Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers
  • Girish

പൂയം നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

The symbol of Pooyyam Nakshatra

പ്രകൃതത്താൽ നിങ്ങൾ കാരുണ്യവാനും, ദയാലുവും കൂടാതെ മഹാമനസ്കതയുമുള്ള ആളുമാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപൻ വ്യാഴം ആണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ദൈവത്തെ പോലെ ഗൗരവം, ആത്മാർപ്പണം, സത്യസന്ധത കൂടാതെ ധർമ്മാനുസാരവും ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രബലമായ ശാരീരികഘടന ഉണ്ടായിരിക്കും. മുഖം ഉരുണ്ടതും പ്രകാശപൂരിതവുമായിരിക്കും. അഹംഭാവം ഒരു പൊടിപോലും നിങ്ങൾക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം, സന്തോഷം, ആനന്ദം എന്നിവ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പണമനോഭാവം, വിശ്വാസയോഗ്യത, സർവ്വജനബന്ധം എന്നിവ കൂടാതെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രുചികരമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുകഴ്ത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഒട്ടും സഹിക്കുകയുമില്ല. അതിനാൽ, ചക്കരവാക്കുകളാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുവാൻ കഴിയൂ. എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസികൂടിയാണ്. ഈ സവിശേഷതകളാൽ, നിങ്ങൾ പ്രശസ്തനാണെങ്കിൽ, അതിൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതം മതാധിഷ്ഠിതവും ഉദാരവുമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്രകൾക്കും പോകും. യോഗ, തന്ത്രം-മന്ത്രം, ജ്യോതിഷം മുതലായവയിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക താത്പര്യം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മാതാവിനെയും മാതാവിനെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളേയും പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശൈലി വളരെ ക്രിയാത്മകവും ജന്മനാ നിങ്ങൾ പ്രഗൽഭനുമാണ്. നിങ്ങളെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ജോലി ഉറപ്പായും ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അതീവ ആത്മാർഥതയോടേയും സാമർത്ഥ്യത്തോടേയും ചെയ്യുന്നു. ജോലി കാരണം, ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവിതപങ്കാളിയേയും കുട്ടികളേയും വിട്ട് വളരെ ദൂരത്ത് പോകേണ്ടതായിവരും. എന്നാൽ, ഇത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നതിന് കാരണമാകില്ല. ജീവിതത്തിൽ സുഖസമൃദ്ധി നേടുന്നതിനായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പണ ബോധത്തോട് കൂടിയ സമാധാനപരവും മാന്യവുമായ പെരുമാറ്റമാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുർന്നടപ്പിന് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഈശ്വര ഭക്തനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ്. വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും, ജീവിത പങ്കാളിയുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും സുഖകരമല്ല, ഇത് ചില, സമയങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അതീവ വേദനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം & വരുമാനം

നിങ്ങൾ നാടകം, കലകൾ, കൂടാതെ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്െന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഇതോടൊപ്പം, ക്ഷീരശാല, കൃഷി, പൂന്തോട്ടനിർമ്മാണം, മൃഗ സംരക്ഷണം, ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും അവയുടെ വിതരണവും, രാഷ്ട്രിയം, പാർലിയമെന്ററി, നിയമസഭ, മത പ്രഭാഷകൻ, കൗൺസലർ,സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, മതത്തിന്റേയോ സംഭാവനകളുടേയോ വോളന്റീയർ, അധ്യാപകൻ, പരിശീലകൻ,ശിശു പരിപാലനം, പ്ലേ സ്കൂൾ, ഭവന നിർമ്മാണം കൂടാതെ ടൗൺഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റികളുടെ നിർമ്മാണം, മതപരം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ സംഭവങ്ങളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, സാമ്പത്തിക വകുപ്പ്, ജല സംബന്ധമായ ജോലികൾ, സാമൂഹിക സേവനം, ചരക്ക് ഗതാഗതം, കൂടാതെ ഇതുപോലെയുള്ള കഠിനമായ ജോലികൾ.

കുടുംബ ജീവിതം

നിങ്ങൾ മക്കളോടും ജീവിതപങ്കാളിയോടും കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ജോലിയും ബിസിനസ്സും നിങ്ങളെ അവരിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ ജീവിതം അല്പം പ്രയാസകരമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി വളരെ ദൃഢാസക്തിയുള്ളതും നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ കുടുംബത്തെ വളരെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 33 വയസ്സുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ കാണുന്നു, എന്നാൽ അതിനു ശേഷം, എല്ലാ ദിശകളിലും നിങ്ങൾ വളരും.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers