്യോതിഷകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം മനസ്സിലാക്കു.

മകരം

ശുക്രന്റെ കർക്കിടക രാശിയിലെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നടക്കും, ഇത് വിവാഹത്തെയും ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഭരണങ്ങളുമായും വസ്ത്രങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. മകര രാശിക്കാർ മുഴുവൻ വ്യക്തിത്വവും ഈ സമയത്ത് ആകർഷകമായിരിക്കും. അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ആളെ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ശരാശരി നിലയിൽ തുടരും. ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഇരുവരും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ഈ തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ സഹായിക്കും.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ ശുക്ര യന്ത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും.

മകരം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 മകരം പ്രതിമാസരാശിഫലം

കുംഭം

ശുക്രന്റെ കർക്കിടക രാശിയിലെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ, ജീവിതത്തിലെ ദൗർലഭ്യം, സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയേയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധാരാളം മസാലകൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും, പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പ്രശ്‌നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടിവരാം. നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത ചില ചുമതലകൾ നിങ്ങളിൽ വന്നുചേരാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടരുത്, പകരം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുക.നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. ഈ സമയത്ത് ചില രാശിക്കാർക്ക് അത് മൂലം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം, അതിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കാം., എല്ലാ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ സശ്രമിക്കുക.

പരിഹാരം: വെള്ളിയാഴ്ച പാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ശുഭമായിരിക്കും.

കുംഭം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 കുംഭം പ്രതിമാസരാശിഫലം

മീനം

മീന രാശിക്കാരുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം നടക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ സംക്രമണം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമാകുമെന്ന് തന്നെ പറയാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ കൈവരും. കലയിൽ താല്പര്യം ഉള്ള രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ വിനോദം ഇപ്പോൾ അവരുടെ തൊഴിലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണം അനുകൂലമായ നിരവധി ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ നിരവധി ആശയങ്ങൾ നിറയും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ലഭ്യമാകും. പ്രണയ ബന്ധത്തിലുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ പല രാശിക്കാരും മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പരിഹാരം: ആവണക്ക് ചെടിയുടെ വേര് വെള്ളിയാഴ്ച ധരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവിറ്റി നിറയ്ക്കും.

മീനം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മീനം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer