Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers
  • Girish

മൂലം നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

The symbol of Moolam Nakshatra

നിങ്ങൾ മധുര പ്രകൃതനും സമാധാന പ്രിയനുമാണ്. നിയമത്തിൽ, നിങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആളുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വളരെ നല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗഹൃദകരമായ പ്രകൃതവുമാണ്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യശാലിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ആരോഗ്യവനും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ബലവത്തും ഉറച്ചതുമായ ചിന്താഗതികളാണുള്ളത്. സാമൂഹിക ജോലികളെ കുറിച്ചണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ അത്യാസക്തിയോടെ അവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും ജോലികളും കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ചില ഉറച്ച ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും മുറിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഭാവിയിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എടുക്കുന്നുമില്ല, ജീവിതത്തിലെ ആയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുമില്ല. ഈശ്വരനിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിനാലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ സൗമ്യമായിരിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സാധാരണ സമാധാനപരമായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കൂടാതെ എഴുത്ത്, കല, കൂറ്റാതെ സാമൂഹിക മേഖല എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക വിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോട് വളരെ അധികം ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശീലമാണ്. ജന്മസ്ഥലത്തു നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവും ഭാഗ്യവും കൂടുതൽ ശോഭിക്കും. വിദേശത്ത് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നേട്ടകരമാകും. നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്; നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും. നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായതിനാൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. പഠനത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ വളരെ നല്ലതും തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക താത്പര്യവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആദർശവാദിയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്താഗതികളിൽ നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. സമ്പത്തും ബഹുമതിയും തമ്മിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബഹുമതി തിരഞ്ഞെടുക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും, നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ മികച്ചതായി തന്നെ നിലകൊള്ളും. ശാരീരികമായി കഠിന പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ആത്മീയതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക താത്പര്യം ഉള്ളതിനാൽ, പണത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാർത്തിയില്ല. സഹായം ആവശ്യമായ ആളുകളെ സഹായിക്കുവാനായുള്ള പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ബഹുമതികൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, ഉന്നത സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ജീവിതം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം & വരുമാനം

നിങ്ങളുടെ അനുകൂല തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ; ഡന്റിസ്റ്റ്; മന്ത്രി; ലക്ചറർ;ജ്യോത്സ്യൻ;പോലീസ് ഓഫീസർ ; ചാരൻ; ജഡജ്; പട്ടാളക്കാരൻ; ഗവേഷകൻ; ബാക്ടീരിയയിന്മേൽ ഗവേഷകൻ; ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി; ബിസിനസുകാരൻ; രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ;ഗായകൻ; കൗൺസലർ; മരുന്നുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും സംബന്ധമായ ജോലികൾ; അംഗരക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ; ഗുസ്തിക്കാരൻ; ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ദ്ധൻ; സൈക്കോളജിസ്റ്റ്; കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ ‌പെട്രോളിയം സംബന്ധമായ ജോലികൾ; മുതലയവ.

കുടുംബ ജീവിതം

അവന്റെ/അവളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ എല്ലാമായിത്തീർന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പിന്തുണച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സാധാരണ സംതൃപ്തകരമാണ്. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നല്ല ഒരു തുണക്കാരന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers