Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers
  • Girish

പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

The symbol of Poorattadhi Nakshatra

നിങ്ങൾ സമാധാനപ്രിയനും ബുദ്ധിമാനുമാണ്. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയാത്തതാണ് കൂടാതെ ഒരു ലളിതമായ ജീവിതം ‌പരിപോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ‌ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം‌ ഉണ്ട് കൂടാതെ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് താത്പര്യം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകയാൽ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ‌തയ്യാറായിരിക്കും. ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനേക്കാൾ, ഉന്നതമായ കീർത്തിയും ഉത്തമ വിശ്വാസവും സമ്പത്തായി ഉണ്ടാകും. സത്യം ‌പറയുകയും സത്യസന്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുണമാണ്. സത്യസന്ധനാവുകയാൽ, അസത്യത്തിൽ നിന്നും തരംതാണ സൂത്രപ്പണികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ‌ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, നിങ്ങൾ നിരാശനാവുകയില്ല എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ‌തയ്യാറായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ദയാലുവാണ്. ആരെങ്കിലും അപകടത്തിലാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ സംസ്കാരമുള്ളയാളും സഹൃദയനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത്യധികം സ്നേഹത്തോടേയും ഇഷ്ടത്തോടേയും ‌മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധത്തിലാകുന്നത്. സുഹൃത് ബന്ധത്തിൽ, സത്യസന്ധതയുടേയും വിവേകത്തിന്റേയും നല്ല ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ സ്വഭാവത്തോടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയംകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാണ് ‌കൂടാതെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല.. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ഈ പ്രത്യേകത ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രം, ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും ബുദ്ധിയുടേയും കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ ചിന്തിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ തീർത്തും ബുദ്ധിമാനാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തിലും താത്പര്യമുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമേ, നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ്, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം എന്നിവയും നിങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം, നിങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധനുമാകാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ തിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തവിധം വയ്ക്കുന്നു. ആത്മീയത കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മികച്ച അറിവും ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം ജ്യോതിഷം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. നിങ്ങൾ ഒരു ആദർശവാദിയായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ‌ അറിവിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ജീവിത മാർഗ്ഗത്തിനായി, ജോലിയും ബിസിനസും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ ബിസിനസിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു കൂടാതെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസിനായി പോയാൽ, അത് വളരുവാനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിശ്രമവും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ‌വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിപരീത ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല കൂടാതെ ധൈര്യത്താൽ മുൻകൈ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും. നിങ്ങളുടെ പേര് നേടുന്നതിനായി, നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ധാരാളം സമയം എടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം & വരുമാനം

നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാനായാണ് ജനിച്ചത് കൂടാതെ ഏത് മേഖലയിലും വിജയം നേടും. നിങ്ങൾ‌ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിത ഗുണങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും ലഭിക്കും. സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ‌ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തനാണ്. 24 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വയസ്സിൽ, നിങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ അതിശയകരമായ സമയം അനുഭവിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് സർജൻ; സാഹസിക കഥാ രചന; പുരോഹിതൻ; ജ്യോത്സ്യൻ; യോഗ പരിശീലകൻ; സൈക്കോഅനലിസ്റ്റ്; രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ; ആയുധ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; സൈനികൻ; എൻകൗണ്ടർ വിദഗ്ദ്ധൻ; വെൽഡിങ്ങ്; ബ്ലാക്‌സ്മിത് ഗോൾഡ്‌സ്മിത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജോലികൾ; മുതലായവ.

കുടുംബ ജീവിതം

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവ് മാതൃസ്നേഹം ‌ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് ഒരു കാരണം അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടൽ ആകാം. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഭാര്യ ബുദ്ധിമതിയും കർത്തവ്യനിരതയുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നിർവൃതി പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് ‌ലഭിക്കും.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers