Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers
  • Girish

ആയില്യം നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

The symbol of Aayilyam Nakshatra

നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലിയായിരിക്കും ആരോഗ്യപ്രദമായ ശരീരഘടനയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. എല്ലാവരേയും വശീകരിക്കുവാനുള്ള മാന്ത്രികത നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിലുണ്ട്. ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും; ഒരു വിഷയത്തിന്മേൽ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കാതിരിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭംഗിയുള്ള സവിശേഷതകളും ചെറിയ കണ്ണുകളോടും കൂടിയ നിങ്ങളുടെ മുഖം ചതുരമാണ്. നിങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യവും നയിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും തലയിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ തിരസ്കരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുക എന്ന വസ്തുത നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ, ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചവരോടുള്ള ഉപകാരസ്മരണ നിങ്ങൾ മറക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അത് താറുമാറാക്കിയേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ കോപവും ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാക്കുന്നു. അതിനാൽ, എപ്പോഴും അതിന്മേൽ നിയന്ത്രണം വയ്ക്കുക. എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങൾ വളരെ സൗഹാർദനും സർവ്വജനബന്ധിയുമാണ്. ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ അത് വിശകലനം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആയതിനാൽ, അതിനായി നിങ്ങൾ പൊതുവേ തയ്യാറായിരിക്കും. ആരേയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഇത് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ രുചികരവും മികച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, പക്ഷെ ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ചിന്തകളിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ്; കൂടാതെ നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു. ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ സമ്മോഹനമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സമർത്ഥനാണ്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കും. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള കഴിവുകളോടു കൂടിയ നേതൃത്വ ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ആളുകളോട് ചേർന്നു നിൽക്കും. ആളുകളെ വിലയിരുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പ്രസംഗകനും കലാകാരനുമാണ്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പറയുവാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ നിങ്ങൾ നിർത്തുകയുള്ളൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം & വരുമാനം

നിങ്ങൾളൊരു നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ്. നിങ്ങൾ അഭിനയ മേഖലയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയിയായ അഭിനേതാവാകുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കലയുടേയും വ്യവസായത്തിന്റേയും ‌മേഖലകളിലേക്കും ‌പോകുകയും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതുവഴി ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ, നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ദീർഘനാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതോടൊപ്പം ബിസിനസ്സുകൂടി നടത്തും. വസ്തുകളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ നിന്നും, നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് സമ്പത്തുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തൊഴിലുകളാണ് കീടനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ വിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; പെട്രോളിയം വ്യവസായം; രസതന്ത്രം; സിഗററ്റ് & പുകയില സംബന്ധമായ ബിസിനസ്; യോഗ പരിശീലകൻ; സൈക്കോളജിസ്റ്റ്; സാഹിത്യം, കല, കൂടാതെ ടൂറിസം സംബന്ധമായ ജോലികൾ; ജേർണലിസം; എഴുത്ത്; ടൈപ്പിങ്ങ്; തുണി നിർമ്മാണം;നഴ്സിങ്ങ്; സ്റ്റേഷനറി നിർമ്മാണവും വിതരണവും; മുതലായവ.

കുടുംബ ജീവിതം

നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പിന്തുണച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ മൂത്തയാൾ ആയിരിക്കുകയും മൂത്തയാളെന്ന നിലയ്ക്ക്, നിങ്ങൾ കുടുംബപരമായ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും വരാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറവുകൾ വിസ്മരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലാത്തപക്ഷം ആദർശപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാവരിലും മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അവസാന ദശയിലാണ് നിങ്ങൾ പിറന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത്യധികം ഭാഗ്യശാലിയാണ്.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers