ധനു രാശിയിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി ചലനം - Jupiter Retrograde in Sagittarius in Malayalam

വ്യാഴം, മകര രാശിയിൽ നിന്ന് മാറി തിരിഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച അതിന്റെ മൂല ത്രികോണ ധനു രാശിയിൽ 30 ജൂൺ 2020 16:30 മണിക്കൂറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ധനു രാശിയിലെ ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി ചലനം 2020 നവംബർ 20 വരെ 6:20 മണിക്കൂർ വരെ തുടരും, അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും മകര രാശിയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രവചനങ്ങൾ ബൃഹത് ജാതക റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ

വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്, അതിന്റെ വക്രി ചലനത്തിലെ ഗ്രഹം കൂടുതൽ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. അനുകൂലമായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ വക്രി ചലനം ഓരോ രാശിയെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

ഈ പ്രവചനം ചന്ദ്ര രാശിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് . നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

മേടം

ധനു രാശിയിലെ വ്യാഴ ത്തിന്റെവക്രി ഭാവം മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, പത്തം ഭാവത്തിൽനിന്ന് ഇത്ഒൻപതാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം മുക്തമാകുകയും പോസിറ്റിവിറ്റിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. ഈ രാശിയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാനേജുമെന്റ് കഴിവുകളിലും ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള എല്ലാ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഉടൻ അവസാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെന്നതിനതിനാൽ വീണ്ടും തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇത് മേട രാശിക്കാരുടെ അന്തർലീന സ്വഭാവമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, വ്യാഴം അതിന്റെ ദുർബലാവസ്ഥയിൽ, നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം.

ആത്മീയതയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നാം. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനിവാര്യമായ വൈകാരിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരിക്കാം, ഈ കാലയളവ് അവയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ വക്രി വ്യാഴം മേടരാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചിന്താ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് ആകുകയും, ഇത് ഒരു പുതിയ ദിശയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. യാത്രകളിലൂടെയുള്ള ലാഭം പലർക്കും ലഭ്യമാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉന്നത പഠനത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായി തുടരുക, വിജയം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും.

പരിഹാരം: വ്യാഴാഴ്ച ഉപവസിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിലും നാഭിയിലും കുങ്കുമം അണിയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകും.

മേട പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മേട പ്രതിമാസരാശിഫലം

ഇടവം

വ്യാഴം ധനു രാശിയിലേക്ക് വക്രി ഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്രഫലം ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യും. ഈ ക്ഷണിക ചലനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയോടും ഉത്കണ്ഠയോടും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയോടും തുടരും, എല്ലാം വലിയ തോതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്താനും മനസിലാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അറിയാത്തതുമായ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ആത്മചിന്തയുടെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക, വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും.

ഈ രാശിയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഗവേഷണം, വ്യായാമം, കഴിവ് വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്കായി പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ഇവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ചിലർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭത്തിനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും, അപ്രധാനമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ആളുകളെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ വക്രി സംക്രമണം കാരണമാകും. നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളെ നിഗൂഢശാസ്ത്രവും രഹസ്യശാസ്ത്രവും പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏത് വിഷയവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂല സമയമാണിത്, ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി, ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വയറ്, അടിവയർ, അതിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പരിഹാരം: അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ലളിത സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നത് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും.

ഇടവം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 ഇടവം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

മിഥുനം

വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി സംക്രമണം മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഒരു അനുകൂലമായ സമയം വരുത്തും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും. പ്രണയത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയും. അതോടൊപ്പം, വിവാഹത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് താമസിയാതെ അനുകൂലമായ ഒരു അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗം ഈ സമയം സ്ഥിരതയിലേക്ക് നീങ്ങും. ഈ സംക്രമണസ്വാധീനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ശക്തിയിലും ധൈര്യത്തിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാവുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ സഹായിക്കും. അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതാണ് മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ സ്വഭാവം. ഈ ഗ്രഹ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിക സഹായത്തോടെ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും.

ഈ ദൈർഘ്യം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാം. ഈ യാത്ര നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അനുകൂലമായി തുടരും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കരുത്; അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത് നിങ്ങളുടെ അമിതവണ്ണത്തോടും തുടങ്ങിയ അത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. മൊത്തത്തിൽ, ധനു രാശിയിലെ ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ ധനു രാശിയിലെ വക്രി ചലനം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിൽ തുടരുക.

പരിഹാരം: വിഷ്ണു സഹസ്രാനം ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

മിഥുനം പ്രതിമാസ രാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മിഥുനം പ്രതിമാസരാശിഫലം

കർക്കിടകം

വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി ചലനം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും. രാശിക്കാർക്ക് പാതയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിലും പോരാട്ട പ്രവണതയിലും വർദ്ധനവ് വരുത്തും. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാനേജ്മെന്റ്, അദ്ധ്യാപനം, കൺസൾട്ടൻസി എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു നല്ല സമയം ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം, അവരുടെ കഴിവുകളും വിനോദങ്ങളും അവരുടെ ജോലിയിലേക്ക് മാറ്റിയവരും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ വിഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയും വായ്പയോ കടമോ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം; അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

ഈ സംക്രമണത്തിൽ കർക്കിടക രാശിക്കാർ നിങ്ങൾ വിധിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും പകരം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടാക്കും, കൂടാതെ ഒരു പുതിയ അംഗം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനും യോഗം കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതനായ കർക്കിട രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ സമയമാണ്.ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കൊഴുപ്പിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, എല്ലാ നിഷേധാത്മകതകളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ വ്യായാമങ്ങളും യോഗയും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ഏതെങ്കിലും ദേവി ഭാവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർക്കിട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകും.

കർക്കിടകം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കർക്കിടകം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

ചിങ്ങം

ഈ സംക്രമണം ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നിരവധി അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ വരുത്തും. പുതിയ പ്ലാനുകളുമായി വരുന്നതിനും അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നല്ല സമയമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മാനേജുമെന്റ് ശേഷികൾ ഇപ്പോൾ മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക കഴിവുകളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകളിലും വ്യക്തത ഉണ്ടാകും. തൽഫലമായി, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനായി നിരവധി ആളുകൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും. തൽഫലമായി, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ഉയരും.

ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലത നിറയും. നിങ്ങൾ സജീവമായി തുടരും, നിങ്ങളുടെ അപൂർണ്ണമായ എല്ലാ ജോലികളും ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രശ്‌നകരമായ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ മാറ്റത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക്, ഇപ്പോൾ നിരവധി മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വക്രി ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സംക്രമണം പ്രണയ ബന്ധത്തിന് അനുകൂലമാണ്. പ്രണയ ബന്ധത്തിലല്ലാത്ത രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ആളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഒരു ബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ‌ അവരുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വർത്തിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമായി തുടരുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മക്കളെസംബന്ധിച്ച ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ഉടൻ പരിഹരിക്കും.

വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ ഉപരി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഈ സംക്രമണത്തോടെ അവസാനിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളിൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ആത്മീയതയിലേക്കും ജ്യോതിഷം പോലുള്ള നിഗൂഢവിഷയങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ജിജ്ഞാസയോടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യപരമായും, ഈ സമയം അനുകൂലമായി തുടരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലയളവ് സാധാരണയായി ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന തോന്നൽ നിങ്ങളെ മറികടക്കും, അതുമൂലം നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്താം അതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം: സൂര്യന് പ്രസാദം നൽകുകയും സൂര്യഷ്ടകം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് സഹായിക്കും.

ചിങ്ങം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ചിങ്ങം പ്രതിമാസ രാശിഫലം

കന്നി

വ്യാഴത്തിന്റെ ധനു രാശിയിലെ വക്രി ചലനം കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങും, അവിടെ ശനി ഇതിനകം തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവ് കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. അതിനാൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമായാലും ജോലിസ്ഥലമായാലും, ലൗകിക സുഖങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടും. അതോടൊപ്പം, ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഢംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് വരുത്തും, ഇത് ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വഴിവെക്കും. പഴയ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആത്മീയത, ധ്യാനം, യോഗ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു നല്ല സമയമാണിത്. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ നേരിടുന്ന എല്ലാ വൈകാരിക പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം സുസ്ഥിരമായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും അനുകൂലമാണെന്ന് പറയാം. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മധുരതരമാകും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അവരുടെ തൊഴിലിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കും. പ്രണയ ബന്ധത്തിലല്ലാത്ത കന്നി രാശിക്കാർ വൈകാരിക സുരക്ഷ തേടുന്നതായി കാണും, അതിന്റെ ഫലമായി, അവർ ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രണയത്തിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് - വിശ്വാസമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം അത് മനസ്സിലാക്കി വർത്തിക്കുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല സമയമാണെങ്കിലും, ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മടിയരാകാം, ഇത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അലസത ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ആരോഗ്യപരമായി, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും.

പരിഹാരം: പച്ച നിറമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച സംഭാവന ചെയ്യുകയും, മരതകം ധരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.

കന്നി പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 കന്നി പ്രതിമാസരാശിഫലം

തുലാം

വ്യാഴം വക്രി ഭാവത്തിൽ സംക്രമിന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ , ബലവും, ആഗ്രഹം, ഒപ്പം താല്പര്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭാവമാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസ നില ഉയരും, ഇത് അവർക്ക് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ ചിന്തകൾ, ആശയങ്ങൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകില്ല. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനും വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കും വളരെ സഹായകമാകും.നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയമാണിത്, ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവസരങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള സമയം കൂടിയാണിത്. നിങ്ങളുടെ വിനോദങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ‌ എത്രമാത്രം വ്യാപൃതരാകുന്നുവോ അത്രയധികം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്ഷയിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഇത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും, നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങും.

നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണെങ്കിലും, മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് തുലാം രാശിക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പരമാവധി നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പകരം സ്വയം ലാഭം നേടാൻ ഈ കാലയളവ് ഉപയോഗിക്കുക.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്റെയും ഉപദേശകരുടെയും അനുഗ്രഹം നേടുകയും തുളസി ചെടിയിൽ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ഫലം നൽകും.

തുലാം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 തുലാം പ്രതിമാസരാശിഫലം

വൃശ്ചികം

വ്യാഴത്തിന്റെ ധനു രാശിയിലെ വക്രിയായ സംക്രമണം ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമായി തുടരുമെന്നും ഇത് രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസമേകുമെന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ദിശ കണ്ടെത്താനാവരാത്തവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശരിയായ പാത നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ സൂചനകളും നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം അനുകൂലമാണ്. അതോടൊപ്പം, ബിസിനസ്സ്കാർക്ക് അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് കാര്യമായ ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും സമ്പത്ത് ശേഖരണത്തിലായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ സമയം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പുരോഗതിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ശുഭ യോഗകളും കാണുന്നു. വിവാഹ ആലോചനകൾ നടത്തുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സന്തോഷകരമായ ചില വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഈ കാലയളവ് ഉറപ്പാക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇപ്പോൾ അകന്നുപോകുന്നതായി കാണും. ആരോഗ്യപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.

പരിഹാരം: ഒരു വെള്ളി ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക. പുഷ്യരാഗ രത്നം ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 വൃശ്ചികം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ധനു

ഈ സംക്രമണം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും. ഈ സംക്രമണ സ്വാധീനം കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രാരംഭ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിടെ അലസതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കും, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപോലെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലമായിത്തീരും. ധനു രാശിക്കാർ അനുകൂലമായി മുന്നോട്ട് പോകും, ​​അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവിലും ദൃശ്യമാകും. നിങ്ങൾ മതത്തിലേക്കും ആത്മീയതയിലേക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയരും, ഒപ്പം നിങ്ങൾ ദിശയിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവുകയും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും, അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവാധിപനാണ് വ്യാഴം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. അതിനാൽ, തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രോപ്പർ‌ട്ടി കാര്യങ്ങൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ സജീവമാകും, കൂടാതെ ഒരു പുതിയ വീട് എന്നിവയ്ക്ക് യോഗം കാണുന്നു. അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് വക്രി വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ താൽക്കാലിക ചലനത്തിൽ ഒടുവിൽ സന്തോഷവാർത്ത ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം, വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്കും പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള രാശിക്കാർക്കും പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അമിത ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതായി കാണാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അവർക്ക് ലഭിക്കും. മൊത്തത്തിൽ, ധനു രാശിയിലെ ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി സംക്രമണം എല്ലാ വശങ്ങളിലും ശുഭകരമായി ഭവിക്കും.

പരിഹാരം: വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വാഴയെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ധനു പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 ധനു പ്രതിമാസരാശിഫലം

മകരം

ധനു രാശിയിലെ വക്രി വ്യാഴ സംക്രമണം ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ആയവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പോസിറ്റീവിറ്റി നൽകും. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ലഭിക്കും, അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കും. നിങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളരും, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കില്ല, ഇത് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഇതിനുപുറമെ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭം വന്നുചേരും. എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലും യാത്ര പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു ശരിയായ ബജറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മീയതയിലേക്കും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം അതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദുർബലമായ ഭാഗത്ത് തുടരും. നിങ്ങൾക്ക് ചില അനാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ യോഗ, വ്യായാമം, കായികം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാകും. വിഷ ബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയ രാശിക്കാർക്ക് ഒടുവിൽ അവരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. മൊത്തത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നിടത്തോളം കാലം, മകര രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പരിഹാരം: ശനിദേവന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

മകരം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 മകരം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജ്യോതിഷകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം മനസ്സിലാക്കു.

കുംഭം

വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി ഭാവത്തിലെ ധനു രാശിയിലെ സംക്രമണം നിരവധി പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും, ഇത് അവരുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, നിങ്ങളുടെ മിക്ക പദ്ധതികളും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കും. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അവസരം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രശസ്തി വളരും, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ‌ കുറച്ചുകൂടി അഭിലഷണീയനാകാം. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തും, അത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സംക്രമണം വ്യാപാരം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാരെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന കൂടപ്പിറപ്പും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം വളരുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. ഒരു പുതുമ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തികച്ചും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവരായിരിക്കും, ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദിശ നേടാൻ സഹായിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറും. അടുത്തിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനായി നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ നടുവിരലിൽ പിത്താംബരി രത്നം ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.

കുംഭം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ -2020 കുംഭം പ്രതിമാസരാശിഫലം

മീനം

ധനു രാശിയിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി ഭാവ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ ഭാവത്തേക്ക് തിരികെ സ്ഥാനം പിടിക്കും, ​​അത് അതിന്റെ മൂലത്രികോണ ഭാവമാണ്. രാശിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രമോഷന്റെ സാധ്യതകളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഈ ദൈർഘ്യം നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ശരിയായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും പുതുമയും സർഗ്ഗാത്മകതയും മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം കൈവരിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനവും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കും. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും അവനുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലും ഒരു പുരോഗതി കൈവരിക്കും. അവൻ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിന്റെ ഫലമായി വീട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാകും. ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ സംസാര ശൈലി പുരോഗതി കൈവരിക്കും, ഇക്കാരണത്താൽ പലരും ഉപദേശത്തിനും കൂടിയാലോചനയ്ക്കുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കും. സർക്കാർ മേഖലയിലൂടെയുള്ള ലാഭം ചില രാശിക്കാരുടെ യോഗത്തിൽ കാണുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒരു പുതിയ വീട്, വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ആരംഭിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നിരവധി നിയമ കേസുകൾ‌ക്ക് ഇപ്പോൾ‌ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ‌ കഴിയും. ഈ ക്ഷണിക ചലനം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള സമതുലിതാവസ്ഥ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ അന്തർലീനമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നമാണ് അവ്യക്തത. മൊത്തത്തിൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രി ചലനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.

പരിഹാരം: മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മത്സ്യ അവതാര കഥ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.

മീനം പ്രതിമാസരാശിഫലം വിശദമായി വായിക്കൂ - 2020 മീനം പ്രതിമാസരാശിഫലം

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer