Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers
  • Talk To Astrologers
  • Girish

തിരുവോണം നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ

The symbol of Thiruvonam Nakshatra

നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായും ഫലപ്രദമായും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സ്ഥിരമായ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടാതെ ആരാണോ വൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്, നിങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ, അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എതിർപ്പ് കാണിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എളുപ്പത്തിൽ അലിയും. അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധനാണ് കൂടാതെ വൃത്തിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം, നിങ്ങൾ മതപരമായ വ്യക്തിയും ഗുരു ഭക്തനുമാണ്. നിങ്ങൾ 'സത്യമേവ ജയതേ' (സത്യം ജയിക്കുന്നു) എന്ന പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ, അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ആളുകളാൽ ചതിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്ക് ശക്തമായ ആകർഷണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ആരെയെങ്കിലും സന്ധിച്ചാൽല്വർ നിങ്ങളുടെ ആരാധകനാകുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉയർച്ച താഴ്ച്ചകൾ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾ ലളിതമായ ജീവിതം തുടരും. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഉപദേശകനാണ് കൂടാതെ ആളുകളെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അധികം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം, നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഒരു ഉയർന്ന അധികാരമുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും. ചില സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും അനുഭവപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല താത്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സഭ്യതയും ധർമ്മവും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, പിശകുകൾ കൊണ്ടു പോലും ‌മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യനായി കരുതപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. മതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയതയിലും, നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രശസ്തിയും ‌പണവും നേടും. ശരിയായി ചിന്തിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആയതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുക വിരളമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസിക ശക്തി തീർത്തും നല്ലതാണ്, ഇത് നിങ്ങളെ പഠനത്തിൽ മികച്ചതാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സഹനശക്തിയാലും സ്വാഭിമാനത്താലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.നിങ്ങൾ ധീരനും ധൈര്യശാലിയുമാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും, നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിൽ ‌വയ്ക്കാതെ വ്യക്തമായി പറയും. വരുമാനത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ, ജോലിയും ബിസിനസും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ്. ഇവ രണ്ടിലും, നിങ്ങൾ ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ‌ലഭിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം & വരുമാനം

നിങ്ങളുടെ 30ആമത്തെ വയസ്സുമുതൽ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങും. 30 മുതൽ 45 വരെയുള്ള വയസ്സിൽ പൂർണ്ണമായ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ജോലികൾ;എൻജിനീയറിങ്ങ്; പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; അധ്യാപനം; പരിശീലനം; മതപ്രഭാഷണം; ഗവേഷകൻ; പരിഭാഷകൻ;കഥാകാരൻ; സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; ടെലിഫോൺ പ്രവർത്തകൻ; വാർത്താ വായനക്കാരൻ; റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; ഉപദേശകൻ; സൈക്കോളജിസ്റ്റ്; ട്രാവൽ ഏജന്റ്; യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ; ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്ററന്റ് ജോലി; സാമൂഹിക സേവനം; മുതലായവ.

കുടുംബ ജീവിതം

നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം തീർത്തും സന്തോഷകരമായിരിക്കും. പങ്കാളി പൂർണ്ണമായും ‌മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവൻ/ അവൾ നിങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സന്തോഷം നൽകും കൂടാതെ അവർക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിക്കും.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers